Kristof Stouthuysen Kristof Stouthuysen, Vlerick Business School
Tekst
Peter Ooms

Belgische CFO’s treuzelen met AI

2 juli 2019
De CFO zal de brug moeten slaan tussen de afdelingen
Tijdens een gesprek met Kristof Stouthuysen, associate professor management accounting, Vlerick Business School, komen de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de financiële afdeling naar voor. Het is dringend tijd om in actie te schieten.

De term machineleren houdt de belofte in dat de beslissingen steeds beter worden met het verloop van de tijd.
Kristof Stouthuysen: Die evolutie gaat nu steeds sneller. Algoritmes worden steeds beter naarmate ze meer data onderzoeken. De computer kan steeds meer voorspellingen confronteren met de reële gegevens en op basis daarvan de berekening aanpassen. Daarnaast hebben bedrijven steeds meer data en ook meerdere types gegevens: intern en extern, gestructureerd en ongestructureerd. Dat laatste houdt in: data in tekst, beeld en spraak. Die zijn vaak moeilijker te analyseren door traditionele software. CFO’s in een onderneming houden zich traditioneel sterk bezig met de interne, gestructureerde data. Ze zijn het niet gewend om te werken met ongestructureerde data. En onbekend maakt vaak onbemind. Tegelijk beseffen de Belgische CFO’s zeer goed wat de potentiële voordelen zijn van kunstmatige intelligentie en zelflerende machines. Die komen neer op het doorbreken van de limieten van de mens, die slechts beperkt in staat is om de samenhang tussen meerdere variabelen te doorgronden. De computer heeft die beperking niet.

Past het doorbreken van die beperking wel bij de CFO?
Kristof Stouthuysen: Een CFO als businesspartner moet heel complexe problemen analyseren. In die functie werkt hij of zij samen met de CEO en met de hoofden van andere afdelingen om nieuwe opportuniteiten voor groei en efficiëntieverbetering te bespreken. De CFO zorgt voor de rapporten en analyses. Alleen moeten CFO’s met de hulp van kunstmatige intelligentie nu veel meer oog krijgen voor andere types data en betere analyses. Bij een potentiële overname van een bedrijf moet de CFO ook zicht hebben op de houding van de klanten. Hoe spreken consumenten over het bedrijf op sociale media? Maar ook: hoe zit het netwerk van klanten, leveranciers en partners in elkaar? Wat is het zakelijk potentieel daarvan? Schuilen er misschien risico’s in die verhoudingen?

Is dat wel de rol van de CFO? Andere afdelingen zijn daar ook mee bezig.
Kristof Stouthuysen: Toch moet de CFO het voortouw nemen. Een marketingafdeling analyseert wel wat het marktpotentieel is van een nieuw klantensegment, maar is niet bezig met de kosten. Hoeveel kost het om nieuwe klanten te werven en te behouden? Wat is het verschil met de opbrengsten? En wat met kapitaalkost? Dergelijke analyses maakt de marketingafdeling niet. De CFO is degene die de brug zal moeten slaan tussen de afdelingen.

Maar doen die CFO’s dat ook?
Kristof Stouthuysen: In België nog te weinig. Ik raad CFO’s ook aan om zich in te lezen, kennis op te bouwen, eventueel een cursus te volgen en dan een klein project uit te kiezen om te starten. Dat hoeft niet veel te kosten: veel tools zijn open source. Heel wat publieke data zijn ook gratis beschikbaar.

Kristof Stouthuysen geeft een presentatie over de toepassing van AI op de CFO Conferenz in september.