Privacyverklaring
Erik Peeters en Viktoriya Bakhtina Erik Peeters en Viktoriya Bakhtina
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Diego Franssens

VPK: “Duurzaamheid als inkomkaartje”

27 maart 2024
We bekijken de dubbele materialiteit en de financiële impact van risico’s en opportuniteiten
VPK, de Belgische specialist in kartonnen verpakkingen werd zopas uitverkoren tot familiebedrijf van het jaar. Eerder won het bedrijf twee awards met zijn beleid op het vlak van duurzaamheid. VPK is een voorloper in het reduceren van CO2, maar pioniert ook met zijn duurzaamheidsrapport. FDmagazine ging in gesprek met group cfo Erik Peeters en group sustainability manager Viktoriya Bakthina.

VPK, de specialist in kartonnen verpakkingen is uitverkoren tot familiebedrijf van het jaar. Eerder won het awards met zijn beleid van duurzaamheid.

VPK, de Belgische specialist in kartonnen verpakkingen werd zopas uitverkoren tot familiebedrijf van het jaar. Eerder won het bedrijf twee awards met zijn beleid op het vlak van duurzaamheid. VPK is een voorloper in het reduceren van CO2, maar pioniert ook met zijn duurzaamheidsrapport. FDmagazine ging in gesprek met group cfo Erik Peeters en group sustainability manager Viktoriya Bakthina.

Eén blik op de omzetgrafiek van VPK maakt duidelijk dat groei de hoeksteen is van de strategie van VPK. Hoe verzoen je dat met het streven naar duurzaamheid?

Erik Peeters: “Duurzaamheid maakt integraal deel uit van die strategie. Zonder een goed beleid op dat vlak kunnen wij onze producten niet verkopen. Grote klanten, zoals de multinationals Danone, Nestlé of Coca-Cola, lanceren regelmatig aanbestedingen van verpakkingsmateriaal. Als je niet goed scoort op duurzaamheid, mag je niet eens deelnemen aan die veiling. Het is als het ware een inkomkaartje geworden. Je moet al die vakjes kunnen aanvinken. Zonder duurzaamheidsbeleid kom je er niet in.

Dat houdt in dat wij alleen papier of karton kopen bij onze leveranciers indien zij voldoen aan diezelfde eisen. De traditionele parameters die beslissen over de aankoop – zoals de prijs en de kwaliteit – zijn nu aangevuld met CO2-uitstoot.”

Viktoriya Bakthina: “VPK heeft intussen een systeem met negen duurzame doelstellingen die gebaseerd zijn op de sustainable development goals of SDG’s. Die zijn gekozen in functie van hun relevantie voor het bedrijf en voor alle stakeholders, zowel medewerkers als klanten, leveranciers en financiële instellingen. Zij vormen ook de kern van het rapport dat we hebben gepubliceerd en waarvoor we de award hebben gekregen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Ikzelf ben hier nu twee jaar in dienst. De eerste materialiteitsanalyse om te bepalen welke duurzaamheidsthema’s voor ons belangrijk zijn, dateert van 2014. Dit jaar voeren we die analyse opnieuw uit. Dat gebeurt in functie van de nieuwe eisen voor de dubbele materialiteit in de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportering, n.v.d.r.), aangevuld met een berekening van de financiële impact van de risico’s en opportuniteiten. Het is het resultaat van een bevraging van het directiecomité, de raad van bestuur, aandeelhouders, klanten, leveranciers en financiële instellingen. We vragen wat belangrijk is voor VPK en voor hen. Wat is de positieve en negatieve impact van VPK?”

Heeft dat ook een impact op de investeringen en de overnamedossiers?

Erik Peeters: “Die moeten in de eerste plaats passen in ons zakelijk model. VPK streeft naar verticale integratie. We produceren eerst het papier, dat we daarna verwerken tot verschillende vormen van karton. Voor de papierproductie werken we nu al met 87 procent gerecycleerde vezels. We gebruiken daarnaast een klein deel nieuwe vezels, die ook volledig FSC-gecertificeerd zijn. De volledige productie kan worden gerecycleerd.

De verticale integratie is heel belangrijk in de concurrentiële omgeving van de papier- en verpakkingsproducenten. De markt groeit nog, zeker ook door de overschakeling van kunststofverpakking naar papier en karton. In Frankrijk is dat zelfs verplicht. We maken steeds meer verpakking die ook zichtbaar is voor de consument, terwijl we vroeger meer logistieke verpakking leverden. Daardoor stijgt de vraag. De investering in een greenfieldpapierfabriek is echter zeer zwaar – makkelijk 250 tot 400 miljoen euro. Onze concurrenten wachten, net als wij, lang om die implementatie door te voeren. Er is dan krapte van het aanbod, waardoor de prijs stijgt. Daarna beginnen de nieuwe fabrieken te draaien en daalt de prijs weer snel. Dat veroorzaakt de cyclische bewegingen van onze markt. Door onze verticale integratie vangen we de prijsschommelingen in de cyclus beter op.”

CO2-neutrale fabriek

Viktoriya Bakthina: “In 2021 hebben we een papierfabriek in Normandië overgenomen voor die extra productie. Heel belangrijk bij deze aankoop is de mogelijke impact op de absolute CO2-uitstoot van VPK Group. Papierproductie is een heel energie-intensieve activiteit. Die is trouwens onderworpen aan het ETS-systeem (emissiehandelsysteem, n.v.d.r.), waarbij we over CO2-uitstootcapaciteit moeten beschikken. Deels kopen we die, deels krijgen we die ook, maar dat aandeel vermindert. De kartonfabrieken vallen niet onder de ETS-regeling.

In Alizay hebben we nu een papierfabriek die al CO2-neutraal is door het gebruik van hernieuwbare energie: biogas en biomassa (houtafval). Bovendien wordt die fabriek straks ook de bron van houtpellets voor de kartonfabrieken in die regio. We investeren daar bovendien in een fabriek die houtafval opwerkt tot pellets. Dat is voor ons een bijkomende activiteit. Met die pellets kunnen we stoom opwekken in een golfkartonfabriek, waardoor we weer minder fossiele brandstof – vooral aardgas – nodig hebben. Dat is een belangrijke stap in onze roadmap voor de CO2-reductie.”

Erik Peeters: “De investering in die nieuwe fabriek heeft de CO2-uitstoot dus niet verhoogd. En we hebben nu zicht op een verdere vermindering.”

Dit is het begin van een lang interview met Erik Peeters en Viktoriya Bakthina van VPK dat is verschenen in FDmagazine in maart. Interesse in een membership? Contacteer gerust Murielle Cosyns.