Vrouwen verdienen beter in het bedrijfsleven

25 juli 2019
Vrouwen verdienen beter in het bedrijfsleven

Banken geven vrouwen vaak duurdere kredieten met strengere voorwaarden en dat hoewel het risico niet verschilt van mannen. Dat is de conclusie van het eindwerk van Lise Moens en Ellen Bracke aan de Universiteit Gent.

Ellen Bracke
Lise Moens

“Bij particulieren zien we dat vrouwelijke kredietnemers een lagere default rate hebben. Ze lossen hun krediet dus correcter af, binnen de afgesproken termijnen. In de bedrijfswereld hebben ondernemingen geleid door vrouwen een lagere verhouding schuld op eigen vermogen. Uit het onderzoek in het kader van deze masterproef blijkt overigens dat vrouwelijke bedrijfsleiders financieel minstens even gezonde kmo’s leiden in Vlaanderen dan hun mannelijke collega’s. Met uitzondering van enkele sectoren waar overwegend mannen het management domineren. Deze gelijke default rate zou weerspiegeld moeten worden in gelijke kredietvoorwaarden. Maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Dit soort discriminatie is dan ook niet eerlijk. Er bestaat geen enkele gegronde verklaring voor de vastgestelde genderdiscriminatie bij bancaire financiering,” schrijven de studenten in hun thesis.

De kern van het onderzoek bestaat uit de analyse van de default rate (aan de hand van de multiscore van Graydon). Daaruit blijkt dat die in Vlaanderen niet verschilt voor mannelijke en vrouwelijke bedrijfsleiders. “Gezien de micro en macro-economische impact is het belangrijk dat Belgische banken eerst nagaan in hoeverre dit fenomeen speelt binnen hun eigen instelling. En zijn ze dan bereid mee te werken aan verdere studies op dit vlak? Kredietinstellingen kunnen op deze manier toegang krijgen tot een nieuw, en zeker niet een oninteressant, segment van de markt. Meer vrouwelijk leiderschap ontwikkelen is geen vrouwenkwestie, maar een groei-opportuniteit voor de hele samenleving,” volgens Ellen Bracke en Lise Moens die inmiddels zijn afgestudeerd met grote onderscheiding in de richting Finance en Risicomanagement. Professor Rudy Aernoudt was de promotor van deze thesis.