Bruno Lowagie
Tekst
Peter Ooms

Komaf maken met factuurfraude

31 januari 2019
Het is mogelijk om factuurfraude volledig uit de wereld te helpen door de pdf van elke uitgaande factuur te registreren in een blockchain. Zo kaniedereen die een factuur ontvangt, nagaan of de factuur echt is, en zo ja, of er nog iets aan gewijzigd is nadat ze werd verstuurd”, zegt Bruno Lowagie.

Bruno Lowagie, oprichter van iText Group, ging op de voorbije CFO Conferenz dieper in op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen door het gebruik van blockchain. Velen associëren blockchain met bitcoin, maar dat is volgens Bruno Lowagie slechts een van de vele mogelijke toepassingen. Blockchain steunt op de basisprincipes van de Distributed Ledger Technology: een blockchain is een digitaal grootboek dat gedistribueerd wordt over alle deelnemers in een proces. Eenmaal informatie is toegevoegd aan een blockchain, kan die nooit meer worden verwijderd. Dat heeft bijvoorbeeld als gevolg dat je best geen persoonsgegevens opslaat in een blockchain, want dat levert mogelijk problemen op met de GDPR-regels, die beperkingen opleggen in verband met de retentie van dergelijke gegevens. Het maakt blockchain wel heel geschikt om de authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van gegevens te waarborgen.

Onvolmaakte standaard

“Dat zijn ook de vereisten waaraan elektronische handtekeningen in pdf proberen te voldoen”, legt Bruno Lowagie uit, “maar de standaard voor digitale handtekeningen heeft een aantal onvolkomenheden. Zo kunnen pdf-handtekeningen enkel sequentieel geplaatst worden, niet in parallel. Een digitale handtekening is bovendien beperkt geldig in de tijd. De houdbaarheidsdatum verlengen, vergt omslachtige procedures.” Het is mogelijk deze problemen op te lossen door de handtekeningen in een blockchain op te slaan. Elk pdf-document heeft een uniek ID-nummer. Als je dit nummer in de blockchain opslaat met een ondertekende hash van het document en eventueel wat metadata, dan wordt niet alleen aan de vereisten van pdf-handtekeningen voldaan, maar krijg je er een aantal extra voordelen bij. Zo kan bijvoorbeeld het tijdstip van ondertekening onmogelijk nog vervalst worden.

Hash of ‘vingerafdruk’

De hash is een soort vingerafdruk van het document. Uit die vingerafdruk kan je niets afleiden over het document zelf, maar zodra je één komma wijzigt aan het document verandert ook de vingerafdruk. Het volstaat dus bij ontvangst van een document een hash te maken van dat document en die vingerafdruk te vergelijken met de vingerafdruk die opgeslagen is in de blockchain. Die twee moeten overeenstemmen of anders is er met het document iets verkeerd gelopen.
“Ik publiceerde in april vorig jaar een artikel waarin ik dit idee lanceerde. En kijk: in november las ik online dat het de China Merchants Bank één maand tijd had gekost om dit te implementeren. Dit factuursysteem werd geconnecteerd met het blockchainplatform van de belastingdienst van Shenzhen om er de plaag van zwarte handel en valse facturen mee te bestrijden.”

Documentprocessen automatiseren

Het nummer van een pdf-document bestaat uit twee delen. Als die twee delen identiek zijn, heb je te maken met een eerste versie van een document. Zijn ze verschillend, dan gaat het om een pdf die gebaseerd is op een reeds bestaand document. Uit een blockchain waarin miljoenen documenten geregistreerd zijn, kan je dus gemakkelijk alle registraties filteren van documenten die met elkaar verwant zijn. De combinatie pdf en blockchain opent op die manier mogelijkheden om documentprocessen te automatiseren, versiebeheer van documenten te realiseren, enzovoort.