Sven Van Hout Sven Van Hout, CFO België en Nederland Seris Group
Tekst
Christine Huyge

Verdere digitalisering zal rust brengen in het team

1 januari 2020
Ik geloof absoluut niet dat digitalisering financiële functies overbodig maakt
Sven Van Hout ging eind juli van start als cfo België en Nederland bij Seris Group. De sector was totaal nieuw voor hem. Een van zijn eerste wapenfeiten na de periode van overdracht was het maken van een budget. “Geen gemakkelijke opdracht, want je hebt een historiek nodig van cijfers en gebeurtenissen, terwijl ik mij nog volop aan het inwerken was. Anderzijds was het een prima leerschool: je krijgt versneld nieuwe inzichten in je bedrijf.”

Sven Van Hout ging eind juli van start als cfo België en Nederland bij Seris Group. De sector was totaal nieuw voor hem. Een van zijn eerste wapenfeiten na de periode van overdracht was het maken van een budget. “Geen gemakkelijke opdracht, want je hebt een historiek nodig van cijfers en gebeurtenissen, terwijl ik mij nog volop aan het inwerken was. Anderzijds was het een prima leerschool: je krijgt versneld nieuwe inzichten in je bedrijf.”

Kan je Seris even voorstellen?

Seris Group is actief op het vlak van bewaking en beveiliging, een specifieke sector, met een specifieke wetgeving. Seris is een verzamelnaam. We tellen verschillende divisies, elk met een eigen specialiteit. Seris Security is actief op het vlak van statische en mobiele bewaking. Seris Monitoring behelst de onafhankelijke meldkamer en activiteiten op het vlak van alarmbehandeling en remote videomonitoring. Seris Technology installeert inbraakdetectie, toegangscontrole en camerasystemen ter beveiliging van gebouwen en sites. Seris Logistics verzorgt dag- of nachtvervoer en (beveiligde) dataopslag, vooral richting bank- en verzekeringssector. Tot slot is er de Seris Academy, waarmee we al dan niet verplichte opleidingen en vervolgopleidingen aanbieden. De Groep, met een Franse moedermaatschappij, ontplooit activiteiten in heel de wereld. In België werken we met tweeduizend personen. De financiële afdeling voor België en Nederland – mijn werkterrein – telt een vijftiental medewerkers. Ik ervaar de organisatie als erg klantgericht. Zeker bij grote bedrijven bieden we steeds meer geïntegreerde totaaloplossingen aan: een manier van werken om de klant te ontzorgen en de operationele efficiëntie te vergroten. De cultuur in de organisatie is open, de communicatielijnen kort. Respect voor de work-lifebalans is aanwezig.

Hoe pakte je de overstap aan?

Ik was voordien cfo van TEC Alliance, een outsourcingbedrijf voor technische profielen. Het grootste deel van mijn carrière was ik actief in de voedingsen autosector. De beveiligings- en bewakingsbranche was totaal nieuw voor mij. Je bedrijf en sector leren kennen, is work in progress. Ik heb in het begin veel gelezen. Onze ceo heeft enkele boeken geschreven over de sector, dat hielp. Daarnaast heb ik info ter plaatse verworven, door dagelijks in het bedrijf actief te zijn. De integratie en het opbouwen van een netwerk is uiteindelijk vlot verlopen.

Wat is je takenpakket?

Ik sta in voor de klassieke financiële taken: boekingen, maand- en jaarafsluitingen, rapporteringen voor directie en aandeelhouders, ... Daarnaast wordt finance steeds meer een strategische partner en zit je als cfo steeds vaker mee aan het stuur wanneer je bedrijf beslissingen neemt. Die evolutie is ook bij Seris aan de gang. Onze afdeling krijgt een ondersteunende, adviserende rol voor de operationele afdelingen. In toenemende mate richten we ons op het interpreteren van de cijfers om daaruit de nodige adviezen te distilleren richting operationele afdelingen.

Wat heb je eerst aangepakt?

Een van mijn eerste projecten was de opmaak van het budget voor 2020. Dat was een hele uitdaging: er had voor deze activiteit weinig overdracht plaatsgevonden. Een goed budget opmaken, vereist kennis van de organisatie. Je hebt een historiek nodig van cijfers en gebeurtenissen, terwijl ik mij nog volop aan het inwerken was. Het was geen gemakkelijke oefening, anderzijds was het een goede leerschool, want ik kreeg versneld nieuwe inzichten in het bedrijf en de afdelingen.

Welke competenties heb je nodig om je werk goed uit te voeren?

Je technische bagage is belangrijk: expertise inzake accounting, budgettering, forecasting, ... Die heb ik voldoende opgebouwd tijdens mijn carrière. Daarnaast zijn soft skills onontbeerlijk omdat je vaak adviserend werkt en geconsulteerd wordt door collega’s in de organisatie. Je hebt een dosis EQ nodig om je rol goed in te vullen.

Welke projecten zijn voor de toekomst belangrijk?

De digitalisering is gestart en al een heel eind gevorderd. We gaan naar ERP voor alles wat beveiliging en bewaking betreft en zijn bezig met het implementeren van de laatste versie van Navision, bedrijf per bedrijf. Hiervan maakt finance gebruik om te evolueren naar een papierloze facturenstroom. Zowel ontvangst, verwerking, goedkeuring en uiteindelijk bewaring van de facturen verloopt straks digitaal. Niet alleen op het vlak van accounting, maar ook inzake interne rapportering kunnen we nog efficiëntiewinst boeken door verdere stappen te zetten richting digitalisering. Veel data zijn aanwezig, verspreid in de organisatie. We trachten die in de toekomst samen te brengen in een datawarehouse en ze te gebruiken om nieuwe inzichten te verwerven voor forecasting en budgettering. We zullen korter op de bal spelen. Als operationeel verantwoordelijken in de toekomst ’s ochtends hun computer opstarten, willen we ze, bijvoorbeeld, een dashboard bieden met de kerncijfers van de dag voordien. Dergelijke processen zullen nooit helemaal automatisch verlopen, de menselijke interpretatie blijft belangrijk. Wat is het effect van de toekomstprojecten op je team? Onze medewerkers voeren nog vrij veel routinematige taken uit, ten nadele van activiteiten die toegevoegde waarde brengen. Daar komt snel verandering in. Ik geloof absoluut niet dat digitalisering financiële functies overbodig maakt. De evolutie richting digitalisering zal integendeel juist meer rust brengen in onze job. In mijn team hebben sommige collega’s sterke accountingcompetenties, anderen zijn bedreven in de analytische kant van de job en kunnen adviserend en ondersteunend werken voor de operationele afdelingen. Omdat onze omgeving steeds digitaler wordt, hebben we medewerkers nodig met een sterke IT-affiniteit en interesse om zich in de digitale processen te verdiepen. Het gaat om medewerkers die in staat zijn om met veel data aan de slag te gaan en daaruit een interessante rapportering te distilleren. De mix van competenties die nodig zijn in de toekomst – accounting, controlling, budgettering en IT – is hier aanwezig.

Wat was de meest ingrijpende gebeurtenis in je carrière tot nu?

Ik denk nog vaak terug aan mijn rol bij GM Opel in Antwerpen, op het ogenblik dat de fabriek er met sluiting werd bedreigd. Ik was als cfo van Opel België betrokken bij het opbouwen van het dossier ter verdediging van de Antwerpse vestiging. Dat was een intensieve periode. Met een multidisciplinair team bouwden we op korte tijd de case op. Dat was technisch en inhoudelijk interessant, maar ook een goede leerschool op menselijk vlak. De job van velen stond op het spel. Collega’s spraken me dagelijks aan, er was veel onzekerheid. Het kwam erop aan de medewerkers te stimuleren een goede job te blijven leveren, zonder ze valse hoop te geven over de toekomst van het bedrijf: een moeilijke spreidstand. De uiteindelijke sluiting was een domper.

Welke ontwikkeling in de sector stemt je optimistisch, welke baart je zorgen?

Onze sector is volop in beweging. De veranderingen hangen onder meer samen met een aantal verschuivingen bij de politie- en defensiediensten. Zij gaan taken outsourcen om zich meer op hun kernactiviteiten te concentreren. Sommige van die taken, bijvoorbeeld het bewaken van militaire basissen, verschuiven naar beveiligings- en bewakingsfirma’s uit de privésector. Dat biedt kansen. De sterke rol van technologie bij bewaking en beveiliging is eveneens een opportuniteit waarop Seris kan inzetten. Een voorbeeld van een ontwikkeling die we op de voet volgen, is de automatische bewaking via drones. Voorlopig is dit nog toekomstmuziek. Wetgeving is nog niet beschikbaar, maar die zit er wel aan te komen. Dat deze en andere wetgeving achterloopt, zie ik als een mogelijke bedreiging voor de sector omdat het nieuwe evoluties tegenhoudt.