Tijs Mebis Tijs Mebis
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Koen Fasseur

Klimaatambities ondersteunen via prognoses en kostprijsberekeningen

1 januari 2022
Om de data goed te interpreteren, moet je met je collega’s overleggen
Binnen finance hebben we een aantal kritische succesfactoren bepaald. We waken erover dat we die KPI's halen en compliant blijven op het vlak van externe rapportering, kostprijsberekening, controle en risicobeheer. We laten die processen zo efficiënt mogelijk verlopen zodat we binnen ons takenpakket ruimte over hebben om meer de rol van van businesspartner op te nemen.

Binnen finance hebben we een aantal kritische succesfactoren bepaald. We waken erover dat we die KPI's halen en compliant blijven op het vlak van externe rapportering, kostprijsberekening, controle en risicobeheer. We laten die processen zo efficiënt mogelijk verlopen zodat we binnen ons takenpakket ruimte over hebben om meer de rol van van businesspartner op te nemen.

Hoeveel medewerkers telt de financiële afdeling?

Vandersanden is de grootste familiale baksteenfabrikant van Europa met hoofdkantoor in Spouwen-Bilzen en veertien vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf realiseert met ongeveer achthonderd medewerkers een geconsolideerde omzet van circa 220 miljoen euro. Het financiële team is gevestigd in zowel Spouwen als Spijk, op de grens tussen Nederland en Duitsland. Het is een bewuste keuze om finance te centraliseren. De financiële afdeling bestaat uit elf voltijdse medewerkers, die meer doen dan louter finance. Onze afdeling is ook verantwoordelijk voor het wagenpark en de verzekeringen van de groep.

Wat is de prioriteit van uw afdeling op dit ogenblik?

Een van de algemene strategische doelstellingen is financieel gezond en onafhankelijk blijven. Binnen finance hebben we een aantal kritische succesfactoren bepaald. We waken erover dat we die KPI's halen en compliant blijven op het vlak van externe rapportering, kostprijsberekening, controle en risicobeheer. We laten die processen zo efficiënt mogelijk verlopen zodat we binnen ons takenpakket ruimte over hebben om meer de rol van van businesspartner op te nemen. Binnen de financeafdeling zijn we niet meer de ‘boekhouders op een eiland’, maar ondersteunen we de operationele activiteiten. Binnen de sector zitten we met een aantal uitdagingen, met name op vlak van duurzaamheid. Door de aard van de activiteiten is Vandersanden een grote uitstoter van CO2. De komende jaren wil het bedrijf beantwoorden aan de ambitie van een klimaatneutrale economie en we nemen daarin een voortrekkersrol op. Als financiële afdeling ondersteunen we dit, onder meer door prognoses en kostprijsberekeningen te maken.”

Hoe verloopt de samenwerking met de andere afdelingen van het bedrijf?

We zijn meer dan louter ‘traditionele boekhouders’. We doen er alles aan om de operationele activiteiten te begrijpen. Voor bepaalde vragen komen de andere afdelingen automatisch naar ons toe, maar we dwingen die samenwerking ook af door onze meerwaarde te tonen. Tegelijk moet je ook sparren met of input krijgen van andere afdelingen om inzichten te krijgen. Vanuit finance hebben we bijvoorbeeld een methodiek van kostprijsberekening opgezet. Naast de financiële data is kostprijsberekening vaak geënt op niet-commerciële of niet-financiële data. Om die data goed te interpreteren, moet je met je collega's overleggen. Die inzichten krijg je niet zomaar ‘vanachter je bureau’.

Hoe zorgt u ervoor dat de betrokkenheid in het team hoog blijft?

Een andere algemene strategische doelstelling van Vandersanden is collectief welzijn. Vandaaruit wordt al veel gedaan voor het personeel. We hebben de ambitie om volgend jaar mee te dingen naar het Great Place to Work-label, wat niet evident is in een productieomgeving. Als ik naar mijn financieel team kijk, hebben we er bewust voor gekozen om op twee locaties te zitten zodat we veel interactie hebben en niet gespreid zitten over de verschillende productie-units. Dan zou het minder evident zijn om die betrokkenheid te hebben. Jaarlijks hebben we ook een teambuildingactiviteit.

Hoe ziet u de financiële afdeling in de toekomst evolueren?

Onze sector en ons bedrijf staan voor heel wat uitdagingen. Finance zal bijvoorbeeld de hoge klimaatambities mee moeten ondersteunen. Hierdoor zullen we een meer strategische rol moeten invullen dan we vandaag hebben. Daarnaast moeten we ook klaar zijn om de komende bedrijfsveranderingen, onder meer op het vlak van rapportering, te ondersteunen.