Verzekeringssector moet klimaatbestendig worden

18 mei 2022
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Detail van de cover van het rapport
Verzekeringssector moet klimaatbestendig worden

Een toenemend aantal weersomstandigheden heeft een negatieve invloed op de verzekeringssector. Aanpassingen aan de modellen en bijkomende acties zijn nodig.

Uit het zo pas gepubliceerde World Property and Casualty Insurance Report van Capgemini en Efma blijkt dat de verzekeringssector te lijden heeft onder de klimaatverandering. Het rapport benadrukt dat verzekeraars die zich richten op het bouwen van klimaatbestendige bedrijfsmodellen beter gepositioneerd zullen zijn om meer vertrouwen te wekken bij klanten. Tegelijkertijd kunnen ze hun relevantie en winstgevendheid vergroten. Het rapport heeft de titel 'Walking the Talk: How insurers can lead climate change resiliency'. Het gaat in op de impact van een van de meest urgente problemen in de moderne tijd op de verzekeringsbranche.

Negatieve invloed

Een toenemend aantal weersomstandigheden heeft een negatieve invloed op de verzekeringssector. Van verzekeraars mag men aannemen dat zij zowel bescherming bieden tegen toekomstige schade als deze voorkomen. In het rapport wordt het volgende opgemerkt:

  • Wereldwijd zijn de door de klimaatverandering veroorzaakte economische verliezen in de afgelopen drie decennia met 250% toegenomen.
  • 73% van de polishouders beschouwt klimaatverandering als een van hun grootste zorgen.
  • De verzekeraars weerspiegelen de bezorgdheid van hun klanten: ongeveer 40% beschouwt de klimaatverandering als een topprioriteit, waarbij verzekerbaarheid en winstgevendheid de belangrijkste klimaatgerelateerde kwesties zijn.
  • Natuurrampen hebben in de afgelopen 30 jaar geleid tot een toename van het aantal verzekerde verliezen met 3,6x en van het aantal niet-verzekerde verliezen met 2x.2 Hoewel dit zorgwekkend is, biedt het verzekeraars een kans om zich aan te passen om hun klanten in een dynamisch landschap van dienst te zijn, aldus het rapport.

Risico’s beperken

Fundamentele veranderingen zijn nodig om klantgerichte, veerkrachtige bedrijfsmodellen te creëren. Uit het rapport blijkt dat meer dan 80% van de individuele en kleine commerciële klanten van de verzekeringssector zich scherp bewust is van de klimaatinvloeden en in de afgelopen 12 maanden ten minste één belangrijke duurzame actie heeft ondernomen. Er moet echter meer worden gedaan om de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden, aangezien slechts 8% van de ondervraagde verzekeraars koploper is op het gebied van verzekeringen. Die koplopers of "Resilience Champions" worden in het rapport omschreven als verzekeraars met een sterk bestuur, geavanceerde gegevensanalysemogelijkheden, een sterke focus op risicopreventie en die veerkracht bevorderen via hun acceptatie- en beleggingsstrategieën.