June202019

FDseminar

Digital Finance

Van alle afdelingen in een bedrijf krijgt finance wellicht het meest te kampen met de digitalisering. De elektronische factuur staat intussen voor een heuse doorbraak. Gecentraliseerde softwarepakketten zorgen voor een strak beheer van de financiële processen. De laatste manuele handelingen ondergaan een robotisering en verlopen daarna grotendeels automatisch. Hoe realiseren bedrijven die ommezwaai in de praktijk? En hoe gaan ze om met de medewerkers die dit alles moeten realiseren? Dat komt u te weten op het evenement Digital Finance. 

September192019

FDseminar

CFO Conferenz 2019

Sustainable Finance

Voorbij het risicodenken.

Voor de traditionele cfo zaten zorgen over naleving van regels voor milieu, fiscaliteit, sociale wetgeving e.d. nog in de sfeer van het risicobeheer. Hoofdzaak was het vermijden van conflicten met uiteenlopende stakeholders.

Vandaag denken CFO’s meer mee met de business en zien ze vooral opportuniteiten in het zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Ze denken mee over een integrale duurzame strategie en het potentieel van nieuwe technologieën, markten, …