Verbeterde groeiprognose voor wereldeconomie

12 december 2019
Verbeterde groeiprognose voor wereldeconomie

De wereldeconomie zou het volgend jaar beter moeten doen door een ontspanning van het handelsconflict en de lage rente. Daardoor verhoogt de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2020 van 2,4% naar 2,6%.

Dat is alvast de stelling van Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders. Hij baseert zich op een aantal vaststellingen.

1. Phase one deal

De economische expansie in de VS is een van de meest langdurende in de geschiedenis. De economische activiteit kan in 2020 aantrekken, dankzij een ontspanning in de verhouding tussen de VS en China en de lagere rente in de VS. Wade verwacht een eerste deal (phase one) tussen China en de VS. De deal werd voor het eerst medio oktober aangekondigd, maar is nog niet afgerond. Hopelijk voorkomt hij dat de twee landen meer exporttarieven instellen en mogelijk verlagen hierdoor de bestaande tarieven.

Dat zal steun geven aan de wereldeconomie en het bedrijfssentiment. De economische activiteit kan aantrekken in Europa, Japan en de VS. Ook de groeiverwachtingen voor China zijn door Wade naar boven bijgesteld. Er zijn gegronde redenen om te verwachten dat president Trump aanstuurt op een deal met China. Thuis kampt Trump met een impeachmentprocedure. De stimuleringskaart heeft hij al gespeeld, dus hij moet de economische activiteit op een andere manier van een impuls voorzien. Dat kan door ontspanning op het handelsvlak.

Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders

2. Deal is ook goed voor Europa

Zo’n deal komt ook de exporterende landen in Europa ten goede. Een herstel van de handel kan voor een positieve uitkomst zorgen in 2020. Wade heeft de groeiprognose voor de eurozone verhoogd van 0,9% naar 1,2%. De ECB heeft ruimte voor nog een renteverlaging in het nieuwe jaar, maar de nieuwe ECB-president, Christine Lagarde, roept ook om meer overheidsbestedingen, belastingverlagingen en investeringen in de infrastructuur om de groei te stimuleren. Wade ziet echter maar een beperkte actie van de landen die hiertoe in staat zijn: Duitsland en Nederland. Een budgettaire verruiming is dan eerder te verwachten van het Verenigd Koninkrijk.

3. Jaar van de waarheid voor China

Voor de meeste opkomende markten voorziet Wade een groeiversnelling, als de handel herstelt, de inflatie binnen de perken blijft en er gematigde renteverlagingen mogelijk zijn. Voor China is het een belangrijk jaar. In 2010 heeft de overheid beloofd dat na tien jaar het gemiddelde inkomen verdubbeld zou zijn. Daarvoor is een symbolische groei van 6% noodzakelijk. Een ruimer beleid valt daarom te verwachten.

4. Renteverlaging VS in april

Naast een eventuele ontspanning van het handelsconflict is de lage rente in de VS een andere steunpilaar voor de economische groei. Een lagere rente maakt het lenen van geld gemakkelijker. Het effect zal met name te merken zijn op de Amerikaanse huizenmarkt. De bouw van nieuwe woningen en de hypotheekverstrekking zijn inmiddels sterk toegenomen.

Ondanks de betere groeivooruitzichten voor de economie blijft de inflatie wereldwijd stabiel. In de VS komt de inflatie dit jaar waarschijnlijk met 2,5% wel boven de doelstelling uit. Dat lijkt acceptabel voor de Fed. Het huidige inflatieniveau en de lage trendmatige groei kan de centrale bank tot een nieuwe renteverlaging in april leiden.

5. Groei en inflatie meer in balans

In september was er een hoger risico op een zwakkere groei in combinatie met een hogere inflatie. Nu is een gezonder evenwicht tussen groei en inflatierisico zichtbaar. Dankzij de hogere lonen en lagere rente kunnen de huishoudens meer lenen en uitgeven. De Amerikaanse consument kan zo opnieuw een drijvende kracht achter de wereldwijde groei worden. Dit kan een inflatoir effect hebben, waaraan de markten vooralsnog weinig aandacht lijken te besteden. Aan de andere kant, als de VS en China er niet in slagen om een phase one deal te sluiten, kan de wereldwijde economie in een neerwaartse spiraal terechtkomen.