Kester Goh Kester Goh
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Ivan Mervillie

We investeren om marktaandeel te verwerven

1 april 2021
We zochten investeerders met een perspectief voor de lange termijn
Magnax neemt als start-up een vliegende start na een kapitaalronde van zestien miljoen euro. Het geld dient om innovatieve elektrische motoren rijp te maken voor massaproductie. Cfo Kester Goh speelt daar een strategische rol in.

Magnax neemt als start-up een vliegende start na een kapitaalronde van zestien miljoen euro. Het geld dient om innovatieve elektrische motoren rijp te maken voor massaproductie. Cfo Kester Goh speelt daar een strategische rol in.

Een ondernemer als cfo

Kester Goh: Ik voel me meer ondernemer dan cfo. In het verleden heb ik samengewerkt met zowel succesvolle ondernemers als met investeerders zoals Kristof De Spiegeleer, Barend Van den Brande, Frank Maene en Jurgen Ingels. In die tijd heb ik de smaak te pakken gekregen om zelf een eigen bedrijf op te richten. Een nieuwe kans kwam met Magnax. Uitvinder Peter Leijnen realiseerde de technische innovatie voor elektrische motoren en zocht daarvoor samenwerking met Daan Moreels, die op zijn beurt mij vroeg om het team te vervoegen. De rolverdeling in het bedrijf is duidelijk. Peter doet de technologie, Daan de sales en marketing, ikzelf het financieel-juridische luik. Samen zijn we verantwoordelijk voor de algemene leiding.

Magnax kwam in het nieuws met het afsluiten van een grote kapitaalronde. Hoe is die verlopen?

Kester Goh: We hebben inderdaad een eerste grote kapitaalronde (serie A) van zestien miljoen euro gerealiseerd met Hirschvogel Ventures als hoofdinvesteerder. Hirschvogel Ventures is het investeringsvehikel van de gelijknamige Duitse fabrikant van auto-onderdelen en die brengt ons in contact met een fabrikant die de innovatieve elektromotor zal assembleren. Dat biedt ons het perspectief dat de motor straks op grote schaal zal gebouwd worden door een gereputeerde constructeur die het vertrouwen geniet van de grote automerken. De intrede in het kapitaal is ook om die operationele en commerciële redenen heel belangrijk. Daarnaast zijn twee Belgische investeerders ingetreden: Vlerick Group en Torus Capital. Zij zorgen voor een evenwichtige samenstelling van onze aandeelhoudersstructuur.

Van oudsher was ik veel meer in de digitale wereld actief. Magnax is een industrieel bedrijf dat hardware maakt. Daarom zochten we een kapitaalkrachtige groep met ervaring in die sector. In Kortrijk hebben we een kleine productiehal waar we een pilootproductielijn en testinfrastructuur opzetten om prototypes te bouwen en te testen. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de Vlaamse maakindustrie.

Waarom is de sectorervaring van de investeerder zo belangrijk?

Kester Goh: Hardware is een andere wereld. De meeste venture capital-fondsen houden zich liever niet bezig met productie. Ze mikken op een snelle schaalvergroting en software laat dat beter toe. Het valt ook niet te ontkennen dat we met heel andere uitdagingen geconfronteerd worden dan in de digitale technologie: voorraadbeheer, kwaliteitscontrole, ISO 9001 en IATF-certificatie enzovoort. Vergeet niet dat zelfs Tesla enorme problemen kende om de auto’s gebouwd te krijgen. Dat was de zogenaamde production hell. Daarom brengen we ook steeds meer ervaring vanuit de maakindustrie binnen in het bedrijf en het managementteam. Recent hebben we Marc Beulque aangesteld als ceo van onze ground e-mobility-activiteiten, die op vandaag onze kernfocus zijn. Hij brengt meer dan dertig jaar industriële en automotive-expertise mee en zal met zijn kennis Magnax naar het volgende niveau helpen tillen.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor Magnax?

Kester Goh: Dit jaar wordt het niveau van maturiteit van de motoren verhoogd om tegen het einde van het jaar de eerste demonstrators te bouwen, waarbij we onze motoren inpassen in een bestaand voertuig. Dat laat ons toe de mogelijkheden van onze motoren concreet te tonen aan de autofabrikanten en hun te laten zien en voelen hoe we ertoe kunnen bijdragen om hun wagengamma te elektrificeren.

Vorig jaar lag de focus op de financieringsronde. Dat was een heel intensieve periode die een jaar heeft geduurd. Daarbij hoorde het uitwerken van de presentaties, de financiële en zakelijke plannen, maar ook de testrapporten van de motor en het verstevigen van onze positie op het gebied van intellectuele eigendom. Vervolgens hebben we een gerichte campagne gevoerd om investeerders aan te trekken.

Was u dan op zoek naar een specifiek type investeerder?

Kester Goh: Ja, daar hadden we heel duidelijke ideeën over. We waren op zoek naar investeerders met eenzelfde visie: een perspectief voor de lange termijn, geen snelle exit en de ambitie om de wereld te veroveren. Met ons huidige consortium van investeerders kunnen we dat waarmaken. Het financiële plan ligt in lijn met die ambitie: we zullen investeren, mensen aanwerven en dus veel geld verbranden alvorens winstgevend te worden. We moeten nu het kapitaal investeren om op die manier tijdig klaar te zijn en marktaandeel te verwerven terwijl de markt wordt verdeeld. De timing is perfect: zowat alle constructeurs van verschillende types voertuigen werken aan de elektrificatie van hun vloot.

Ik denk dat het ook goed is dat de drie stichters al wat kilometers op de teller hebben. Ik draag met mij ook de littekens van ervaringen die minder goed afliepen. De kunst is om te leren uit je fouten en op die manier het inzicht te verwerven wat het vergt om wel succesvol te zijn.

Verliezen jullie als oprichters op die manier niet snel de controle over het bedrijf?

Kester Goh: Neen, door middel van een aandeelhoudersovereenkomst zorgen we ervoor dat we voldoende zeggenschap behouden. Anderzijds beseffen de oprichters ook dat we op termijn wellicht niet de meerderheid van de aandelen kunnen behouden. Maar liever een kleiner deel van een grote koek, dan een groot deel van een kleinere koek. We moeten hier in Vlaanderen wat meer ambitie durven tonen, een beetje American Dream in the Far West van Vlaanderen, waarom niet?

Zestien miljoen euro lijkt dan veel?

Kester Goh: Het laat ons toe om te blijven investeren en het team verder uit te breiden. Ik weet intussen ook dat de inspanningen en de kosten voor een kapitaalronde niet in verhouding staan tot het bedrag dat je ophaalt. Het kost bijna evenveel moeite om een kleiner bedrag op te halen dan de zestien miljoen die wij hebben bijeengebracht. Het bedrag moet natuurlijk wel in verhouding staan tot je financieel plan. Die investeringsronde heb ik voornamelijk zelf voorbereid, samen met ons managementteam. Ik weet uit ervaring wat er langs investeringszijde nodig is aan rapportering en documentatie. Je moet als klein bedrijf in staat zijn om een zeer professioneel plan voor te leggen, met voldoende detail en openheid. Investeerders vragen die professionaliteit. De ability to execute maakt het verschil op dat moment. Zij stellen soms bijkomende vragen waarop je niet meteen een antwoord hebt. Het is essentieel dat je eerlijk antwoordt dat je de informatie niet meteen beschikbaar hebt, maar ook dat je snel met het antwoord komt en zo laat blijken dat je je financiën onder controle hebt.

Hoe heb je dat gerealiseerd?

Kester Goh: Een goed informaticasysteem is essentieel. We implementeren nu een cloud-ERP- platform waarmee we niet alleen de financiële transacties bijhouden, maar ook het beheer van de hele supplychain regelen. Daarna voeren we meteen activity based costing in om het gebruik van alle diensten en producten exact toe te wijzen aan de juiste klanten en projecten. Let wel: het zijn de operationele managers die de leiding daarvan op zich nemen.

In het algemeen is de dagelijkse financiële afhandeling niet mijn hoofdbekommernis: ik ben als medeoprichter veel meer bezig met de strategie, het aanvragen van subsidies enzovoort. In ons team van dertig medewerkers zijn er nu een financieel manager, een boekhouder en een administratieve kracht. Dat lijkt veel voor een bedrijf van onze grootte, maar gezien onze activiteiten, met een hele logistieke keten en de voorziene groei, is dit zeker noodzakelijk.

Wat is de rol van de banken bij de financiering?

Kester Goh: Het grootste deel van het opgehaalde geld dient voor het aanwerven van talent. Medewerkers vormen de basis van onderzoek en ontwikkeling. Machines horen ook bij de uitbreiding van onze activiteiten. Daarvoor rekenen we op onze huisbankier. Die helpt ons om via leasecontracten de kapitaalinvesteringen gunstig te regelen.

Tot voor de kapitaalverhoging hebben we ons, naast de bancaire component, gefinancierd dankzij business angels. Heel wat business angels die ons van het eerste uur hebben gesteund, hebben geïnvesteerd door middel van achtergestelde converteerbare leningen. Dat zijn leningen die na verloop van tijd kunnen worden omgezet in aandelen. Het voordeel van dat systeem is de eenvoud: het gaat om een eenvoudige lening waarvoor geen tussenkomst van een notaris nodig is. Bij een uitgifte van aandelen hoort altijd de discussie over de waardering. Die discussie hoef je dan nog niet te voeren, maar kan je samen met een grote kapitaalronde afhandelen. Dat is ook interessant voor de investeerders: ze stappen in tegen een korting, want de waarde van het bedrijf is later gewoonlijk hoger. Op die manier hebben we voor meer dan drie miljoen euro aan leningen verwerkt, die nu dus in kapitaal zijn omgezet. Dat alles gebeurde met een minimum aan administratie. Het is een soepel systeem, maar het vraagt toch wat overtuiging om investeerders erin te laten meestappen. Eens ze de voordelen begrijpen, zijn ze gemakkelijker te overtuigen en zien ze ook de voordelen voor henzelf.

Hoe evolueert de rol van een cfo in zo’n jong bedrijf?

Kester Goh: De kapitaalronde is achter de rug, maar ik ben nu al bezig met het voorbereiden van de volgende. Dat is op dit ogenblijk nog vrijblijvend, maar we zorgen er toch voor dat belangrijke potentiële investeerders op de hoogte blijven van onze vorderingen. Op die manier bouwen we de relatie op voor een later moment wanneer het concreet wordt.

Het is de bedoeling dat we naar het einde van dit jaar een bijkomende persoon aanwerven als hoofd van het financiële en administratieve departement, zodat ik me meer kan concentreren op de verdere uitbouw van Magnax en de toepassing van onze technologie in andere markten.

Vanaf dan zal ik weer veel meer als ondernemer werken, met vooral aandacht voor de nieuwe initiatieven, de financiering en de strategie. Ik vind het belangrijk om niet te lang vast te houden aan operationele verantwoordelijkheid. Ik heb te vaak gezien dat de stichter te lang op zijn positie blijft. Het is nodig om de juiste competenties op het juiste moment in te schakelen.

Het bedrijf heeft stilaan nood aan een financieel verantwoordelijke die zich enkel dient bezig te houden met de financiële zaken, zoals consolidatie, transfer pricing enzovoort. Daarnaast stellen we vast dat het financiële beheer van een supplychain en de voorraad van onderdelen complexer is dan gedacht en eigen competenties en ervaring vereist.

Een personeelsverantwoordelijke hebben we al aangeworven. Dat is nodig. Alleen al in de loop van de maanden januari en februari startten zes nieuwe personen (op een totaal van dertig) bij Magnax. De arbeidsmarkt voor deze profielen – vooral ingenieurs – is bijzonder krap. We werven dan ook internationaal aan. Onze nieuwe medewerkers komen uit Italië, Polen, Frankrijk, Spanje en twee uit België. Vier van hen zijn vrouwen. Het valt me op dat het vinden van een geschikt financieel profiel niet zo gemakkelijk is. We mikken wel op een zeer veelzijdig persoon, die een breed pallet van taken aankan.

Lichte elektromotor

Magnax ontwikkelde de yokeless axial flux machine. Dat is in essentie een elektrische motor die veel meer vermogen kan opwekken, met een aanzienlijk lager gewicht en een compactere vorm. Die eigenschappen zijn interessant voor elektrische wagens, die op die manier hun performantie en bereik aanzienlijk vergroten. De motor zou ook een stuk goedkoper zijn. Het bedrijf ziet nog toepassingen in logistieke voertuigen, off-highway- of landbouwmachines. Ook in de luchtvaart (passagiersdrones) en de energieproductie kan de technologie voordelen brengen. Bij de start van de innovatie was Peter Leijnen begonnen met de ontwikkeling van een grote generator voor windmolens. De oprichters beslisten eind 2017 te pivoteren naar de snelgroeiende markt van de elektromobiliteit. Met behulp van een productiepartner wil Magnax tegen eind 2022 de serieproductie opstarten.

ID-Kit Magnax

Omzet: ongeveer één miljoen euro (2020)

Personeelsleden: 30

Vestigingen: Kortrijk en Singapore

Sector: elektromobiliteit