Ludivine Pilate Ludivine Pilate, Puilaetco
Tekst
Dirk Van Thuyne
Beeld
Jan Locus

Puilaetco is klaar voor verdere groei

1 mei 2020
We maken het verschil met onze holistische aanpak
Anno 2020 zijn consolidatie en digitalisering de twee drijvende krachten in de private banking-markt. Met een nieuwe positionering is Puilaetco klaar voor de toekomst. Eerst als cfo en sinds vorig jaar ook als ceo is Ludivine Pilate een van de architecten hiervan.

Anno 2020 zijn consolidatie en digitalisering de twee drijvende krachten in de private banking-markt. Met een nieuwe positionering is Puilaetco klaar voor de toekomst. Eerst als cfo en sinds vorig jaar ook als ceo is Ludivine Pilate een van de architecten hiervan.

LUDIVINE PILATE: We waren al een tijdje bezig met de evaluatie van onze naam. In het najaar van 2019 hadden we bij onze cliënten een bevraging gedaan en daaruit bleek dat ze de naam te lang vonden. Daarom hebben we beslist om ‘Dewaay’ te laten vallen. We hebben ook afscheid genomen van de leeuw in ons logo. Toevallig werkte ook het moederbedrijf aan een rebranding. Quintet is actief in meerdere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland en België. Omdat de dochterbedrijven stevig verankerd zijn in hun thuismarkt behouden ze de huidige merknamen. Wel krijgen ze een gemeenschappelijke huisstijl met als kenmerk vijf onderling verbonden ringen. Het beeld benadrukt het partnership tussen de verschillende entiteiten.

Tot voor kort konden de verschillende lokale bedrijven een vrij autonome koers varen. Betekent dit dat er meer samenwerking komt?

LUDIVINE PILATE: Klopt. We kunnen op dat vlak de symboliek doortrekken. Quintet is als een muzikaal ensemble dat door zijn kleinschaligheid aangewezen is op onderlinge samenwerking om goed te klinken. Het is de bedoeling om binnen de nieuwe structuur veel meer de expertise en de best practices van de verschillende dochterbedrijven onderling uit te wisselen. Die evolutie was al een tijd bezig. Met Puilaetco hadden we de banden met het Luxemburgse zusterbedrijf al nauwer aangehaald. Op groepsniveau hebben we recent heel wat nieuwe profielen aangetrokken. Zij brengen nieuwe competenties mee die we nog niet in huis hadden.

Oplossingen op maat

Jarenlang was Puilaetco een topdriespeler bij de gespecialiseerde private banken in ons land, na Bank Degroof Petercam en Delen Private Bank. Als gevolg van de overname in België van Société Générale Private Banking door ABN Amro bent u die podiumplek kwijt. Wilt u die heroveren?

LUDIVINE PILATE: We willen absoluut groeien, in de eerste plaats organisch. De markt is echter hyperconcurrentieel, want we moeten niet alleen optornen tegen pure private bankiers, maar ook tegen de gespecialiseerde afdelingen van de grootbanken, de onlinebrokers en de fintechspelers. Bovendien maakt de extreem lage rente het ons zeker niet gemakkelijk, want die zorgt voor continue druk op de winstmarges.

Hoe maakt u het verschil?

LUDIVINE PILATE: Vermogensbeheer is de kern van onze taak en daarbij kunnen de cliënten kiezen voor zowel een discretionaire als een adviserende aanpak. Omdat we ons exclusief focussen op private banking zijn onze adviezen compleet onafhankelijk. Onze medewerkers gaan geen producten pushen, maar stellen op maat gemaakte oplossingen voor waarbij ze rekening houden met het investeerdersprofiel, de kennis, doelstellingen, investeringshorizon en financiële situatie van de cliënt. Daarnaast willen we vooral het verschil maken met onze holistische aanpak. Zo beperkt onze rol zich niet alleen tot puur vermogensbeheer, maar helpen we onze cliënten ook graag met kennis van zaken op het vlak van vermogensplanning, kredietverlening, successieplanning en zelfs kunstadvies.

Groeien kan ook via overnames. Gaat Puilaetco een actieve rol spelen in de verdere marktconsolidatie die er zit aan te komen? Aan welke criteria moeten potentiële overnameprooien voldoen?

LUDIVINE PILATE: De strengere MiFID-regels (Markets in Financial Instruments Directive, een Europese beleggingsrichtlijn nvdr) vereisen extra administratie en zware investeringen in onder andere IT. Bij gebrek aan schaalgrootte zullen bepaalde spelers het steeds moeilijker krijgen om autonoom te opereren. Dat opent opportuniteiten voor ons. Er is echter heel wat appetijt in de markt, wat de overnameprijzen opdrijft. We willen echter geen overnames doen tegen om het even welke prijs. Los van de financiële parameters kijk ik vooral naar de culturele fit tussen beide bedrijven. Dat is meestal de sleutelfactor om van een overname een succes te maken.

Leiderschap

U bent in 2014 bij Puilaetco terechtgekomen toen het bedrijf zijn sectorgenoot UBS Bank Belgium overnam, een speler met een beheerd vermogen van zowat 2,5 miljard euro.

LUDIVINE PILATE: Klopt. Ik kwam in het directiecomité en combineerde er de functies van operationeel en financieel directeur. Het was voor mij een leerrijke periode omdat ik volop betrokken was bij de integratie. Beide partijen waren heel complementair en hun respectievelijke bedrijfsculturen lagen in lijn met elkaar. Vijf jaar na datum kunnen we zeggen dat de integratie vlot verlopen is.

Vorig jaar herschikte de bank de bevoegdheden binnen het directiecomité. Naast cfo werd u ook ceo. Wat is er voor u veranderd?

LUDIVINE PILATE: Mijn rol als cfo was de ideale springplank naar de rol van ceo. Ik kreeg een mooi inzicht in de interne werking van de bank. Het grote verschil zit hem vooral in het leiderschap. Als cfo had ik een structurerende rol op de achtergrond, waarbij ik vooral communiceerde met het management en de stakeholders. Als ceo moet ik nu veel meer naar buiten treden, niet in het minst naar de medewerkers. In de nabije toekomst wil ik nog meer op bezoek gaan bij onze lokale agentschappen. Dat is de beste manier om te voelen wat er precies leeft op de werkvloer.

Pionier in duurzaamheid

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Puilaetco?

LUDIVINE PILATE: Op het vlak van duurzaamheid is Puilaetco een pionier in de sector. Bijna twintig jaar geleden hadden we al aandacht voor ethisch beleggen en gingen we een partnership aan met Triodos, een van de referenties in Europa. De laatste jaren presteren die duurzame fondsen heel erg goed. Ook de cliënten hebben er steeds meer aandacht voor. Dat merken we tijdens de events die we samen met Triodos Bank organiseren. Ook voor onze eigen producten willen we nog meer aandacht hebben voor concepten als ESG (Environmental, Social and Governance Investment). Op groepsniveau hebben we daarvoor een nieuwe specialist aangetrokken.

Hoe kijkt u naar de oprukkende digitalisering?

LUDIVINE PILATE: We mogen die trein zeker niet missen. Investeren in digitalisering staat bij ons altijd in het teken van interne efficiëntie en gebruiksgemak voor de klant. We proberen het papierwerk maximaal te beperken door zoveel mogelijk onlinetools aan te bieden. We hebben ook geïnvesteerd in een eigen app om nog sneller te communiceren met onze cliënten. Vandaag is al 75 procent van de portfolio’s verbonden met de app. We streven ernaar om dat cijfer te verhogen tot 85 à 90 procent. Toch wil Puilaetco zich in de eerste plaats profileren als een empathische bankier. Een eerste gesprek met een cliënt is altijd face-to-face. We praten dan niet over geld, wel over dromen.

Onlinebroker KBC Bolero lanceerde net zijn beleggingsassistent, de robot Matti.

LUDIVINE PILATE: De technologische vooruitgang biedt heel wat opportuniteiten. Ook wij maken in onze backoffice gebruik van automatische systemen. Maar wij vinden nog altijd dat het menselijke aspect een grote meerwaarde heeft. Dat is het verschil met de cliënten van onlinebrokers, die zoveel mogelijk zelf willen doen. Op het internet valt er heel wat informatie te vinden, maar om die op een juiste manier te interpreteren, heb je specialisten nodig. Wij verkiezen om onze cliënten een persoonlijke aanpak te garanderen waarbij een holistische benadering centraal staat. We focussen ook niet langer op één generatie. Met het NextGen-initiatief begeleiden we ook de kinderen van onze cliënten bij hun vermogensstructuur en -beheer.

Wat is discretionair vermogensbeheer?

Wie een beroep wil doen op de diensten van een private banker kan kiezen uit verschillende formules. Bij adviserend vermogensbeheer reken je als cliënt op advies en begeleiding van een vermogensbeheerder, maar de uiteindelijke beslissing over bijvoorbeeld de samenstelling van je portefeuille neem je zelf.

Bij discretionair vermogensbeheer gaat de dienstverlening een stap verder. Je geeft volmacht aan de vermogensbeheerder om je vermogen – binnen het kader van gemaakte afspraken – zelfstandig te beheren. De vermogensbeheerder hoeft dus niet telkens te overleggen of toestemming te vragen wanneer hij wil kopen of verkopen. Hij beslist zelf over de opportuniteit om een bepaalde verrichting uit te voeren die hij wenselijk acht voor het goed beheer van je portefeuille, voor zover die beslissing in lijn ligt met de overeengekomen beleggingsstrategie. Natuurlijk houdt hij je op de hoogte van de evolutie van je portefeuille door het maken van transparante rapporten.

Discretionair vermogensbeheer heeft het voordeel dat je zelf niet meer bezig hoeft te zijn met je financiële planning. Je geeft je portefeuille in handen van ervaren experts die alle financiële trends en evoluties op de voet volgen. Dankzij hun volmacht kunnen ze meteen ingrijpen.

Een wereldwijde recessie wegens corona?

Welke impact zal de coronacrisis op de wereldeconomie hebben?

LUDIVINE PILATE: Covid-19 overheerst al een tijd het wereldnieuws. De schade die het coronavirus intussen heeft aangericht aan de economie is groot. Indien een Italiaanse regio die instaat voor één derde van het BNP in quarantaine gaat, dan is dit niet zonder gevolgen. De kans is zeer groot dat Italië in de eerste jaarhelft van 2020 een technische recessie zal doormaken. Die kans bestaat ook voor Duitsland, dat zeer afhankelijk is van de export en uiteindelijk ook voor de eurozone in het algemeen. Een globale recessie ligt minder voor de hand omdat in de Verenigde Staten de consument tot op heden vrij goed heeft standgehouden. Hier ligt dan ook de sleutel voor de toekomst. Als drijfveer van de globale economische groei zou een belangrijke terugval van de consumptie in de VS ernstige gevolgen kunnen hebben. Indien dit niet gebeurt, is een recessie weinig waarschijnlijk, ondanks de terugval in Europa en China. Een en ander is ook afhankelijk van de houding van officiële instanties zoals de centrale banken en de overheden. Voldoende monetaire en fiscale stimuli kunnen zeker helpen. Voorlopig is het te vroeg om finale conclusies te trekken.

ID-KIT

Puilaetco

Oorsprong: De roots van Puilaetco gaan terug tot 1868, toen Michel de Laet startte met een wisselagentschap.

2004 - 2005: Het tot Puilaetco omgedoopte bedrijf kwam in handen van KBL European Private Bankers. De groep Dewaay volgde.

2012: KBC verkocht KBL European Private Bankers. Puilaetco Dewaay kwam onder de vleugels van het investeringsfonds Precision Capital.

2020: Met Quintet Private Bank kreeg KBL European Private Bankers begin dit jaar een nieuwe naam.

Vestigingen

  • Hoofdkantoor: Brussel
  • Lokale vestigingen: Antwerpen, Hasselt, Luik, Namen, Sint-Martens-Latem en Waregem

Aantal medewerkers

  • Meer dan 200, waarvan 50 private bankers

Beheerd vermogen

  • Ongeveer 10 miljard euro