Bert Clinckers Bert Clinckers, CFO
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Koen Fasseur

Naar een koolstofvrije toekomst

1 oktober 2021
Door de Japanse connectie moet Eneco J-Soxcompliant werken
Eneco, gespecialiseerd in duurzame energie, maakt zich snel klaar voor een toekomst zonder koolstofuitstoot. De investeringen die daarvoor nodig zijn, moet het bedrijf zelf kunnen verdienen door omzetgroei en verbeterde efficiëntie dankzij een verregaande digitalisering. Cfo Bert Clinckers legt uit hoe de financiële afdeling helpt om die ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Eneco, gespecialiseerd in duurzame energie, maakt zich snel klaar voor een toekomst zonder koolstofuitstoot. De investeringen die daarvoor nodig zijn, moet het bedrijf zelf kunnen verdienen door omzetgroei en verbeterde efficiëntie dankzij een verregaande digitalisering. Cfo Bert Clinckers legt uit hoe de financiële afdeling helpt om die ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Bert Clinckers: Eneco heeft recent het One Planet Plan gelanceerd voor de hele groep. Daarmee wil het zich inzetten om koolstofvrij – of minstens koolstofneutraal – te zijn tegen 2035. Vergeleken met de markt is dat liefst vijftien jaar sneller. Dat houdt in dat er massale investeringen nodig zijn in groene energieproductie. Het betekent ook dat we de levering van aardgas zullen uitfaseren en nieuwe vormen van duurzame warmte willen aanbieden. Ook zullen we onze klanten ondersteunen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Die ambitie hebben we al laten narekenen door de Boston Consulting Group en zal ook door hen opgevolgd worden. Uit de eerste controle blijkt alvast dat de doelstelling ambitieus, maar realistisch is.

Om het plan te realiseren, moet het bedrijf ook groeien. We willen op vijf jaar tijd twintig procent meer klanten werven zodat we tegen dan een miljoen klanten in België hebben. De grootste van de groenen en zeker ook de groenste van de groten: dat is ons motto. Door in te zetten op schaalvergroting halen we de kritieke massa om de investeringen blijvend te realiseren. Eneco maakt zich sterk dat het dankzij een vlotte digitale dienstverlening de klanten een betere service kan verlenen bij het leveren van gas en elektriciteit. Dat houdt ook in dat we de achtergrondprocessen aanzienlijk verder automatiseren en medewerkers omscholen om de zaken anders aan te pakken.

Daarnaast breiden we het aanbod van extra services verder uit. Denk aan het installeren van laadpalen, ketelonderhoud, het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers enzovoort.

Het One Planet Plan past ook in de ambitie van de eigenaars van het bedrijf. Dat zijn intussen de Japanse beursgenoteerde groepen Mitsubishi en Chubu. Mitsubishi is een heel gevarieerde groep met scheepsbouw, autoassemblage, supermarkten, maar ook productie van installaties voor energieproductie (turbines, warmtepompen, windmolens ...). Met de overname van Eneco zet het zijn eerste stappen in de markt van energieproductie. Chubu treedt in Japan wel op als energieproducent.

Wat doet de financiële afdeling om die doelen te helpen realiseren?

Bert Clinckers: De Japanse connectie van Eneco brengt met zich mee dat we J-Sox-compliant moeten werken. J-Sox is een aangepaste versie van de Sarbanes-Oxley-aanpak waarbij de overheid eisen oplegt aan het bedrijf qua betrouwbaarheid van de rapportering en ook zelf controles uitvoert. De verplichtingen zijn erg verregaand. Compliance staat voor ons dan ook op de eerste plaats. Op dit vlak sluiten we geen compromissen.

De andere prioriteit van de financiële afdeling is het digitaliseren van de commerciële en financiële processen. Dat moet ons toelaten om snel nieuwe klanten te bedienen op een manier dat er geen manuele verrichtingen in de achtergrond nodig zijn. We willen naar een first time right-ervaring voor onze klanten. Om dit te realiseren, is Eneco een partnerschap aangegaan met Ensek, een leverancier die gespecialiseerd is in Saas-oplossingen (software as a service) voor de energiesector. Bedoeling is dat het hele commerciële proces van het eerste contact van een nieuwe klant tot en met de facturatie in een selfservicemodus kan plaatsvinden. Medewerkers zullen zich alleen nog bezighouden met de echte uitzonderingen. De transacties zullen worden verwerkt in de boekhouding door middel van een nieuw S4/Hana-systeem. Door de koppeling van de twee systemen zullen we ook belangrijke managementinformatie met KPI’s kunnen opmaken waarin operationele data met financiële gegevens zijn verbonden. De keuze van het financiële pakket was voornamelijk gebaseerd op de J-Sox-capaciteiten.

Voor de beide systemen vallen we terug op een standaardaanbod uit de markt waarbij we verder volledig mikken op verregaande automatisering. We weten dat we hiermee niet het verschil maken ten opzichte van de concurrentie, maar op die manier kunnen we wel onze duurzame doelstellingen halen. Beat the clock, not the competition. De maatschappelijke doelstelling om de CO2-uitstoot te stoppen, krijgt hier prioriteit op een eventueel competitief voordeel. We focussen volledig op de optimalisaties die het systeem zal bieden, zowel voor ons als onze klanten. In het Saas-model – zowel bij Entek als SAP – blijft de toepassing ook evolueren. Dat moet ervoor zorgen dat de efficiëntie van die processen blijft verbeteren. Dat is nodig om ondanks de lage marges in deze sector toch winstgevend te blijven. Op die manier kunnen we ook blijven investeren.

Zal Eneco dan ook een shared service center voor finance opzetten met een uniforme dienstverlening voor alle vestigingen?

Bert Clinckers: Neen, ik denk dat de trend naar outsourcing en offshoring voorbij is. Ik heb zelf ervaring gehad met die tendens bij Telenet en de moedergroep Liberty. Een groot nadeel van shared service centers is dat die vaak in Bangalore of andere verre oorden zitten en dus te ver afstaan van de lokale markt. Zeker in de energiesector treden soms snelle veranderingen op, vaak door wijzigingen in de wetgeving. Dan moeten de systemen kunnen volgen. Ik geloof daarom meer in het robotiseren van repetitieve taken in het proces. Vaak kunnen de eigen medewerkers dat ook realiseren. Op die manier verminderen we de kosten aanzienlijk, met wel tachtig procent. Via outsourcing lukt het maar voor twee derde van de kost. Daarbij moeten we ook snel artificiële intelligentie inzetten. We moeten veel meer kunnen halen uit de data waarover we beschikken.

Voer je de robotisering in voor of na de implementatie van het nieuwe ERP-systeem?

Bert Clinckers: Nu nog niet. We wachten op de implementatie, die nog volop loopt. Net door de nieuwe opzet van het systeem, met vooraf een duidelijke beschrijving van de processen, kunnen we al veel automatiseren in het ERP-systeem zelf. Wat daarna overblijft aan manueel werk, moeten we dan robotiseren.

Een belangrijke prioriteit is om de uniformiteit van het systeem daarna te behouden. We hebben een aantal principes uitgewerkt om ons daarbij te helpen. We blijven in ieder geval zo dicht mogelijk bij de standaard van Entek en SAP. Alle wijzigingen moeten dan een duidelijke meerwaarde creëren voor ons of onze klanten. We bekijken in ieder geval een mogelijke impact op compliance. We zullen telkens ook nagaan waarom die nood aan een aanpassing is ontstaan. Dat maakt het mogelijk om de oorzaak aan te pakken, eventueel via robotisering.

U gaf al aan dat Eneco ook de klanten wil ondersteunen om hun eigen koolstofuitstoot te verminderen. Dat kan door investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Gaat u hen daarbij financieel ondersteunen?

Bert Clinckers: Dat is inderdaad het plan, maar de manier waarop we dat zullen doen, staat nog niet vast. Enerzijds is de technologie nog in ontwikkeling. Er is nog volop evolutie en innovatie, bijvoorbeeld als het op duurzame warmte aankomt. Anderzijds zien we dat de regelgeving en de prijszetting evolueren om het piekverbruik te laten dalen. Consumenten en bedrijven hebben dan misschien een batterij nodig om tijdens die periodes geen stroom van het net te nemen. Dit alles vraagt de nodige investeringen van bedrijven en consumenten. Wij kunnen onze klanten helpen door hen dergelijke toestellen te verhuren. Dan kom je in een zakelijk model zoals de digicorder in de telecomsector, waarvoor de klanten huurgeld betalen. Eneco kan dergelijke oplossingen aanbieden samen met partners en installateurs. Ik ben ervan overtuigd dat energiebedrijven die dat in de toekomst niet aanbieden, zich uit de markt prijzen. Tegelijk wordt zo de binding met de klant intensiever. Eneco heeft in ieder geval de cash om die stap te zetten. Ik zie ook nog andere mogelijkheden om consumenten mee te laten investeren, via crowdlending bijvoorbeeld.

Over Eneco

Eneco werd opgericht door de Nederlandse gemeenten en steden. Via acquisities werd het bedrijf ook actief in België, UK en Duitsland. Eneco België groeide onder andere door verdere overnames van de Belgische activiteiten van het Italiaanse ENI. De Nederlandse aandeelhouders wilden niet verder gaan met het project en verkochten de groep Eneco in 2019 aan een consortium van twee Japanse bedrijven: Mitsubishi Corporation (tachtig procent) en Chubu (twintig procent). Mitsubishi is een heel gevarieerde groep, met autoassemblage, supermarkten, maar ook productie van installaties voor energieproductie (generatoren, transformatoren, warmtepompen, windmolens ...). Chubu treedt in Japan op als energieproducent.

Hiermee maakt Eneco deel uit van een beursgenoteerde organisatie, met daarbij de verplichting om per kwartaal te rapporteren.

ID-kit

Financiële afdeling

Totaal: 20 medewerkers
Managementrapportering en controlling: 10 medewerkers
Boekhouding en financial controlling: 10 medewerkers