Privacyverklaring
Koen van Parys, & Catherine Bals Koen van Parys (corporate finance lead Proximus) & Catherine Bals (sustainability department lead Proximus)
Tekst
Peter Ooms

Groene lening is goedkoper

2 mei 2022
Green Bond van Proximus was meer dan vijf keer overschreven
Proximus heeft intussen al twee verschillende duurzame financieringen gerealiseerd. Een revolving credit facility (RCF) van 700 miljoen euro in 2020 en eind vorig jaar een groene obligatie van 750 miljoen euro.

Proximus heeft intussen al twee verschillende duurzame financieringen gerealiseerd. Een revolving credit facility (RCF) van 700 miljoen euro in 2020 en eind vorig jaar een groene obligatie van 750 miljoen euro.

De Belgische telecomspeler heeft een sustainable finance framework opgesteld voor de realisatie van de duurzame financiering. Deze werd dus voor het eerst gebruikt voor de green bond.

Wat is het verschil tussen die duurzame financiering en een klassieke financiering voor Proximus?
Koen Van Parys, corporate finance lead: “Het belangrijkste verschil is dat we het geld van de duurzame financiering alleen mogen gebruiken voor duurzame projecten. Daarnaast is de financiering voor ons een tikkeltje goedkoper: 5 tot 10 basispunten. Voor de revolving credit facility (RFC) is die korting afhankelijk van de doelstellingen die we hebben vooropgesteld. Tegenover die lagere kost staat dat de voorbereiding een stuk meer werk vraagt door het bepalen van de duurzame targets, het allocatierapport met de besteding van de bedragen per duurzaam project, met de bijbehorende presentaties aan de financiële instellingen enzovoort. Die documentatie moet ook gevalideerd worden door een externe partij, in ons geval is dat het ratingbureau Sustainalytics.”

Catherine Bals, sustainability department lead: “Tijdens de looptijd van de financiering moet ook de voortgang van de targets opgevolgd worden met een jaarlijks impactrapport dat moet aantonen dat de tussentijdse doelstellingen behaald zijn. En onze auditors controleren dat ook weer. Er komt dus heel wat nazorg bij kijken.

Waarvoor dient het opgehaalde geld?
Koen Van Parys: “De RCF gebruiken we alleen als back-up en daarvan hebben we nog geen geld opgenomen. Onze vooropgestelde doelen waren klimaat- en sociaalgebonden. De green bond dient voor investeringen in duurzame projecten uit onze strategie: de uitrol van het glasvezelnetwerk en 5G staan daarin centraal met daarnaast nog investeringen in gebouwen, laadinfrastructuur enzoverder. Vroeger financierden we met het geld van obligaties ook overnames. Dat kan nu niet meer. De duurzame targets zijn in de eerste plaats gericht op energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Hoe komt het dat duurzame financiering goedkoper is?
Koen Van Parys: “Omdat de vraag van de financiële instellingen en investeerders naar dergelijke projecten zeer groot is. Toen Proximus vroeger obligaties uitschreef, waren er ook altijd veel geïnteresseerden, maar nu was het bedrag meer dan vijf keer overschreven. Er komt nu een apart type van dark green-investeerders bij die bijzonder streng naar de duurzaamheid van de projecten kijken. Proximus past goed in de plannen van die financiers omdat wij een enabler zijn van de digitalisering.”

Is er ook een intern effect?
Catherine Bals: “Een eerste effect is de nauwe samenwerking van het financieel departement met het team van duurzaamheid tijdens de voorbereiding. Die bestond wel al door de redactie van het duurzaamheidsrapport samen met het jaarverslag. Maar het brengt ook een hele dynamiek op gang in het bedrijf. Ik hoor dat collega’s verrast zijn als ze te weten komen welke inspanningen het bedrijf zich getroost om duurzame doelstellingen te behalen.”