Wereldeconomie scoort beter qua energie-efficiëntie

7 augustus 2019
Wereldeconomie scoort beter qua energie-efficiëntie

Investeringen in energie-efficiëntie werpen hun vruchten af volgens het laatste Global Economy Watch rapport van PwC. België heeft zijn energie-efficiëntie de voorbije 30 jaar sterker kunnen verbeteren dan veel andere landen.

Deze editie van de Global Economy Watch analyseert hoe de wereldeconomie steeds efficiënter met energie omgaat. Volgens cijfers van de Wereldbank is de energie-intensiteit in de laatste dertig jaar gedaald met maar liefst 32%. In België is het energie-intensiteit in diezelfde periode gedaald met 28%. Het rapport toont dat deze trend zich zal verderzetten in de komende twintig jaar. Zo zou de wereldwijde energie-intensiteit nog eens met een derde verder dalen. De wereldwijde vraag naar energie van 2017 tot 2040 zou met bijna een derde toenemen, terwijl het wereldwijde BBP gemiddeld 2,5% per jaar zal groeien. Dat houdt een verdere ontkoppeling van economische groei en energie-efficiëntie in.

Serge Loumaye, Partner bij PwC België: “Het activiteitenniveau van sommige Belgische industrieën zoals de staalindustrie zijn in de afgelopen decennia sterk afgenomen, wat voor een belangrijk deel deze daling verklaart. Wat we zien is dat onze energieconsumptie doorheen de jaren stabiel is gebleven, terwijl ons economie is aangegroeid. Dat duidt erop dat België grote stappen heeft gemaakt om de economische groei te ontkoppelen van het energieverbruik. Met het oog op een noodzakelijke energietransitie zal ons land zich nog verder moeten toespitsen op energie-efficiëntie. Het rapport toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om de wereldeconomie te laten groeien en tegelijk serieuze inspanningen kunnen leveren om de klimaatverandering tegen te gaan”.