Nabil Jijakli Nabil Jijakli, co-ceo van Credendo
Tekst
Peter Ooms

Business as usual dankzij herverzekering

1 juni 2020
De verzekeringsmaatschappijen blijven een inschatting maken van elk bedrijf
Er is een ontwerpakkoord om de sector van de kredietverzekeraars te ondersteunen door een waarborg van de overheid. Op die manier moeten de bestaande én de nieuwe kredietcontracten kunnen verder lopen. De Belgische staat zal op die manier de handel blijven ondersteunen.

Er is een ontwerpakkoord om de sector van de kredietverzekeraars te ondersteunen door een waarborg van de overheid. Op die manier moeten de bestaande én de nieuwe kredietcontracten kunnen verder lopen. De Belgische staat zal op die manier de handel blijven ondersteunen.

Credendo Export Credit Agency - de kredietverzekeringsgroep in handen van de Belgische staat en vroeger beter bekend als Delcredere – zal tot eind 2020 optreden als herverzekeraar voor alle Belgische kredietverzekeringen.

Het resultaat moet zijn dat de kredietverzekeraars de bestaande contracten zoveel mogelijk onveranderd blijven verderzetten zonder ingreep op de premies, de limieten of de schadebetalingen. Business as usual. Dat is de doelstelling van de overheid. De kredietverzekeraars die het ontwerp ondertekenden hebben allemaal samen kredietlimieten die een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro aan facturen dekken ten voordele van hun verzekerden gevestigd in België. Dit enorme bedrag wijst op de belangrijke rol van de kredietverzekeraars in de economie van België.

Bestaande limieten blijven intact

De aanbieders van kredietverzekeringen verbinden zich er in het kader van dit akkoord toe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Op die manier kunnen ze de handelsrelaties en de handelsstromen in stand houden.

Het herverzekeringsprogramma voorziet dat de verzekeraars een aanzienlijk deel van de schadevergoedingen blijven dragen. Daarnaast voorziet het programma in een progressieve verdeling van de premies tussen de verzekeraar en Credendo. Nabil Jijakli, deputy ceo van Credendo (foto): “We hanteren een systeem met drie drempels waarbij de overheid steeds meer tussenkomt naarmate de bedragen stijgen. Een gelijkaardige werkwijze werd toegepast voor de banken.”

Ed Goos, ceo Euler Hermes Belux: “Maar het is wel duidelijk dat de overheid ook in de kleine risico’s al tussenkomt. In ruil ontvangt de staat dan ook een stuk van de premies die wij innen.”

Het systeem werd ook opgezet om de levensvatbaarheid van de verzekeringsmaatschappijen te garanderen. Christophe Cherry, managing director Atradius Belgium & Luxembourg: “Het lijkt op een stop loss verzekering waarbij de kleine en middelgrote schades door de verzekeringen zelf kunnen gedragen worden. Als de schade echter te groot is, kan dat ons in de problemen brengen.”

Niet iedereen ziet dat zo. Ed Goos wijst erop dat Euler Hermes deel uitmaakt van Allianz, een zeer kapitaalkrachtige groep. “Onze AA-rating is trouwens in volle covid-crisis nog eens bevestigd. Voor mij is het duidelijk dat de overheid in de eerste plaats mikt op continuïteit van de internationale handel.”

Tien jaar geleden heeft de sector van de kredietverzekeraars doortastend ingegrepen. Toen werden contracten lineair geschrapt zonder individuele waardering van de kredietwaardigheid van de bedrijven. Dat heeft toen heel wat onmin opgeroepen bij de klanten.

Ed Goos: “In deze covid 19-crisis heerst er – net als in andere recessies zoals die van 10 jaar geleden - een onbalans tussen de premies die we innen bij onze klanten en een stijgend risico op schade. Die schadevergoedingen kunnen snel oplopen. Door het ingrijpen van de Belgische overheid vermijden we die situatie. Nu kunnen we de bestaande contracten laten doorlopen. De achterliggende gedachte is dat dit een heel uitzonderlijke situatie is die niet al te lang zal duren.”

Schrappen hoort bij de normale werking

De waarborg die de Belgische overheid nu biedt, houdt echter niet in dat alle limieten onvoorwaardelijk behouden blijven. Nabil Jijakli: “Nee, de verzekeringsmaatschappijen blijven hun inschatting maken van elke bedrijf zoals ze dat ook in andere periodes doen. Dat houdt in dat ze wel degelijk limieten kunnen intrekken als daar goede redenen voor zijn. Dat is ook gewoon gezond verstand. Het gaat dan om verhoogde politieke risico’s, limieten die niet of niet volledig gebruikt worden, bevestiging van niet-betaling en een verslechtering van de solvabiliteit van het bedrijf. Het is wel zo dat de overheid nu het recht heeft om te onderzoeken of die intrekking wel terecht was. Daarvoor wordt ook een opvolgingssysteem opgezet.”

Credendo zal een derde partij inschakelen om die gegevens dan te analyseren. Op die manier vermijden de initiatiefnemers dat twijfel zou ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek. “Het gaat over commercieel gevoelige data die niet mag gedeeld worden,” zegt Nabil Jijakli.

Europa

Die regeling komt er op expliciete vraag van de Europese Commissie die de lidstaten heeft opgeroepen om per land een regeling uit te werken. België is het derde land dat een systeem heeft uitgewerkt, na Duitsland en Frankrijk. Op het moment dat dit artikel is geschreven stond ook Nederland op het punt om een regeling naar voren te schuiven.

Het is ook de Europese Commissie die het ontwerp moet goedkeuren. Daarna moeten de verzekeringsmaatschappijen elk een herverzekeringscontact ondertekenen met Credendo.

Huidige situatie

Ook nieuwe contracten kunnen onder de waarborgregeling van de overheid vallen. Dat is zeker nuttig omdat er inderdaad meer vraag is voor nieuwe kredietverzekeringen. Bestaande klanten vragen bijkomende limieten aan, maar er zijn ook bedrijven die voor het eerst als klant komen aankloppen. Ed Goos: “Vlak na de lockdown zagen we eerst een dip in onze commerciële werking. Vermoedelijk waren bedrijven veel meer bezig met het organiseren van thuiswerk en andere maatregelen. Maar nu krijgen we veel meer aanvragen. Ik hoor van mijn collega’s dat dit ook in andere Europese landen het geval is.”

“Daarbij moeten we wel zeggen dat de nieuwe contracten straks ook duurder zullen worden. De tendens is stijgend. Dat is logisch: de risico’s zijn groter en alleen een hogere premie kan dat compenseren,” zegt Christophe Cherry.

Dat risico is soms ook duidelijk aan te wijzen. “Het is geen geheim dat de sectoren vrijetijd, reizen, detailhandel, horeca, maar ook automobiel en bouw het heel moeilijk hebben.”

“Maar de klap voor de economie is dan ook enorm. België doet het met een verwachte daling van het bbp van 8,3% nog minder slecht dan het Europese gemiddelde van -9%. Maar de scenario’s waar onder andere de Europese Centrale Bank van uitgaan steunen op een herstel van de economie vanaf september. Is dat niet het geval, dan moeten we rekenen op een terugval van 19 of 20 procent,” zegt Ed Goos.

Opvallend: op 23 april hebben de kredietverzekeraars nog niet meer schades opgetekend dan anders. Christophe Cherry: “Volgens mij is het nog net te vroeg. De betalingstermijnen voor facturen verstuurd vlak voor de lockdown zijn nog niet verlopen. Daarbij hebben wij ook een uitstel van dertig dagen gegeven voor aangiftes van niet-betaling.”

Op vraag van Europa

De herverzekeringsregeling komt er op expliciete vraag van de Europese Commissie. Die heeft de lidstaten opgeroepen om per land een regeling uit te werken. België is het derde land dat een
systeem heeft uitgewerkt, na Duitsland en Frankrijk. Op het moment dat dit artikel is geschreven, stond ook Nederland op het punt om een regeling naar voor te schuiven. Het is ook de Europese Commissie die het ontwerp moet goedkeuren. Daarna dienen de verzekeringsmaatschappijen elk een herverzekeringscontract te ondertekenen met Credendo.