Michel Verholen Michel Verholen, Zoetis, Ateb
Tekst
Peter Ooms

Uiteindelijke doelstelling? Eén globale controle op de cash voor alle vestigingen

1 februari 2020
We werken aan de integratie van de Latijns-Amerikaanse filialen in onze werking
Michel Verholen bouwde op vijf jaar tijd een stabiele treasuryafdeling uit bij de Amerikaanse fabrikant van dierengeneesmiddelen Zoetis in Zaventem. Nu analyseert hij hoe de komende vijf jaar er kunnen uitzien voor de thesaurie, zowel bij Zoetis als bij de federatie Ateb.

Michel Verholen bouwde op vijf jaar tijd een stabiele treasuryafdeling uit bij de Amerikaanse fabrikant van dierengeneesmiddelen Zoetis in Zaventem. Nu analyseert hij hoe de komende vijf jaar er kunnen uitzien voor de thesaurie, zowel bij Zoetis als bij de federatie Ateb.

Na een aantal jaren de interne bank voor Zoetis, Inc. te hebben geleid, werd Michel Verholen onlangs benoemd tot assistant treasurer, een wereldwijde verantwoordelijkheid op groepsniveau. In die hoedanigheid heeft hij de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke manier het departement zich de komende vijf jaar verder moet ontwikkelen. “Ik onderzoek een resem trends die telkens een uitdaging vormen voor ons functioneren”, zegt Michel Verholen, tevens ondervoorzitter van Ateb (zie kader).

Wereldwijde thesaurie

Zoetis organiseert in Zaventem de thesaurie van alle niet-Amerikaanse filialen, in samenwerking met een operationeel shared service center in Polen. In de VS bestaat een apart thesauriecentrum in het hoofdkwartier. Het opbouwen van die structuur werd een noodzaak van bij de opstart van het bedrijf. Zoetis zag het licht na de afsplitsing van de dierengeneesmiddelen uit de rest van Pfizer in 2013. Op die manier ontstond een firma met gelijkaardige wereldwijde activiteiten als de bekende moeder, maar wel van een veel kleinere omvang. Minder mensen moesten een even complex proces aankunnen. “Bij de start werd bepaald dat de thesaurie-afdeling van Zoetis op één jaar tijd volledig onafhankelijk moest zijn van Pfizer en dat op het vlak van organisatie, medewerkers en informaticasystemen. Voor treasury hield dat in dat we met een team van zes personen moesten doen waar Pfizer ongeveer vijftig medewerkers voor inzette”, zegt Michel Verholen.

Realtimebankieren

Michel Verholen onderzoekt of het bedrijf zijn samenwerking met de banken moet wijzigen. Zoetis werkt al sinds de opstart met een selecte groep van internationale banken voor zijn wereldwijde activiteiten. De bestaande structuur heeft echter een aantal tekortkomingen. Hij stelt bovendien vast dat er nieuwe banktechnieken zoals virtuele rekeningen of gesofisticeerde cashpoolmethodes beschikbaar komen. Betalingen gebeuren ook steeds meer in realtime. Dat wil zeggen dat de thesaurie op elk ogenblik precies kan weten hoeveel er op de bankrekeningen staat. De vraag is welke toegevoegde waarde dat heeft voor Zoetis. Momenteel werkt het op basis van gegevens van de vorige dag. “Persoonlijk denk ik dat het voor ons op korte termijn ook zo blijft. Ik merk dat realtime voor bijvoorbeeld de retailsector wel belangrijk wordt en dan komt het op termijn misschien toch ook bij ons aan. Bij Zoetis zijn er momenteel een aantal initiatieven die veel meer gefocust zijn op de directe verkoop aan eindklanten. Dat wil zeggen dat het voor ons van groot belang is om sneller zekerheid te hebben over de ontvangsten van onze klanten, ofwel door realtime-informatie, of door de aangeboden betalingsmogelijkheden uit te breiden. In dat opzicht lijken we steeds meer op een retailbedrijf.”

Interne bank en cashpool

De kern van de activiteiten van de thesaurie is optreden als interne bank. “Vaak hebben we voor investeringen in de productie geld nodig van andere afdelingen. Dan kan het ene dochterbedrijf aan het andere lenen en het geld passeert via onze interne bank. Het blijft moeilijk om vestigingen in sterk gereguleerde landen zoals China, Brazilië, Turkije of Rusland in een dergelijke structuur te passen. Toch willen we ook daar op zijn minst zoveel mogelijk onze standaardaanpak introduceren, al is het vaak binnen de landsgrenzen. Op dit ogenblik werken we eveneens aan de integratie van de Latijns-Amerikaanse filialen in onze werking. Onze uiteindelijke doelstelling blijft één globale controle op de cash voor alle vestigingen.”

De juiste personen

De belangrijkste vraag gaat wellicht over organisatie: heeft Zoetis overal de juiste personen op de juiste plaats? “Voor een stabiel team op de lange termijn moeten we werken aan retentie en het ontwikkelen van de medewerkers. Dit wordt nog belangrijker omdat, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen, de rol van een treasurer continu verandert.

“Bij de start van Zoetis was mijn belangrijkste opdracht om te helpen evenwicht en stabiliteit te brengen in de organisatie. Dat lukte door een focus op een goede culturele mix en een sfeer van samenwerking. Zorgen dat iedereen in het team mee is met het verhaal is voor mij belangrijker dan de feitelijke, diepgaande kennis. Iedereen met een goede basis zal de kennis snel vergaren, terwijl de manier van samenwerken vaak moeilijker is om aan te passen. Zeker in een relatief kleine organisatie is samenwerking van cruciaal belang”, zegt Michel Verholen.

Nieuwe technologie

Vooral door de ontwikkelingen van fintechbedrijven en banken worden steeds betere technologie-oplossingen beschikbaar voor de thesaurie. Ook hier stelt zich de vraag hoe Zoetis zich daarin moet positioneren. Het bedrijf werkt nu met een treasurymanagementsysteem gelinkt aan een ERP. Momenteel bekijkt het hoe het dat nog kan verbeteren met apps van de fintechs of door gebruik te maken van robotica of artificiële intelligentie.

“We hebben onze treasuryprocessen al sterk geautomatiseerd in onze bestaande systemen. Op het eerste gezicht zijn die niet echt vatbaar voor veel verbetering. Zoals in elk proces zijn er wel een aantal verbeterpunten, waar nieuwe technologieën mogelijk een oplossing bieden. Ik denk bijvoorbeeld dat we AI zouden kunnen inzetten voor een ander beheer van de cashforecast. Nu gebeurt dat nog vooral op basis van historische gegevens. Op basis daarvan bouwen we buffers in. Met AI moet het mogelijk zijn om correlaties in de data te ontdekken die ons toelaten om die buffers te verminderen. Daarnaast kunnen we robots inschakelen voor het linken van bepaalde processen en systemen, wat tot verbetering van de efficiëntie zal leiden. Vraag blijft of de inspanningen die hiervoor nodig zijn niet groter zijn dan de opbrengsten die we ooit realiseren.”

Compliance

Een andere belangrijke evolutie voor thesaurie is de alsmaar toenemende impact van regulering. Het betreft zowel regulering voor de ondernemingen zelf, zoals bijvoorbeeld Emir of Sarbanes-Oxley, als voor banken en andere partners. Die stellen daarom op hun beurt weer hogere eisen aan bedrijven, bijvoorbeeld KYC (know your customer). Het wordt elk jaar gecompliceerder om aan al die vereisten te voldoen.

Daarnaast is er op internationaal vlak een sterke focus op belastingregimes. De meest noemenswaardige is het Oeso-initiatief in het kader van Beps (base erosion and profit shifting). Daardoor wordt het voor internationale bedrijven steeds moeilijker om hun activiteiten fiscaal gunstig te organiseren. België stond vroeger bekend om zijn gesofisticeerde thesaurieactiviteiten in het kader van de fiscaal gunstige coördinatiecentra. Die tijd is definitief voorbij. Michel Verholen vindt dat een positieve evolutie.

“Uiteindelijk heeft de focus op fiscale optimalisatie al veel aan belang ingeboet. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor landen die daar historisch zwaar op hebben ingezet, zoals België. In de praktijk zie je dat Ierland en Nederland er goed in slagen om veel multinationals aan te trekken met een relatief laag nominaal belastingtarief. De belangrijkste troef voor België blijft de goede logistieke ligging, de bekende pragmatische aanpak van onze professionals en natuurlijk ook de jarenlange ervaring die hier aanwezig is. In contacten met andere internationale spelers hoor je regelmatig dat de competenties in België een stuk hoger liggen dan in andere landen. Het is misschien niet altijd goed bekend, maar heel wat talentvolle Belgische treasurers zijn nu al actief in landen als Luxemburg, Nederland of Ierland”, besluit Michel Verholen.

Association of Treasury Experts in Belgium (Ateb)

De Belgische vereniging voor treasurers, Ateb, heeft ongeveer 170 leden. De vereniging is ontstaan in de hoogdagen van de coördinatiecentra in België. Internationale groepen konden fiscale voordelen krijgen wanneer ze hun interne bank in ons land onderbrachten. Dat fiscaal voordeel is intussen verleden tijd. Dat heeft de activiteiten van treasurers in België veranderd. “Terwijl je tot vijftien jaar geleden als treasurer vooral een bijdrage leverde aan de winst van de groep, sta je nu aan het hoofd van een kostencentrum. We moeten nu meer dan ooit toegevoegde waarde leveren door op onze competenties in te zetten, vaak gekoppeld aan een verregaande centralisatie voor de thesaurie van een internationale groep”, zegt Michel Verholen, ondervoorzitter van Ateb.

Sinds 1 januari 2020 kunnen ook consultants, freelancers, banken en systeemleveranciers lid worden van Ateb. Voordien was het lidmaatschap enkel voorbehouden voor treasurers van een bedrijf. Dat maakte dat nogal wat personen die overstapten naar een consultingkantoor of een bank van de ene op de andere dag Ateb moesten verlaten. Nu hanteert Ateb een systeem met verschillende types lidmaatschap. Het blijft de raad van bestuur die de knoop doorhakt over wie het toelaat tot de vereniging en de verschillende evenementen. In de praktijk betekent dit dat sommige activiteiten voorbehouden blijven voor leden uit bedrijven. Consultants en dienstenleveranciers worden dan niet toegelaten.