E-invoicing: Alexander De Croo voorstander van algemene verplichting

4 februari 2020
E-invoicing: Alexander De Croo voorstander van algemene verplichting

Vice-premier en minister van Financiën Alexander De Croo staat niet weigerachtig tegenover het voorstel om e-invoicing te verplichten en schuift zelf het voorbeeld van Italië naar voren.

Dat gebeurde vanochtend tijdens een vergadering naar aanleiding van het eenjarig bestaan van Digicrowd. Dat is een platform dat de volledig digitale verwerking van facturen wil promoten. De stichtende leden van Digicrowd - Codabox, Sage, Winbooks en Wolters Kluwer - wezen enerzijds op de geleidelijke groei van het aantal deelnemers en geïnteresseerden. Tegelijk moeten ze vaststellen dat nog steeds maar een heel klein percentage van de facturen volledig digitaal wordt verstuurd en verwerkt. Volgens Digicrowd gaat het om 5% van het totale aantal.

Alexander De Croo was aanwezig om steun te verlenen aan het initiatief uit naam van de regering en ook ten persoonlijke titel. Hij stelde vast dat België erg slecht scoort op het vlak van e-invoicing en dat er blijkbaar veel weerstand is tegen de verandering. Ook de initiatieven van de Vlaamse en de federale overheid om facturen alleen nog elektronisch te ontvangen, brachten weinig zoden aan de dijk. “De push is blijkbaar niet groot genoeg geweest”, zei Alexander De Croo.

De rug tegen de muur

De weerstand tegen het proces is volgens hem niet gebaseerd op technologie of kosten. Het gaat om de klassieke tegenstand tegen elk veranderingsproces. Hij vroeg zich daarbij af of we moesten inzetten op het overtuigen van de grote massa of dat het tijd was om bedrijven met de rug tegen de muur te zetten. Is het geen tijd voor een algemene verplichting om facturen altijd elektronisch te versturen?

Dat kan volgens hem alleen gebeuren als de bedrijven ook een voordeel voelen van die verplichting tot e-invoicing. Een mogelijke beloning kan bestaan uit een snellere recuperatie van de btw. Als mogelijke strategie voor de invoering van een dergelijke verplichting verwees Alexander De Croo zelf naar Italië. In FDmagazine van januari verscheen al een artikel over de Italiaanse aanpak die alle bedrijven verplicht om hun facturen eerst op een elektronische manier aan de overheid te bezorgen. Die stuurt die dan verder naar de ontvanger. Op die manier kent de Italiaanse fiscus alle aangerekende btw-bedragen en kan die ook optimaal innen.

Alexande De Croo suggereerde dat een dergelijke aanpak deel kan uitmaken van de onderhandelingen voor een volgende regering.

Tijdens de discussie achteraf kwamen verschillende boekhouders terug op dit voorbeeld. Het viel op hoe heel wat accountants zelf vragende partij zijn voor een verplichting.