Vision & strategy
Strategy

Operations
Operations

Tech
Tech

Tech
Posts

Events
Events

Carreer
Career

  • N
  • W
  • S

Stow

Centraal als het kan, lokaal als het moet

Onafhankelijkheid is belangrijk voor de rol van finance als het geweten van het bedrijf

De staatssteun creëert een bubble of certainty

De impact van de coronacrisis zal zich pas later echt laten voelen. Dat denken de risicomanagers aan onze virtuele rondetafel. Tegelijk blijven ze niet blind voor andere risico’s, zoals de klimaatopwarming, het cyberrisico, fraude en de nieuwe gewoonten van de consument.

Werkorganisatie

Iedereen gaat op zoek naar meer voorspelbaarheid

Rulings

Als de rulingcommissie geen rechtszekerheid biedt, mist ze haar doel

Dat de BBI de interpretatie van de wet door de rulingcommissie in vraag stelt, is een brug te ver

Start-up

Inopsys komt nu echt boven water

Door de pandemie twijfelde ik even of de kapitaalronde zou lukken, maar het resultaat was beter dan verwacht