Tekst
Peter Ooms
Beeld
Damon De Backer

Eigen IT-afdeling kan aanpassingen niet meer behappen

28 oktober 2018
Bedrijven kiezen steeds vaker voor cloud
Toepassingen die draaien in de cloud, bieden een snelle standaardoplossing. Steeds meer CFO’s lijken dat te appreciëren. FDmagazine nodigde enkele aanbieders van cloudtechnologie uit om te spreken over de stand van zaken op de financiële afdeling.

Is cloud het nieuwe normaal?
Michel Haesendonckx: Op het vlak van cloudtoepassingen loopt heel Europa achter op de VS en Azië. België kent dan nog een aanzienlijk tragere inburgering ten opzichte van Nederland, het VK en de Noord-Europese landen. Wel stel ik vast dat sinds kort de vraag naar cloudoplossingen zeer sterk gestegen is.
Jan De Geyter: Ook bij Tagetik zien we die ommekeer. Nu merken we dat bedrijven zelfs een voorkeur hebben voor de cloudversie. Een oplossing op de servers van het bedrijf (on premise of on prem in het IT-jargon, nvdr.) blijft mogelijk, maar komt intussen alleen in een minderheid van de nieuwe installaties voor.
Ruben Slagmulder: Basware biedt een heel specifieke dienstverlening aan voor het automatiseren van het accounts payable departement in internationale bedrijven. Vaak hebben die al een shared service center ingericht om dat op te vangen. Die centers hebben ook een grote voorkeur voor een standaardoplossing zonder aanpassingen. De cloud ligt dan voor de hand. De recente aanvaarding van de cloud heeft daarnaast te maken met het wegwerken van de vrees voor veiligheidsproblemen.
Tom Schepers: Google is alleen actief als aanbieder van het cloudplatform. Wij zien een snelle stijging van de vraag naar opslag en rekencapaciteit, ook in België. Maar ik ben het eens met Ruben dat daarvoor eerst wat hindernissen overwonnen moesten worden. Ik zie nu dat de banken bijvoorbeeld afspraken hebben gemaakt met hun toezichthouder, de Nationale Bank van België, zodat ze zeker weten dat hun oplossingen goedgekeurd zijn. De grote bedrijven willen soms ook zeker zijn dat hun gegevens op Europees grondgebied opgeslagen zijn. Dat kunnen wij intussen allemaal garanderen. Zelfs redundante opslag (op twee gescheiden locaties) binnen België vormt geen probleem.

In hoeverre is de CFO betrokken bij die beslissingen?
Jan De Geyter: Onze toepassing mikt specifiek op de financiële afdeling. Ik denk dat de mentaliteit van de CFO veranderd is. Die heeft nu een duidelijke voorkeur voor een cloudoplossing en kiest alleen nog voor een implementatie op de eigen servers als er een technische belemmering is. De gemiddelde CFO weet maar al te goed dat de eis van de organisatie om snel nieuwe toepassingen, rapporten en aanpassingen te verkrijgen een te grote druk legt op de eigen organisatie. Zeker kleine bedrijven beseffen dat de IT-afdeling dat niet meer kan behappen.
Michel Haesendonckx: De CFO is inderdaad een bondgenoot. Die zit vaak heel dicht bij de realiteit van elke dag en hij merkt dat de eigen IT-collega’s overbezet zijn. Die kunnen de nieuwe aanpassingen niet snel genoeg realiseren. Met een cloudoplossing beschikt een bedrijf veel sneller over de nieuwe toepassingen, want ze horen bij een gewone update.
Tom Schepers: Daarnaast groeit het besef van de mogelijkheden van artificiële intelligentie en machineleren. Bedrijven kunnen daar nu al hun voordeel mee doen, maar ze zien ook dat die technologie voornamelijk in de cloud draait. Daar is de ruimte en rekenkracht voorhanden. Daar kan een bedrijf op een flexibele manier experimenteren en snel testen.
Ruben Slagmulder: Wij willen onze klanten zelf ook nieuwe oplossingen aanbieden, zoals voorspellende analyses en chatbots. Die systemen ontwikkelen wij zelf ook op de cloudplatformen van de grote aanbieders. Het gaat gewoon sneller en flexibeler en het is kostenefficiënt.
Michel Haesendonckx: SAP werkt ook samen met een resem van bedrijven die heel specifieke oplossingen schrijven, bijvoorbeeld voor consolidatie of kredietwaardigheidscontroles. In de cloud is het heel makkelijk om die met onze eigen financiële systemen te verbinden tot een naadloze oplossing. Jan De Geyter: Tagetik werkt op die manier samen met SAP. Wij zijn trouwens de allereerste partij die gecertificeerd is voor SAP Hana. Die connectie vinden we belangrijk met het oog op nieuwe mogelijkheden, zoals voorspellende analyses.

Jullie zijn alle vier werkzaam bij een technologieaanbieder. Wat is hun cloudstrategie?
Michel Haesendonckx: ‘Cloud first’ is ons motto. SAP ontwikkelt nieuwe technologie eerst voor de cloud. Tegelijk beseffen we dat onze klanten nog niet altijd klaar zijn voor die oplossing in zijn meest pure vorm. De cloud bestaat dan ook in diverse vormen: privaat, publiek, multi tenant, single tenant… Het komt er voor ons op aan om een aantal deuren af te sluiten en de oplossing te vergrendelen in functie van de vraag van de klant. Een aantal bedrijven zweren nog bij on premise. Dat laten wij zeker nog toe.
Jan De Geyter: Ons hoofdkwartier wil liever nog meer cloudoplossingen. Zij zien vooral de voordelen van een eengemaakte, gemakkelijk aanpasbare oplossing, op een centrale plek, die meteen voor alle klanten goed is. Alles wat daarvan afwijkt, vermindert de efficiëntie van het updateproces. Dat past volgens mij ook in een maatschappelijke tendens: consumerisatie. Jonge mensen zijn gewend om op hun smartphone de hele tijd toepassingen te gebruiken die ook in de cloud draaien en altijd goed werken. Een dergelijke dienst verwachten ze ook in het bedrijf waar ze aan de slag zijn.

De omarming van de cloud kwam er nadat veiligheidsproblemen werden weggewerkt.

Ruben Slagmulder

Tom Schepers: Voor ons is de cloud onze natuurlijke habitat. We zijn groot geworden met consumententoepassingen op het internet. Stilaan is het besef gegroeid dat ook bedrijven daar baat bij kunnen hebben. Wij bieden hen eigenlijk toegang tot de architectuur die wij zelf gebruiken voor onze eigen activiteiten. In de praktijk komt dat neer op een aanbod van opslag en rekenkracht. Ik geloof dan ook heel sterk in de snelle groei van de analytische bedrijfsapplicaties. De cloud is daarvoor het best geschikt. Via de cloud kunnen bedrijven zeer snel beschikken over zeer grote volumes rekenkracht en opslag. Daarbij betalen ze alleen voor het gebruik.

Welke financiële toepassingen lenen zich het best voor cloudtechnologie?
Michel Haesendonckx: In de praktijk brengen heel wat bedrijven hun analytics inderdaad onder in de cloud en daarbij gebruiken ze de gegevens van een ERP die zowel op eigen servers als in de cloud kan draaien. Wat nooit voorkomt, is de combinatie analytics on prem en ERP in de cloud.
Ruben Slagmulder: Ik stel vast dat bedrijven nog veel toepassingen hebben op hun eigen servers. Zij maken de overstap pas wanneer ze een zakelijk voordeel zien. Gewoonlijk draait het dan om de hoge kost van de eigen servers en het dure onderhoud van de hard- en software. Het inzicht in de werkelijke waarde van hun data versnelt de stap naar de cloud. Wanneer ze die gegevens willen analyseren, dan hebben ze cloudoplossingen nodig. De cloud staat ook voor standaardtoepassingen met weinig aanpassingsmogelijkheden. Is dat goed of slecht?
Ruben Slagmulder: Het aanbod van Basware richt zich op grote organisaties met vaak meerdere ERPsystemen. Onze toepassingen beheren de verwerking van de inkomende facturen van begin tot einde. In onze huidige toepassing verloopt dat proces op slechts één mogelijke manier en wel volledig in de cloud. Alleen bij bestaande klanten met oudere systemen zijn nog andere oplossingen mogelijk. Michel Haesendonckx: Een dergelijke oplossing is het pure SAAS-verhaal: alle gebruikers hanteren precies dezelfde software en er is heel weinig aanpasbaar. De invoering daarvan kan op weerstand stuiten: je forceert iedereen in een heel specifieke manier van werken. Oorspronkelijk was dat ook het opzet van een ERP-systeem. Dat werd toen gezien als een software voor het beheren van standaardprocessen. Het groeide echter uit tot het complete tegendeel daarvan, met vaak enorme aanpassingen. Daar komt nu wel verandering in. Bedrijven grijpen die cloudoplossing ook aan om een standaardproces te introduceren en af te dwingen bij hun medewerkers. Ik denk dat je daar ook te ver in kan gaan: de cloud lost niet alle problemen zomaar op. Tom Schepers: Ik denk dat het nodig is dat bedrijven die beweging inderdaad goed overwegen en daarbij de voordelen op lange termijn bekijken.

Wat brengt de toekomst?
Tom Schepers: Ik zie grote organisaties nu nog worstelen met tamelijk basale problemen. Ik ben van mening dat de cloud een belangrijk deel van de oplossing is. Die technologie laat hen toe om te evolueren naar een realtimedienstverlening. De performantie die daarvoor nodig is, kan de cloud leveren.
Michel Haesendonckx: Machineleren is de technologie die op korte termijn zal doorbreken. Daarbij kan de computer op basis van bestaande gegevens patronen herkennen. De analyse leidt tot steeds betere resultaten. De kern van die evolutie ligt in de hoeveelheid data die je gebruikt: hoe meer gegevens, hoe beter het resultaat. Zou het dan geen goed idee zijn om alle data van de hele wereld over bijvoorbeeld betalingen van facturen op één plaats samen te brengen om de matching te doen? Ik weet niet of dat kan of mag, maar dat zou een definitieve oplossing snel dichterbij brengen.
Tom Schepers: Ik denk dat het kan, maar dan alleen in de cloud.
Jan De Geyter: Ik volg die redenering over machineleren, zeker wanneer die focust op de analyse en het maken van voorspellingen. In al die thema’s is de CFO steeds meer de eigenaar van de data en daarom ook de initiatiefnemer voor de modernisering. De cloud, machineleren, artificiële intelligentie: het zal er allemaal pas komen als de CFO het wil.