Wetboek vennootschappen gepubiceerd in het Staatsblad

11 April 2019
Wetboek vennootschappen gepubiceerd in het Staatsblad

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is de laatste fase van de omvangrijke hervorming en modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht bereikt.

Voor meer informatie over de belangrijkste aanpassingen en opportuniteiten voor de Belgische ondernemingen verwijzen we naar de brochure die het VBO in samenwerking met de FOD Justitie, Fednot en Graydon Belgium NV heeft voorbereid.

Het nieuwe wetboek is meteen van toepassing op nieuwe vennootschappen en verenigingen opgericht vanaf 1 mei 2019. Voor bestaande vennootschappen of verenigingen zal het wetboek van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Tegen wanneer moeten uw statuten worden aangepast? De wet bepaalt dat de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging in overeenstemming moeten worden gebracht met het nieuwe wetboek. Dit dient uiterlijk vóór 1 januari 2024 te gebeuren.