Zes jobbeurzen per jaar in Leuven

1 februari 2020
Tekst
Peter Ooms
Zes jobbeurzen per jaar in Leuven

Ekonomika is de studentenvereniging van de Leuvense faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Zij staat met een kleine groep in voor tal van evenementen, waaronder zes jobbeurzen.

Het presidium bestaat uit zestien leden die telkens een team aansturen. Ekonomika kan op die manier rekenen op een ploeg van 106 personen om alle evenementen en activiteiten te organiseren. “Gemiddeld gaat het om 1,7 activiteiten per dag. In het begin van het jaar zijn er dat zelfs drie of vier per dag”, zegt preses Maarten De Winter. Naast ontspanning en sport, horen daar een heel aantal evenementen bij die gericht zijn op het ontwikkelen van de studenten met het oog op de professionele toekomst. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de faculteit zelf. Een voorbeeld van die samenwerking is het vacatureplatform Career Corner. Hierover heeft FDmagazine bericht in het juninummer van vorig jaar.

Career Brunches

Daarbovenop organiseert Ekonomika een resem activiteiten om de contacten tussen studenten en bedrijven te bevorderen. Het gaat om niet minder dan zes jobbeurzen per jaar. Twee daarvan zijn grote algemene beurzen, de Career Brunches. De volgende vindt plaats op 27 februari, met naar verwachting achthonderd deelnemende studenten. Er komen een tachtigtal bedrijven op af om in contact te komen met studenten die bijna afstuderen. Seppe Mermans: “De informele sfeer met een hapje en een drankje maken de onderlinge contacten heel laagdrempelig. We merken in het algemeen dat de activiteiten waar studenten en bedrijven elkaar fysiek kunnen ontmoeten veel succes hebben. We ondersteunen dat contact met digitale hulpmiddelen, zoals een matchingtool: studenten worden op basis van hun persoonlijke interesses procentueel gelinkt met de aanwezige bedrijven op de jobbeurs. Dat vereenvoudigt de selectie.” Deze Career Brunches worden aangevuld met vier specifieke jobbeurzen voor studenten die zich willen richten op finance (op 5 maart 2020), supplychain of beleidsinformatica. Een bijkomende beurs promoot bedrijfsstages.

Casecompetitie

Op 26 maart organiseert Ekonomika de Leuven Case Competition. “Dat is onze eigen casecompetitie waarbij tweehonderd studenten – geselecteerd uit duizend studenten in heel België die deelnamen aan de selectieronde – in groepjes van vier de cases van de drie aanwezige multinationals zullen oplossen”, zegt Seppe Mermans.

Herindeling academiejaar?

Ekonomika is de officiële studentenvereniging van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Dat maakt dat ze samen met andere studentenverenigingen mee onderhandelt over mogelijke aanpassingen in het curriculum of de organisatie van het onderwijs. Maarten De Winter: “Zo is er nu heel wat te doen over een mogelijke herindeling van het academiejaar, waarbij de examens in mei en juni zouden vallen. Dat zou een einde maken aan de tweede zittijd op het einde van de zomervakantie. Bij dergelijke beslissingen zijn wij als officiële studentenvereniging heel nauw betrokken.”

Ekonomika is een enorme organisatie. Ze vertegenwoordigt 4.500 studenten in Leuven, maar spreekt ook namens afdelingen op de campussen in Antwerpen, Brussel en Kortrijk na de samenwerkingsakkoorden van de KU Leuven met hogescholen en universiteiten verspreid over het land. Dan gaat het over bijna negenduizend studenten.