Ruben Vermaercke
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Frédéric Paulussen

Grote opkomst voor robotic accounting

4 September 2018
Processen vinden om te automatiseren is gemakkelijk
Een zeventigtal financiële professionals volgden het seminarie over robotic accounting. Velen overwegen om stappen te zetten in het automatiseren van repetitieve manuele handelingen. Ze kwamen luisteren naar collega’sdie al ervaring hebben opgebouwd.

“Processen vinden om te automatiseren is gemakkelijk”

Ruben Vermaercke, RPA financieel analist, Unilin

“Unilin is voorzichtig gestart met het automatiseren van enkele financiële processen op basis van de Blueprism-toepassing. Intussen zijn er al vijf robots actief, onder andere voor het maken van btw-aangiftes, een aantal consolidatieprocessen, een maandelijkse rapportering. Bij Unilin verloopt de invoering van RPA (Robotic Process Automation) grotendeels los van de IT-afdeling en ook zonder diepgaande informaticakennis. “Omdat de investering minimaal is – in ons geval zesduizend euro per jaar voor de licentie – is het heel gemakkelijk om processen te vinden om te automatiseren. Daarbij is het niet de bedoeling om medewerkers uit te sparen, wel om overuren te vermijden en om de collega’s andere taken met een hogere toegevoegde waarde te laten uitvoeren.”

“Kost is verwaarloosbaar”

Kenneth Claeyssens, finance manager, Randstad Group België

Randstad heeft beslist om medewerkers zelf hun eigen werk te laten automatiseren. “We geven een opleiding en vragen hen dan om in hun eigen departement taken te automatiseren. Zij weten best waar de repetitieve, vervelende taken zich bevinden. Daarna leiden deze mensen zelf weer nieuwe medewerkers op. Dat zet zich nu verder doorheen de hele organisatie.” Randstad doet niet eens de moeite om een berekening te maken om de investering af te wegen ten opzichte van de efficiëntiewinsten. “De licentie voor de toepassing – Automation Anywhere – bedraagt negenduizend dollar per jaar. Vergeleken met de kost van een voltijdse werknemer is dat verwaarloosbaar.”

“Digitale assistent helpt bij administratie vakantiedagen”

Kim Van Loo, customer experience cataly st, SD Worx

Kim Van Loo kwam uitleg geven over de ontwikkeling van de digitale assistent. Dat is een bot die medewerkers in een bedrijf ondersteunt bij hun administratieve vragen bij het opnemen van vakantiedagen. SD Worx wil de personeelsleden van zijn klanten op die manier een instrument bieden om die taken snel en efficiënt af te werken. Een belangrijk deel van de oplossing bestaat erin de bot aan te leren om gesproken berichten zoals ‘ik wil vakantie’, ‘ik ga met congé’ of ‘ik pak verlof’ te herkennen als de start van een administratief proces om dagen vrij te nemen. “Daarna kan de bot zelf afspraken in de agenda uitstellen, de e-mail instellen, vakantiedagen afboeken, enzovoort”, zegt Kim Van Loo.

Seminarie Robotic Accounting