Justified wint IvKM Credit Management Innovation award

1 juni 2022
Justified wint IvKM Credit Management Innovation award

Justified is uitgeroepen tot de winnaar van de IvKM Credit Management Innovation Award tijdens de Credit Expo België. De jury was ook lovend over de andere twee genomineerden, Mail to Pay en Van Marcke.

De IvKM Credit Management Innovation Award wordt uitgereikt aan personen en/of organisaties die met succes een innovatieproject hebben afgerond dat een positieve impact heeft op de manier waarop ze kredietmanagement uitvoeren. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit leden van het bestuur van het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) en voorgezeten door professor. Ludo Theunissen, selecteerde de drie projecten.

Justified, een drie jaar oude scale-up uit Gent, kon de jury het meest bekoren en haalde de award binnen. Dankzij Justified wordt het opvolgen van de minnelijke én gerechtelijke invorderingen gemakkelijker. Justified is de eerste partij die erin slaagt alle verschillende partners samen te brengen om het invorderingsproces efficiënter en voordeliger te laten verlopen. Het platform zweeft boven alle invorderingsspelers en haalt in realtime alle relevante data op om vervolgens de vertaalslag te maken naar de schuldeiser. Tegelijk worden dossiers naar de invorderingsspelers gepusht die volledig voldoen aan hun vereisten.

Eén platform

Volgens IvKM-voorzitter Ludo Theunissen gaven verschillende argumenten de doorslag om Justified de award toe te kennen. “Binnen de kredietmanagementsector is de opdrachtgever een bedrijf met onbetaalde vorderingen. Om de vorderingen betaald te krijgen, doet de opdrachtgever een beroep op advocaten, incassokantoren en gerechtsdeurwaarders, die elk hun eigen software en manier van werken hebben. Dé uitdaging binnen de sector is om een invordering op te volgen bij de verschillende partners en om op elk moment in het proces te weten wat er te gebeuren staat. Justified biedt een innovatief antwoord op deze uitdaging door op één platform de informatie van de verschillende partners te bundelen. Ze geven structuur aan de informatie uit de verschillende systemen en bieden inzicht in deze data, zodat deze voor iedereen duidelijk en begrijpbaar is. Daarnaast zorgt Justified voor meer efficiëntie binnen de sector door vragen gestructureerd te beantwoorden en door antwoorden op vaak gestelde vragen intern bij te houden. Ze hebben een verfrissende inbreng die nieuw en gedurfd is, die nóg meer opvalt binnen de iets traditionelere kredietmanagementsector. Het is knap dat ze het hele invorderingsproces stroomlijnen en via benchmarkingervoor zorgen dat het juiste dossier bij de juiste dienstverlener terechtkomt.”

Gemoedsrust

Bij Justified reageren ze alvast heel vereerd op de overwinning. “We zijn trots dat we drie jaar na de opstart zo’n mooie erkenning mogen ontvangen”, zegt oprichter An Deraemaeker. “Dit geeft een enorme boost. Het is een van de mooiste prijzen die we kunnen winnen. Alle software die op de markt is, vertrekt vanuit de noden van de invorderingsspelers zelf. Wij hebben de omgekeerde oefening gemaakt en zijn vertrokken vanuit de noden van de schuldeiser. Hierbij hebben we data die beschikbaar zijn in de software van invorderingsspelers ingezet om opdrachtgevers te ondersteunen. We zijn een overkoepelende organisatie tussen meerdere partijen en vergemakkelijken de communicatie tussen opdrachtgevers en invorderaars. Bij de opstart zorgen we ervoor dat een dossier helemaal voorbereid is. De verschillende partijen weten van elkaar wat ze moeten weten, waardoor miscommunicatie onmogelijk wordt. Alle opvolging loopt via een handig dashboard waarop de partners alles kunnen bijhouden. Hierdoor beperken we het aantal e-mails dat over en weer gaat, wat plezanter werken is en bovendien de workload vermindert. Slapende dossiers kunnen niet meer voorvallen, want ze worden automatisch gedetecteerd en opgepikt. Justified geeft gemoedsrust.”

Een van de paradepaardjes van Justified is om het hele proces van de deurwaarderij inzichtelijk te maken en om de verschillende partijen met elkaar te vergelijken. “We proberen zo veel mogelijk vragen voor de opdrachtgever te bufferen, zodat deze geen tijd verliest met minder belangrijke vragen en updates”, zegt Thomas Melis van Justified, die een achtergrond heeft als gerechtsdeurwaarder. “Hierdoor zorgen we voor een enorme winst op vlak van tijdsefficiëntie omdat we alle data binnentrekken en in één oogopslag tonen hoe je dossier en je schuldenportefeuille eruitzien. Een van onze pijlers is dat we de recuperatiegraad doen stijgen door altijd de juiste partner te selecteren. We doen de operationele kosten dalen door schaalvoordeel en vlotte communicatie. Data worden realtime weergegeven, zodat je onmiddellijk op de hoogte bent als er iets gebeurt. De cfo kan zijn rapportages makkelijk vinden op een interactief dashboard. We zijn uniek in de sector en zien dat wie klant bij ons wordt, dat ook blijft. We ontzorgen de opdrachtgever en bieden volledige transparantie doorheen de hele levensloop van een dossier.” Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven doen vandaag een beroep op Justified en er zijn ook plannen om uit te breiden naar het buitenland.

Andere genomineerden

Ook de twee andere genomineerden voor de IvKM Credit Management Innovation Award 2022 - Van Marcke en Mail to Pay – hadden volgens IvKM voorzitter Ludo Theunissen sterke dossiers, maar er kan maar één winnaar zijn.

Van Marcke was genomineerd met het project SAP Automatisatie Creditmanagement in S4H met R4CM van SOA PEOPLE (DM Sprint = Disputes). “Bij Van Marcke zijn ze erin geslaagd om op een relatief korte tijd de overgang te maken naar de nieuwe SAP S4/HANA-versie”, zegt Theunissen. “Ze hebben daarin alles gecentraliseerd. Het systeem werkt ook. Voor SAP-gebruikers komt dat wellicht ambitieus over, maar bij Van Marcke is de implementatie alvast succesvol verlopen.

Tot slot was ook het ‘Robin’-project van Mail to Pay genomineerd. “Robin is een systeem dat toelaat de flexibiliteit van afbetalingsplannen te automatiseren. Zo kan bijvoorbeeld het afbetalingsplan een maand naar achter geschoven worden. De manier waarop afbetalingsplannen aangevraagd en beheerd worden, kan veel efficiënter en proactiever gebeuren dan nu het geval is. Schuldenaars kunnen tijdens hun afbetaling geconfronteerd worden met extra problemen waardoor ze hun bestaand afbetalingsplan moeilijk kunnen volgen. In sommige gevallen kan een aanpassing van het afbetalingsplan ervoor zorgen dat de schuldenaar toch zijn schulden kan aflossen. En dat is precies waar Robin voor zorgt. Dat is beter voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar.”