BAx
Tekst
Peter Ooms

Start van de Belgische blockchainassociatie

1 februari 2022
“We hebben Blockchain Association of Exchanges and Custodians (BAx) opgericht om door een betere communicatie, opleiding en informatieverspreiding de vooroordelen tegenover blockchain en cryptomunten weg te werken”, zegt Marc Toledo, voorzitter van het pas opgerichte BAx Belgium.

“We hebben Blockchain Association of Exchanges and Custodians (BAx) opgericht om door een betere communicatie, opleiding en informatieverspreiding de vooroordelen tegenover blockchain en cryptomunten weg te werken”, zegt Marc Toledo, voorzitter van het pas opgerichte BAx Belgium.

In België heerst nog veel wantrouwen tegen alles wat met blockchain te maken heeft. In de VS werkt intussen al 25 procent van de bevolking met blockchain of cryptomunten, in België is dat amper 4 tot 6 procent. “In landen als Nigeria of Vietnam ligt dat percentage zelfs hoger dan 40 procent. Afrikanen hebben het vaak moeilijk om een bankrekening te openen en gebruiken dan cryptomunten in de plaats. Het is in ieder geval duidelijk dat Belgen het er nog lastig mee hebben. En dat geldt niet alleen voor de consumenten, maar ook voor de bedrijven en de overheid”, zegt Marc Toledo. Hij is naast voorzitter van BAx ook cfo van Bit4you, een Belgisch handelsplatform voor cryptomunten.

BAx wil dat de overheden van ons land een voortrekkersrol spelen in de implementatie van de technologie. Met enige trots verwijst Marc Toledo naar de aanwezigheid van staatssecretaris voor digitalisering Mathieu Michel op de persconferentie voor de oprichting van BAx. “De invoering van fiscale incentives kan hiertoe bijdragen en bedrijven uit Europa naar België lokken. We kunnen ook een innovatiegolf teweegbrengen binnen een incubator die we ontwikkelen in Fintech Belgium”, zegt Marc Toledo.

Deel van Fintech Belgium

BAx zal werken onder de vleugels van Fintech Belgium, waar het een van de drie verticals zal worden naast Insurtech en Regtech. Alessandra Guion, mede-oprichter van BAx Belgium en algemeen directeur van Fintech Belgium: "Wij willen de dialoog aangaan met de verschillende politieke en regelgevende instanties in het land om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Belgische start-ups, door een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor hun groei (of het nu gaat om fintech, insurtech, regtech, accountingtech, greentech, enzovoort) en om een regelgevend kader in te voeren dat de consument beschermt, met name op het gebied van crypto-activa. Het is in ons belang dat de Belgische wetgeving het gebruik van blockchain en gedistribueerde grootboektechnologieën (DLT) stimuleert en omkadert op een manier die geharmoniseerd is met onze Europese buren. Anders lopen we het risico dat ons talent wegtrekt naar landen met een soepelere regelgeving, zoals Nederland, Zwitserland of Estland.”

Marc Toledo wijst erop dat door het wantrouwen ook de technologische oplossingen de weg niet vinden naar Belgische gebruikers. Daardoor zijn de schaarse Belgische experten op het vlak van blockchain niet geneigd om hier aan de slag te gaan. Zij verkiezen dan landen als Zwitserland en Estland waar de overheid wel actief ondersteuning biedt.

Bit4you

Bit4you is een Europees platform voor het verhandelen van cryptomunten en is gevestigd in Brussel. “Gebruikers zijn vooral investeerders die willen beleggen in de verschillende cryptomunten. Maar er zijn ook gewone bedrijven die internationaal actief zijn en die gebruikmaken van de snelheid van de transacties. Het gaat dan bijvoorbeeld om logistieke ondernemingen die goederen vanuit Azië laten overkomen en daarvoor snelle betalingen vooraf moeten regelen. Ook handelaren van investeringsgoederen zoals auto’s willen liever eerst weten of het geld op hun rekening staat vooraleer de sleutel te overhandigen. De snelle bankbetalingen die wij in België kennen met instantoverschrijvingen zijn nog lang niet in alle landen gangbaar. Cryptomunten bieden dan een alternatief.”