VIB verenigd met OTM

6 januari 2021
VIB verenigd met OTM

De verladersorganisatie OTM en de vereniging voor inkoop en logistiek VIB gaan op in een nieuwe organisatie. De naam is Supply Chain Masters.

Door het samengaan van de organisaties telt Supply Chain Masters nu een netwerk van meer dan 500 bedrijven die lid zijn. Ze communiceren met 12.000 professionals binnen de supply chain. Belangrijk is hierbij dat professionals uit de verschillende hoeken van supply chain kunnen samenkomen. Zo kunnen ze elkaars kennis en netwerk benutten en dus samen sterker worden. OTM had in het verleden vooral een netwerk had binnen verladers en logistiek. De sterkte van VIB lag vooral in de thema’s aankoop en supply chain. Nu wordt de kracht van beide optimaal benut onder Supply Chain Masters.

Verbinding tussen vakgebieden

De fusie kwam er als antwoord op de huidige leefwereld waar er duidelijk nood is aan meer communicatie tussen de verschillende domeinen binnen de supply chain. Met Supply Chain Masters kan er efficiënt worden ingezet op kennis- en netwerkdeling tussen deze verschillende vakgebieden. Of zoals Marc Slegers, voorzitter van Supply Chain Masters, het samenvat:“Supply Chain Masters wil kennisoverdracht en netwerking mogelijk maken voor alle professionals werkzaam binnen het volledige supply chain-spectrum. En dit in elk stadium van hun loopbaan. Van stagiair tot ‘C Level’ manager.”.

Nieuwe initiatieven

Supply Chain Masters zal focussen op opleidingen en content via het platform www.supplychainmasters.be. Daarnaast komen er verschillende events en netwerkmomenten. “In het voorjaar van 2021 organiseren we – als corona het toelaat - de Dag van Inkoop & Supply Chain, een inhoudelijk sterke dag met meerdere eminente sprekers. De Supply Chain Awards en de Procurement Awards zullen alternerend worden georganiseerd, telkens in combinatie met een hackathon. Zo willen we de leden een combinatie van kennisoverdracht en interessante netwerkmogelijkheden blijven aanbieden”, vertelt Slegers nog.

Young Supply Chain Masters

Een nieuw initiatief is de ‘Young Supply Chain Masters’ “Dit is bedoeld om jonge professionals in hun carrière binnen de end-to-end supply chain te begeleiden. Via de hackathon, Topcoaches4Toptalent en andere activiteiten laten we de jonge generatie kennis maken met wat inkoop, logistiek en supply chain te bieden hebben. Dankzij nauwe contacten met de academische wereld wil Supply Chain Masters ook een rol spelen als een soort ‘influencer’ en desgevallend zorgen we voor bijsturing van de onderwijsprogramma’s”, zegt Marc Slegers.

www.supplychainmasters.be