Privacyverklaring
Pierre Lambert Pierre Lambert, ceo van Zetes
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Finance moet in volle onafhankelijkheid kunnen werken

2 mei 2022
Zetes levert de nieuwe systemen voor paspoortpersonalisatie aan de Japanse overheid
Pierre Lambert, voormalig cfo, wordt de nieuwe ceo van Zetes. Danaé De Keyzer volgt hem op als financieel directeur. Ze zullen in tandem intensief met elkaar samenwerken. Er liggen voor hen heel wat strategische projecten op tafel waaronder de expansie naar nieuwe markten. De financiële dienst zal door de nieuwe cfo verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.

Pierre Lambert, voormalig cfo, wordt de nieuwe ceo van Zetes. Danaé De Keyzer volgt hem op als financieel directeur. Ze zullen in tandem intensief met elkaar samenwerken. Er liggen voor hen heel wat strategische projecten op tafel waaronder de expansie naar nieuwe markten. De financiële dienst zal door de nieuwe cfo verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.

Zetes, een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in oplossingen voor de toeleveringsketen en de identificatie van burgers, heeft een nieuwe ceo. Huidig cfo Pierre Lambert vervangt Alain Wirtz, die Zetes na ruim 35 jaar verlaat. Pierre Lambert begon al in 2000 te werken bij Zetes. Sinds die tijd is het bedrijf fors gegroeid: toen had het een omzet van 40 miljoen euro en 300 medewerkers. Vandaag bedraagt de omzet 275 miljoen euro en werken er 1.300 medewerkers.

Pierre Lambert: “Ik verheug me erop om Zetes nu naar nieuwe horizonten te leiden. Het is interessant om de kennis van mijn vorige functie mee te nemen naar mijn nieuwe baan. Een cfo is meer naar het interne van de organisatie gericht, terwijl de ceo meer naar buiten treedt. Ik zit alvast boordevol plannen. We zullen nieuwe markten aanboren. Zo zullen we dankzij de ondersteuning van onze aandeelhouder, het Japanse technologische bedrijf Panasonic,  de nieuwe systemen voor paspoortpersonalisatie leveren aan de Japanse overheid. We zullen ook investeren in duurzame ontwikkeling.”

U was gedurende 20 jaar cfo van Zetes. Had u ook als cfo de afgelopen jaren veel impact op het beheer en de strategie van het bedrijf?
Pierre Lambert:
“Jazeker. Ik was als cfo al nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Dankzij de organische groei en enkele overnames heb ik het bedrijf mee laten groeien. Ik heb actief deelgenomen aan het beheer van het bedrijf en op cruciale momenten heb ik mijn stempel kunnen drukken. Ik heb als cfo de introductie op de beurs in 2005 mee begeleid. In 2016 zijn we uit de beurs gestapt om weer autonomer te zijn.”

Als cfo werkte u al intensief samen met uw voorganger Alain Wirtz. Bent u van plan om op dezelfde manier samen te werken met de nieuwe cfo?
Pierre Lambert
: “We zullen een stevige tandem worden. Ik ben niet van plan om mij veel te bemoeien met de financiële dienst of als een schoonmoeder op te treden. Ik zal wel steun geven aan het team zodat ze goed kunnen rapporteren aan ons moederbedrijf Panasonic. Verder wil ik de dienst in volle onafhankelijkheid laten werken en daarbij mogen we natuurlijk verschillen van mening. De financiële dienst moet autonome rapporten kunnen maken. Hun rapporten mogen voorzichtigheid uitstralen en ze moeten me een waarschuwing geven als mijn visie te optimistisch is.”

Mevrouw De Keyzer, wat zijn uw plannen als nieuwe cfo?
Danaé De Keyzer
: “Dit is voor mij een mooie uitdaging waar ik naar uitkijk. Ik ben verheugd om Zetes samen met Pierre Lambert naar nieuwe horizonten te brengen. We willen onze operationele diensten zo veel mogelijk ondersteunen. We proberen in de eerste plaats te helpen en support te geven. Daarbij is een respectvolle houding naar alle afdelingen belangrijk.

De voorbije negen jaar had ik al de leiding over het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van het ERP-systeem binnen Zetes. We hebben dit systeem in tien landen met succes geïmplementeerd en de financiële directeurs van de verschillende filialen actief begeleid bij het gebruik ervan. Ik heb ook veel inspanningen geleverd bij het opzetten van financiële instrumenten om hen te helpen bij de rapportering aan de moedermaatschappij.

U zal zich nu ontfermen over de verdere digitalisering op de financiële afdeling. Wat houdt dat in?
Danaé De Keyzer
: “Het wereldwijde aankoopproces van de Zetes-vestigingen wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. We gaan samenwerken met IRIS Software, een Belgisch bedrijf dat een systeem heeft voor optische karakterherkenning (OCR). De aankoopfacturen worden gedigitaliseerd, automatisch geboekt in het ERP-systeem van Kimoce, een softwarepakket dat ons al 17 jaar een goede service geeft. We zullen nog sneller en efficiënter kunnen werken. Op die manier zullen onze medewerkers meer tijd maken voor taken waarmee ze echt een toegevoegde waarde voor het bedrijf betekenen.”

Hoe ligt de verhouding tussen het financieel departement op groepsniveau en in de lokale vestigingen?
Danaé De Keyzer:
“De vestigingen in andere landen hebben telkens een eigen financieel directeur met een eigen team. De dochterondernemingen genieten van gecontroleerde autonomie voor hun financieel beheer. Het dagelijks beheer wordt volledig uitgevoerd door de lokale financieel directeur en zijn team (algemene boekhouding, kredietcontrole, belastingen, audit, enzovoort).

Deze functies zijn gedecentraliseerd omdat ze lokaal efficiënter worden uitgeoefend dan centraal. Die aanpak past het best bij onze operationele activiteit die oplossingen verkoopt met daarin software, hardware en diensten. Aan de hand van de rapportage die maandelijks door de dochterondernemingen wordt verzonden, kan het groepsniveau prestatieproblemen identificeren. Het blijft de taak van het lokale management om die op te lossen, maar we geven omkaderde autonomie aan onze vestigingen. Die gebruiken bijna allemaal hetzelfde ERP-systeem, maar het boekhoudpakket mogen ze bijvoorbeeld zelf kiezen. Op die manier is het goed aangepast aan de lokale situatie op het vlak van btw en andere lokale verplichtingen. Het is handig dat ik uit mijn vorige functies al genoeg kennis heb over de software.

De afgelopen jaren waren door de coronapandemie geen makkelijke periode. Hoe is Zetes de crisis doorgekomen?
Pierre Lambert
: “We blijven trouw aan de strategische doelen en hebben altijd onze dienstverlening kunnen verzekeren. Crisissen vragen om een snelle evaluatie en beslissing. Het ergste is om helemaal geen beslissing te nemen. Gelukkig zijn onze medewerkers flexibel. Ze hebben zich meteen aangepast en onze richtlijnen goed gevolgd. Zo zijn we sneller uit de crisis geraakt.

Ik vind het belangrijk dat de structuur flexibel genoeg is om snel te reageren op moeilijkheden. Organisaties die zwak en niet goed gestructureerd zijn, komen tijdens dergelijke crisissen in de problemen. Ook organisaties die te veel zijn gestructureerd, zijn mogelijk niet flexibel genoeg om veranderingen door te voeren. Dat is soms een moeilijk evenwicht.