Vlerick start Centrum voor artificiële intelligentie voor finance professionals

4 december 2019
Tekst
Peter Ooms
Vlerick start Centrum voor artificiële intelligentie voor finance professionals

Professor Kristof Stouthuysen van Vlerick Business School is volop bezig met de oprichting van het Center for financial leadership en digital transformation.

“Ik wil komen tot een ecosysteem met daarin verschillende partijen met een andere achtergrond: kennispartners, gebruikers, experten. Bedoeling is dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende leden van het centrum zodat ze artificiële intelligentie in de praktijk gaan gebruiken in de eigen organisatie. Daarbij zullen samenwerkingsverbanden tot stand komen waarbij verschillende bedrijven samen een concrete oplossing uitwerken. Op die manier zal ook nieuwe kennis ontstaan binnen het centrum,” zegt Kristof Stouthuysen.

Op dit ogenblik spreekt hij met een aantal organisaties die als kennispartner kunnen optreden in het centrum. Dat kunnen banken, accountingkantoren of consultants zijn, maar ook technologiebedrijven in alle soorten en maten. Zij beschikken vaak over specifieke kennis over machineleren, administratieve robots, cloud computing enzovoort. “Daarnaast mikken we op een grote groep van deelnemers uit de financiële afdelingen van bedrijven in België, Nederland en Luxemburg: CFO’s, controllers, afdelingshoofden, maar ook de eigenaars van zelfstandige boekhoudkantoren enzoverder,” zegt Kristof Stouthuysen.

De initiatiefnemers van de Vlerick Business School hebben intussen al een overeenkomst met één kennispartner. En er zijn nog gesprekken met een aantal andere partijen die in een vergevorderd stadium zitten. “Wij kunnen dus zeker van start gaan.”

Lancering in 2020

Dat zal gebeuren met een groot lanceringsevenement in 2020. Daarna zullen de activiteiten van het centrum in de loop van het jaar volgen. “Daarbij leggen we de nadruk op actieve sessies waarbij deelnemers de handen uit de mouwen steken en zelf oplossingen met artificiële intelligentie uitwerken. Ik wil bedrijven laten inzien dat ze dit zelf kunnen. Op die manier doorbreken we de weerstand tegen deze technologie in de financiële afdelingen.”

Kristof Stouthuysen verwijst daarbij naar een enquête naar de prioriteiten van cfo’s uitgevoerd door Vlerick Business School. Daaruit blijkt dat zij een steeds groter pakket aan strategische taken krijgen. Die zullen ze alleen kunnen uitvoeren wanneer ze erin slagen een deel van hun huidige taken te automatiseren zoals de financiële en fiscale rapportering, en het opvolgen van betalingsverkeer. Maar cfo’s moeten ook ondersteuning bieden bij het risicobeheer en waardecreatie van een bedrijf. Ze zullen daar eerder de rol moeten innemen van adviseur in plaats van rapporteur. AI kan daarin een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld te helpen bij fraudedetectie en het inschatten van projectrisico’s. Maar ook bij analyses rond overnames of innovatieprojecten door meer databronnen met elkaar te verbinden, speelt AI een belangrijke rol. Zo kunnen consumentenreacties in sociale media gekoppeld worden aan data over klantenretentie, personeelstevredenheid of levertermijnen in de toeleveringsketen,” zegt Kristof Stouthuysen.

Open innovatie

Het centrum zal ook contacten houden met specialisten op het vlak van artificiële intelligentie in andere domeinen. “In de genetica, de energie- en autosector zien we nu zeer spectaculaire ontwikkelingen. We moeten onderzoeken hoe die realisaties ons kunnen inspireren in de financiële afdeling.”

“Ik wil bedrijven laten inzien dat ze dit zelf kunnen”