Van fintech naar proptech: een kleine stap?

1 januari 2020
Tekst
Rudy Aernoudt
Van fintech naar proptech: een kleine stap?

Innovatie is een combinatie van het bestaande, stelde de Oostenrijkse economist Joseph Schumpeter. Een van de mogelijke toepassingen van zijn theorie is fintech: een combinatie van financiering en technologie. Fintechbedrijven maken gebruik van slimme technologie. Hiervoor hebben ze ontwikkelaars in dienst die algoritmes en systemen creëren. Fintechbedrijven kunnen aan de hand van een paar gegevens bijvoorbeeld automatisch checken of een bedrijf gezond is. Keyrock, bijvoorbeeld, is een bedrijf dat software ontwikkelt die het mogelijk maakt om eenvoudig liquiditeit te bieden aan alle financiële markten, met behulp van zelfaanpassende liquiditeitsalgoritmen en een intuïtieve gebruikersinterface. Midden november ontving het de Rising Star Award in het kader van Deloitte’s verkiezing van de vijftig snelstgroeiende technologiebedrijven in België.

Gigantische investeringen

De fintechsector telt momenteel 12.000 start-ups, waarvan 191 in België. De totale investeringen in risicokapitaal bedragen honderd biljoen dollar (cijfers Crunchbase 2019). Wereldwijd wordt er momenteel per maand gemiddeld drie biljoen dollar – zevenmaal het bbp van België – geïnvesteerd. Het zijn gigantische bedragen. Veel banken vragen zich nog steeds af of de fintechheisa concurrentie voor hen betekent of eerder complementair is. Bepaalde banken gaan volop mee in de beweging, zoals bijvoorbeeld ING met zijn Fintech Village. Andere nemen een eerder afwachtende houding aan. Aan hen zou ik dringend aanraden om Schumpeters’ boek ‘Capitalism, Socialism and Democracy’ te (her)lezen. Trouwens, de auteur is een ervaringsdeskundige. Hij stond zelf aan het hoofd van een bank die als gevolg van de economische depressie failliet ging.

Proptech

Proptech is minder bekend dan fintech, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in. Proptech is de combinatie van property en technologie. Proptech combineert nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, virtuele realiteit, internet of things, big data en blockchain met onroerend goed. We spreken dan ook van smart estate. De technologie kan software omvatten (onroerend goed-portals), hardware (zoals sensoren), materialen (zoals slimme zonnepanelen) of productie (zoals 3D-printing). Smartbeam bijvoorbeeld is een Belgische start-up die het budgetmanagement bij bouwwerven vereenvoudigt. EU-Startups beschouwde het bedrijf als een van de tien Europese start-ups die de toekomst van Europa mee boetseren.

Naast de technologische benadering is proptech vaak gebaseerd op de deeleconomie. Gebruik is belangrijker dan eigendom en de gemeenschap primeert op het individu. Waarom zou ik een onroerend goed bezitten als ik het kan gebruiken? Waarom zou ik voor onroerend goed betalen als ik het niet gebruik? Leegstaande kantoren, bijvoorbeeld van telewerkers, of niet-gebruikte parkings zijn kosten die moeten worden vermeden, maar terzelfder tijd zijn het opportuniteiten.

Enorm potentieel

Proptech is vandaag al big business: in 2018 investeerden risicokapitalisten 11,5 miljard dollar in de sector, zes keer meer dan twee jaar eerder ('slechts' 2,7 miljard dollar in 2016). Vergeleken met fintech is proptech nog een peulschil. Je zou kunnen stellen dat proptech vandaag staat waar fintech vijf jaar geleden stond. De snelle groei laat vermoeden dat proptech even veelbelovend wordt als fintech. Dat blijkt ook uit het aantal start-ups. Naar schatting zijn 2.900 start-ups vandaag actief in de Europese proptechwereld, waarvan 2.450 in een vroeg stadium en 450 in een groeifase. De gemiddelde jaarlijkse groei van de proptechbedrijven bedraagt 42 procent. Eerder dit jaar werd het European Proptech House (www.proptechhouse.eu) opgericht als een Europese alliantie van 23 nationale proptechverenigingen om de belangen van de sector te verdedigen.

Moeten eigenaars van onroerende goederen zich zorgen maken, naar analogie met de bankiers voor fintech? Neen, maar ze moeten wel beseffen dat proptech de vastgoedsector door elkaar zal schudden, zoals fintech dat deed met de financiële sector. Het businessmodel zal volledig veranderen. Denk maar aan Booking.com of Airbnb die de hotelsector door elkaar schudden. In de nieuwe modellen verdienen niet de eigenaars, maar de facilitators groot geld.

Niet al goud dat blinkt

De fintech- en proptecheuforie mogen niet doen vergeten dat ook deze sector onderworpen is aan de wetten van de economie. Sommige bedrijven zullen schitteren, andere overleven, nog andere gaan op de fles. WeWork, tot voor kort het grootste proptechbedrijf ter wereld, verloor op een paar maanden tijd meer dan 35 miljard dollar aan waarde door mismanagement. Het werkt nu aan een turnaround. Symetrics ontwikkelde software om beleggingsrisico’s te managen. De software laat beleggers toe de effecten van macro-economische gebeurtenissen op hun beleggingsportefeuilles door te rekenen. Hierdoor zouden beleggers beter kunnen anticiperen op gebeurtenissen en hun strategie daaraan aanpassen. Financiële instellingen gebruikten het model onder meer voor stresstests. Symetrics werd opgenomen in de lijst van de vijftig meestbelovende fintechbedrijven in Europa, maar ging vorig jaar op de fles bij gebrek aan cash. “We hadden bescheidener moeten zijn”, stelde de oprichter.

Valuemaat, ontwikkelaar van een softwareplatform dat middelgrote en kleine bedrijven toelaat geautomatiseerd hun risicoprofiel, huidige waarde en toekomstige waarde te bepalen, slaagde er niet in investeerders te vinden voor de vervolgfase. Het bedrijf moest de boeken neerleggen.

Realistisch waarderen

Proptech wordt hoe dan ook het fintech van de volgende jaren. Investeerders laten dit potentieel best niet aan zich voorbijgaan. Wel dienen ze er rekening mee te houden dat een risicoloze economie niet bestaat. Een gedegen due diligence en realistische waarderingen zijn ook hier aangewezen.