Katelijne Leemans Katelijne Leemans, CFO SAP België & Luxemburg

Al mijn vorige rollen komen samen in die van CFO

2 juli 2019
Het is mijn job erover te waken dat alle taken in één proces resulteren
Bij SAP België & Luxemburg is Katelijne Leemans sinds midden februari van dit jaar de nieuwe CFO. Ze werkt al 23 jaar bij SAP. Elke drie à vijf jaar had ze er de kans om een andere functie te vervullen. Al die taken brachten haar een detailzicht bij van de interne organisatie, de SAP-oplossingen en de klanten. Die kennis beschouwt ze als een ideale basis voor het verder uitstippelen van het financieel beleid van het bedrijf.

Wat is je huidige functie en takenpakket?
Als CFO combineer ik zowel een interne als een externe rol. Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen, beheren en bewaken van het order to cash-proces, de financiële ruggengraat van elk bedrijf zeg maar. Het is van belang om de flow van opmaak van een offerte, bestelbon en factuur, tot en met de betaling, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat is een boeiende opdracht, telkens opnieuw. Er komt heel wat bij kijken. De taken van mijn team (negen directe medewerkers plus acht medewerkers voor de organisatorische SAP-opzet) omvatten onder meer contracting, juridische ondersteuning, opvolgen en uitvoeren van GDPR-richtlijnen, aftoetsen van alles wat we doen aan de corporate richtlijnen...
Dit alles gebeurt zonder de puur financiële zaken uit het oog te verliezen: opstellen van een financieel plan en bijhorende prognoses, detecteren van mogelijke efficiëntiewinsten, eindverantwoordelijkheid voor de Belgische jaarrekening enz.
Het bewaken van de kosten en winstgevendheid staat uiteraard centraal. Dat gaat niet zonder een vinger aan de pols te houden van wat er bij onze klanten gebeurt. Als softwarebedrijf gebruiken wij uiteraard onze eigen oplossingen. Een belangrijk aspect binnen mijn afdeling is dan ook het uitrollen van een nieuw offerteproces (quotation process) in een nieuwe IT SAP-tool.

Wat is je rol in het innovatie- en technologietraject van SAP?
Het ten volle ontwikkelen en benutten van de innovatie- en technologische opportuniteiten zal een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket uitmaken. Technologie opent veel nieuwe mogelijkheden. Het laat de CFO en zijn team onder meer toe te zorgen voor betere analytics. Door innovatieve oplossingen te gebruiken, maken we tijd vrij voor die taken waar het vandaag écht om gaat. Als CFO lig je best niet meer wakker van de operationele processen. Je moet er vanuit kunnen gaan dat alle processen automatisch verlopen. Het is belangrijk dat de CFO, met zijn of haar team, de organisatie proactief ondersteunt in het nemen van beslissingen voor de toekomst.

Je vorige functie was design thinking coach. Wat breng je specifiek vanuit die ervaring mee naar de financiële afdeling?
Als design thinking coach leer je zelf, net zoals het team dat je coacht, op een andere manier naar problemen kijken. Door je in de schoenen van de eindklant te zetten, ga je een probleem anders benaderen. Dat leidt tot veel creatievere oplossingen. Dat is dé manier om tot innovatie te komen en is toepasbaar in elke context.

Wat is er bijzonder aan je nieuwe job?
Ik werk ondertussen 23 jaar bij SAP. Elke drie à vijf jaar had ik de kans om een andere functie te vervullen. Al deze jobs brachten me een detailzicht van de operaties bij. In de rol van CFO komt dit allemaal samen. Bovendien kijk ik ernaar uit om de competenties van het financieel team verder uit te bouwen. Ik kan nog veel van mijn teamleden leren en anderzijds deel ik graag mijn ervaring, dus het is een echte win-win.

Welke competenties heb je nodig om de functie uit te voeren?
Ik heb voornamelijk managementskills nodig. Bij SAP werken we volgens een shared services-aanpak, waardoor heel wat taken en processen verdeeld zijn over verschillende departementen, zelfs over verschillende landen. Het is aan de CFO om erover te waken dat alle taken mooi in één proces resulteren. Dat vergt veel coördinatie, management en delegatie. Ik ben van nature nieuwsgierig en leergierig en dat heeft me in de opstartfase zeker geholpen. Ik kon meteen vertrouwen op het team en dat was nodig, want het inwerken in alle processen was zwaar. Ik diende heel wat info op korte tijd te verwerken.

Hoe ziet de meest optimale financiële afdeling er voor jou uit?
Dankzij steeds nieuwe technologieën verandert de rol van de financiële afdeling én van de CFO in sneltempo. Alle uitvoerende taken bevinden zich in shared service centers. Hierdoor kan de financiële afdeling evolueren naar een departement dat enkel nog expertdiensten levert aan de operationele afdelingen. Vandaag stoppen financiële afdelingen – terecht – nog altijd veel tijd in rapportering en analyse, maar vaak kijken ze te veel naar het verleden en de huidige situatie. Geavanceerde predictive analytics laten toe om betrouwbare voorspellingen te doen over de toekomst. Dat is wat de CFO en CEO interesseert. Bij SAP passen we dit al toe en implementeren we voortdurend nog beter geautomatiseerde processen. Een voorbeeld: één quote to cash-proces voor alle businesslines (on premise en alle cloudbusinesslines) op één SAP-systeem. Dat is voor onze verkoopmedewerkers een veel gebruiksvriendelijkere oplossing, op basis van gestandaardiseerde en geharmoniseerde processen. Finaal bezorgt dit ons de datacontainer die ons toelaat, gebruik makend van machineleren, om tot een maximale automatisatie te komen. Bovendien zorgen we ervoor dat onze medewerkers permanent training ontvangen. Dat stelt hen in staat de steeds wijzigende invulling van hun job optimaal uit te voeren.

Welke ontwikkeling in de financiële wereld stemt je optimistisch?
Ik vind het interessant dat finance ook de weg van innovatie is ingeslagen. Ook SAP beschouwt finance meer en meer als ondersteuning, als begeleiding van het bedrijf. Om de rol op die manier in te vullen, is het nodig dat het financieel departement mee is met nieuwe technologieën zoals machineleren, bots, enzovoort, omdat je daardoor een maximale automatisatie van taken en processen bereikt. Bovendien is dit een mooie opportuniteit voor financiële medewerkers: zij evolueren tot experten die proactief de operaties mee aansturen.

Welke ontwikkeling in de financiële wereld baart je het meest zorgen?
In veel bedrijven is de visie van finance als innovatieve, ondersteunende afdeling nog niet doorgedrongen. Daardoor blijft voor veel bedrijven finance beperkt tot legale en managementboekhouding. Dat is een gemiste kans.