Most recent posts

Ingrid Daerden
28 March 2019

Ingrid Daerden werkt sinds september vorig jaar als CFO bij Aedifica, een gereglementeerde vastgoedvennootschap. Het bedrijf maakt momenteel een transformatie door, zowel inzake samenstelling van de portefeuille als op het vlak van geografische spreiding. Welke impact heeft dat op haar takenpakket?

We worden een honderd procent zorgvastgoedbedrijf