Jeroen van Erven, CFO SD Worx Group

KRT

Passie en trots als drijvende kracht in de organisatie

20 November 2018
De acquisities maken dat we vandaag met meerdere financiële systemen werken. We staan klaar om die te vervangen door één modern ERP-systeem
Elke maand legt FDmagazine een reeks vragen voor aan een CFO die ‘nieuw’ is in zijn of haar bedrijf. Deze maand is Jeroen van Erven aan de beurt. Hij is de nieuwe CFO van HR-dienstverlener SD Worx Group, waar hij aan het hoofd staat van een financieel team van zo’n honderd medewerkers. Hij maakt deel uit van het directiecomité van de groep en rapporteert rechtstreeks aan CEO Steven Van Hoorebeke.

Je komt uit een totaal andere sector. Wat trok je aan in dit bedrijf?
Ik startte mijn carrière als auditmanager bij BDO in New York en Mexico. Voor ik naar SD Worx overstapte, werkte ik bij Mastercard International. Ik oefende er verschillende functies uit en werkte vanuit New York, Brussel, Parijs, Miami en Singapore. Wat mij aanspreekt in de HR-sector is de dynamiek die er momenteel speelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond HR-analytics, artificiële intelligentie en andere nieuwe technologieën die nu volop doorbreken. Wat mij erg bevalt, is dat SD Worx een groeiend internationaal bedrijf is. Ik noem het een mini-multinational. De strategie van SD Worx bestaat er niet alleen in te werken aan internationalisering, maar ook aan digitalisering en klantgerichtheid. Daar zet ik graag mee mijn schouders onder.

Wat zijn je belangrijkste opdrachten?
Mijn taak is vooral om te helpen bij de verdere internationalisering. SD Worx Group heeft de laatste jaren een aantal buitenlandse bedrijven gekocht, waardoor we momenteel in tien landen vestigingen hebben. Het is mijn opdracht om die activiteiten verder te integreren. De acquisities maken dat we vandaag met meerdere financiële systemen werken. De financiële afdeling staat klaar om die te vervangen door één modern ERPsysteem. De selectie van de leveranciers is aan de gang. De implementatie start nog dit jaar. Verder zetten we de eerste stappen om onze boekhouding om te zetten van B GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles) naar IFRS (International Financial Reporting Standards). Tot slot is het van belang in te spelen op nieuwe trends en na te denken over diensten met meerwaarde, zodat de HRmanagers in hun bedrijf strategische partners worden. Het is mijn rol erover te waken dat de nodige financiële middelen beschikbaar zijn om de bedrijfsambities te realiseren.

Wat is je opgevallen tijdens de eerste maanden?
Ik heb veel tijd besteed aan het leren kennen van de sector en de spelers die er actief zijn. Daarnaast is het van belang je nieuwe organisatie en de cultuur die er heerst goed te begrijpen. Ik heb gepraat met de collega’s van finance, de medewerkers van de operationele afdelingen én de klanten. Wat mij opviel, was dat beslissingen hier vaak op een vrij informele manier worden genomen. Voor een organisatie waar de menselijke relaties erg belangrijk zijn, is dat logisch. In mijn vorig bedrijf ging het er een stuk bureaucratischer aan toe, met veel meer controles en procedures die eigen zijn aan een beursgenoteerd bedrijf. Verder zijn het enthousiasme en de passie die hier leven frappant. De medewerkers zijn trots op wat hun organisatie in zeventig jaar heeft opgebouwd: een van oorsprong Belgisch bedrijf dat nu internationaal zijn vleugels uitslaat. Ook het HR-vak zelf, het technologisch kunnen en de klantgerichtheid – customer centricity – leiden tot fierheid. Dat is een grote kracht.

Wat betekent klantgerichtheid voor de financiële functie?
Klantgerichtheid houdt voor mijn functie in: begrijpen hoe de sector werkt, weten wat het bedrijf nodig heeft, denken vanuit de interne – en ook de externe – klant en een partner zijn van de operationele afdelingen. De processen in die zin stroomlijnen en de manuele handelingen automatiseren, is een van de prioriteiten. Dat laat mijn teamleden toe meer tijd te besteden aan hun rol als strategische partner van de operationele afdelingen en mee te denken met functionele vraagstukken. Het nieuwe ERP-systeem speelt daar een belangrijke rol in. Het zal ons toelaten gemakkelijker en sneller te rapporteren. Dat is een belangrijk aspect van klantgerichtheid.

Op welke manier maakt digitalisering een verschil voor de klanten, nu en in de toekomst?
De HR-sector is een van de laatste sectoren om op de kar van de digitalisering te springen. De inhaalbeweging is volop aan de gang. Zo hebben we een budgetteringstool die CFO’s en HR-managers toelaat hun personeelskosten te plannen of te simuleren. Wat is de impact van maatregelen zoals doelgroepverminderingen of warranten? Wat is de impact als ik volgend jaar extra medewerkers aanwerf in een bepaalde loonvork? Een goed voorbeeld is ook de technologie rond tijdsregistratie die retailbedrijven helpt om de inzet van hun personeel te optimaliseren en bijvoorbeeld pieken op te vangen of verloopcijfers in kaart te brengen. Een andere ontwikkeling is de digitale assistent, een app die medewerkers op hun smartphone installeren en die hen ondersteunt bij administratieve vragen rond het opnemen van vakantiedagen, het melden van afwezigheden, het registreren van onkostennota’s etc. Als bedrijf gaan wij na welke toepassingen de klanten interessant vinden zodat we daarop kunnen inspelen.

Welke competenties heb je nodig om deze job uit te voeren?
Je moet de passie hebben om de sector goed te leren kennen en manieren vinden om met fi nanciële inzichten je bedrijf vooruit te helpen. Denken dat je alles beter weet, werkt niet. Creatief omgaan met de bestaande systemen en processen is een must. Ik werkte en woonde in zes verschillende landen. Die achtergrond sluit goed aan bij de internationale ambities van dit bedrijf. Het helpt ook dat ik eerder werkte aan het integreren van bedrijven na een fusie en aan het opzetten van nieuwe IT-systemen. welke ontwikkeling in de fi nanciële wereld stemt je optimistisch? Er zijn veel technologische trends, zoals cloud computing, RPA (Robotic Process Automation) en artifi ciële intelligentie, die ons werk – en ons leven – interessanter maken, nu en straks.

Welke ontwikkeling in de financiële wereld baart je het meest zorgen?
omdat de bedrijfswereld in sneltempo digitaliseert, worden veiligheid en beveiliging steeds belangrijker. als je ziet dat gerenommeerde bedrijven in de problemen komen door datalekken, dan is het duidelijk dat passief blijven geen optie is. een goed beveiligde infrastructuur is een noodzaak. het is de taak van de cfo om hierover na te denken, alert te zijn en maatregelen te nemen.