Privacyverklaring
“Voor automatisering is het nog te vroeg”
Tekst
Peter Ooms

Wachten op de norm voor duurzaamheidsrapportering

2 november 2022
Voor automatisering is het nog te vroeg
Financiële afdelingen zijn volop aan het werk om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werking. FDmagazine tekende de ervaringen op van Proximus, Sandoz Industrial en NTT Data.

Financiële afdelingen zijn volop aan het werk om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werking. FDmagazine tekende de ervaringen op van Proximus, Sandoz Industrial en NTT Data.

Wat is de stand van zaken op het vlak van duurzaamheid in de financiële afdeling?

Juan Jose Piedra Galan: Sandoz Industrial en de overkoepelende groep Novartis hebben een belangrijke strategische duurzaamheidsdoelstelling geformuleerd: net zero tegen 2040. Qua rapportering richten we ons naar de IFRS-normen voor sustainable reporting. Tot nog toe is dat een draft of ontwerpvoorstel, dat niet definitief is en ook niet verplicht. Onze organisatie heeft toch beslist om de invoering ervan voor te bereiden tegen 2023 met als doel een eerste geauditeerd duurzaamheidsrapport te publiceren tegen 2024. Dat moet trouwens tegelijk gebeuren met het financiële resultaat. Dat op zich is een uitdaging: de financiële rapportering is een solide proces. ESG (Environmental, Social, Governance) en duurzaamheid zijn nog heel nieuw. Toch moeten we streven naar eenzelfde graad van betrouwbaarheid en stiptheid.

Koen Van Parys: Ik werk intussen meer dan twintig jaar voor Proximus, de laatste jaren als corporate finance lead. In die hoedanigheid zorg ik voor de langetermijnfinanciering in de vorm van leningen en obligaties. Daar hoort intussen ook een groene obligatie en een duurzaam bankkrediet bij. Voor de groene leningen en obligaties hebben we – samen met het duurzaamheidsdepartement – een framework uitgewerkt dat als basis dient voor alle documentatie. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk eenzelfde set van data genereren die we gebruiken in de communicatie met de banken en investeerders, in het verplichte jaarrapport, in duurzaamheidsrapporten, enzovoort.

Koen Janssens: Als director business consulting van NTT Data stel ik vast dat duurzaamheid nu deel uitmaakt van de strategie van onze klanten, meestal grote bedrijven. Ze verankeren de ESG-doelstellingen bij de hoogste prioriteiten van de organisatie. Bedrijven beseffen dat er veel werk op de plank ligt voor het opmaken van de rapporteringen van kpi’s, zoals CO2-uitstoot, gelijkekansenbeleid, enzovoort. Nu doen ze dat nog manueel, maar ze beseffen zeer goed dat dit op termijn een geautomatiseerd proces moet worden.

Koen Van Parys: Ik ben het ermee eens dat we moeten streven naar het automatiseren van de duurzaamheidsrapportering, maar voor Proximus is dat nog te vroeg. De EU Taxonomy zal voor ons een belangrijke standaard zijn, maar die is nog altijd niet definitief. Het heeft geen zin om nu inspanningen en investeringen te leveren die hoe dan ook voorlopig zijn.

Juan Jose Piedra Galan: Dat zal bij ons eerst ook manueel verlopen. We zitten nu volop in een migratie naar S4Hana. De ESG-data zijn momenteel niet onze hoofdbekommernis. Het is trouwens zo dat een pak gegevens die we nodig hebben niet in SAP zit. Zeker de data rond Social of Governance moeten we uit heel andere systemen krijgen. Die beide thema’s vind ik nu het moeilijkst.

Zijn er meer en andere financiële medewerkers nodig om de duurzaamheidsdoelen te realiseren?

Koen Van Parys: Ja en neen. We zullen de financiële afdeling zeker niet uitbreiden om de duurzame rapportering te realiseren, maar ik zie het wel gebeuren dat er verschuivingen optreden en dat we tijdelijk externen inschakelen met kennis van zaken om ons op weg te helpen.

Juan Jose Piedra Galan: We hebben nu een klein team samengesteld van nieuwe medewerkers die hier verantwoordelijk voor zijn. Omdat we vaststellen dat het heel moeilijk is om goed opgeleide financiële medewerkers te vinden met voldoende ESG-kennis, hebben we beslist ze zelf op te leiden.

Wat is de stand van zaken van de normen en standaarden zoals de EU Taxonomy en de aangekondigde aanpassing van IFRS?

Koen Janssens: Ook de IFRS-norm, die de grote en beursgenoteerde bedrijven hanteren, krijgt een update later dit jaar. Het is de bedoeling om een kader (IFRS Sustainability Disclosure Standards) op te zetten zodat bedrijven op een vergelijkbare manier kunnen rapporteren over hun financiële resultaten gelinkt aan duurzaamheid. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor investeerders en partijen op de kapitaalmarkt. De adoptie van die nieuwe standaard is niet verplicht, maar ik stel vast dat onze klanten van plan zijn om die norm te hanteren.

Koen Van Parys: We gaan ervan uit dat er nog wijzigingen aan de teksten voor de EU Taxonomie komen. Op dit ogenblik weten we zeker dat we tien procent van onze omzet als duurzaam kunnen catalogeren. We verwachten dat percentage nog fors op te trekken eens alles definitief is. De commissie belooft om tegen eind 2022 zekerheid te geven hieromtrent. Het is natuurlijk wat vreemd dat we over zes tot acht maanden al moeten rapporteren volgens een standaard die nu nog niet bestaat. Daarbij moeten we dan ook nog eens de resultaten laten auditeren door een externe partij.

Hoe ga je als bedrijf om met die voorlopige regels?

Koen van Parys: We hebben teams opgezet die de verschillende thema’s opvolgen. Die doen nu al wat ze kunnen op basis van wat ze weten. Ze houden tegelijk ook alle wijzigingen in het oog om dan weer verder te werken. Ik denk dat het ook zo zal verlopen na de publicatie. Ook dan zal nog niet alles perfect zijn en zullen er aanpassingen volgen. Ik verwacht nog veel ad-hocaanpassingen in een eerste periode, maar na verloop van tijd zal veel geautomatiseerd zijn.

Juan Jose Piedra Galan: Voor mezelf was het belangrijkste om mijn mindset aan te passen en te aanvaarden dat ik als cfo volledig verantwoordelijk zal zijn voor de publicatie van de duurzaamheidsgegevens. Ik moet als cfo dat rapport ondertekenen. ESG is intussen een topprioriteit geworden in de organisatie en dus ook in het financiële departement. Eens dat besef is doorgedrongen, komt het erop aan de andere managers te overtuigen om mee te werken. Op die manier maken we er samen een standaardproces van, met vaste kpi’s, meetpunten, processen, teams, enzovoort. In deze periode is dat nog wat onwennig, maar ook dat zullen we weer overwinnen.