Zit u ook gevangen?

1 december 2021

De financiële afdeling met enige strategische impact is vandaag bezig met digitalisering, data en duurzaamheid. Waarschijnlijk in die volgorde. Bovendien zijn steeds meer financiële leiders algeheel verantwoordelijk voor de digitale activiteiten van hun bedrijf.

Hun aantal is meer dan verdrievoudigd tussen 2016 en 2021 (p. ), zo blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Die trend staat niet los van die andere, met name het in kaart brengen van het duurzame karakter van producten, diensten en processen. Voor grote en/of beursgenoteerde organisaties is de opdracht acuut. Ook daar is de financiële afdeling de centrale hub, zoals blijkt uit de aanpak van Umicore. Teamleden van cfo Filip Platteeuw hebben de handen vol aan de naleving van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met daarin de EU Taxonomie en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Voor 2021 moet dat team de activiteiten in kaart brengen die substantieel bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Dat zal niet gaan zonder digitalisering en het beheer van data. Eén trend daar lijkt ook duidelijk, met name de beweging naar de cloud. De deelnemers aan onze rondetafel over ict en finance zien dat ook. De gang van zaken bij Tobania is typerend voor wat we wel meer horen. De consultant had al langer een ERP, maar legt daar nu een business intelligence-laag overheen. “We brengen alle databases samen in Power BI,” zo zegt Dimitri Poels van Tobania. “De financiële medewerkers hebben de analyse gemaakt van die data: welke bron, welke structuur, ... Op basis daarvan spelen de controllers nu gids voor de operationele afdelingen bij het nemen van hun beslissingen. Finance gaat zo weg van een puur uitvoerende functie naar een adviserende rol.”

Waar wacht u nog op? U digitaliseert, zet data op orde en brengt ze onder in de cloud. Zoveel mogelijk in de cloud zetten, verhoogt de dataveiligheid, laat toe om te werken vanop verschillende locaties en het is makkelijk voor updates, zo beamen deelnemers aan onze rondetafel. Niet dat ze altijd zo onverdeeld gelukkig zijn. “Vaak heb je ook geen keuze meer”, zegt Daniëlle Jacobs van Beltug. De ceo van deze vereniging voor Belgische cio’s en technologische beslissers ziet hoe grote aanbieders hun klanten naar de cloud duwen, wat bij nogal wat Beltugleden de vraag oproept wat ze beter in de cloud zetten en wat ze liever op eigen machines draaien. En welke infrastructuur gebruik ik daarvoor? Daarbij komt dat grote spelers grote prijsverhogingen aankondigen. Kun je dan nog weg als je daarmee niet akkoord gaat? Alles weer zelf doen, is ook geen optie. “Je zit gevangen”, zo concludeert Danielle Jacobs.

Met andere woorden, de uiteindelijke bestemming is vrij duidelijk, maar de tocht is niet zonder gevaren. U kunt alle advies gebruiken. Gelukkig leert een nieuwe studie ‘A more effective cio-cfo partnership’ (p. ) dat de succesvolste IT-projecten inzetten op data, stapsgewijze implementatie en … samenwerking met finance.