Xavier Baeten vraagt aandacht voor verzekering gewaarborgd inkomen

11 december 2019
Xavier Baeten vraagt aandacht voor   verzekering gewaarborgd inkomen

Xavier Baeten, expert Beloning en Duurzaamheid aan de Vlerick Business School, vindt het gebrek aan waardering voor de verzekering gewaarborgd inkomen niet terecht. Hij heeft onderzoek om ons te overtuigen.

Op het event HRDesign van onze collega's van HRmagazine presenteerde Xavier Baeten de resultaten van een enquête bij ruim duizend respondenten over de verzekering gewaarborgd inkomen. Vlerick en AG Insurance gingen na

  • hoe werknemers het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten;
  • hoe ze de bijbehorende financiële implicaties inschatten;
  • in welke mate een verzekering gewaarborgd inkomen een essentieel onderdeel van het verloningspakket is?

Achttien procent van de werknemers geniet een verzekering gewaarborgd inkomen. Bij de respondenten ligt dat met 38% beduidend hoger. Opvallend: bij de uitvoerende bedienden weet één op de vijf niet of ze een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangen. Over een hospitalisatieverzekering wisten ze dat over het algemeen erg goed. Werk aan de winkel op het vlak van communicatie. Nog een weetje: slechts één op de drie organisaties biedt alle drie deze extralegale voordelen aan.

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen

Liefst zes op de tien werknemers achten de kans reëel dat zij ooit in hun loopbaan een periode arbeidsongeschikt zullen zijn.

In de steekproef was 68% van de vrouwen in het verleden al een keer minstens een maand afwezig.

Wat zijn de financiële gevolgen? 61% meent te moeten inboeten op zijn huidige levensstandaard in een dergelijke situatie en één op de drie zegt zelfs in financiële problemen te komen. Er ligt dus druk op werknemers. Bovendien volgt de fiscale aanslag op het vervangingsinkomen in het daaropvolgende jaar.

Let op voor de kloof

Ben je in België twee tot twaalf maanden arbeidsongeschikt, dan ontvang je 60% van je salaris van de sociale zekerheid. Weliswaar gelimiteerd tot het jaarlijkse inkomensplafond van zo’n 44.000 euro. Daar zit een gemiddelde kennismedewerker al gauw boven. In realiteit valt deze groep betere verdieners terug op gemiddeld 41% van zijn jaarinkomen. De waarschuwing van Xavier Baeten: “Let op voor de kloof tussen nettosalaris en uitkering!”

Hij stelt zich tevens de vraag of het aan de overheid dan wel aan de werkgever is om werknemers correct te informeren over de hoogte van het vervangingsinkomen.

Opvallend: hoe hoger het salaris, hoe groter de overschatting van het vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. De overschatting is zelfs algemeen aanwezig bij alle respondenten. Van de werknemers die naast de sociale zekerheid ook genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen, meent één op de drie dat ze geen eurocent verliezen. Conclusie: er is overschatting en onwetendheid.

Appreciatie

Negen op de tien werknemers appreciëren de aanwezigheid van een verzekering gewaarborgd inkomen in het voordelenpakket. Dat is het geval in alle functiecategorieën en, merkwaardig, in alle leeftijdsgroepen. Oudere werknemers waarderen een aanvullend pensioen wel sterker. Ruim de helft van de respondenten ziet het als de plicht van de werkgever om de verzekering gewaarborgd inkomen aan te bieden.

Is er een correlatie tussen de aanwezigheid van “zorgende” extralegale voordelen en het gevoel van een medewerker dat de werkgever oprecht met hem begaan is? Volgens prof. Baeten bestaat er een statistisch significant verband.