Corporate Performance Management

6 June 2019
Tekst
Partner Content
Corporate Performance Management

Casper van Leeuwen, Executive Partner van Satriun legt uit hoe zijn bedrijf klanten op de financiële afdeling ondersteunt bij hun rapporterings- en consolidatiebehoeften.

Wat doet Satriun?

CVL: Satriun is een dienstverlener die bedrijven bijstaat bij hun Corporate Performance Management (CPM) projecten. Onze gesprekspartners zijn gewoonlijk de financieel verantwoordelijken in de hoofdkantoren van multinationale ondernemingen. Zij hebben vaak de uitdaging om uit de bestaande financiële systemen goede groepsrapporten en forecasts te distilleren. Bovendien loopt het consolidatieproces nogal eens moeizaam. De basis van die moeilijkheden ligt in de veelheid van grootboeksystemen en processen waarmee zo’n grote organisatie werkt. Wij helpen hen dan om met behulp van bestaande softwaretoepassingen – vaak Tagetik – een grote efficiëntieverbetering te realiseren. In onze aanpak leggen we de nadruk op de verbetering van de processen en veel minder op een doorgedreven technologische integratie.

Vanwaar die nadruk op de verbetering van de financiële processen zelf en minder op techniek?

CVL: Dat komt omdat onze klanten dat zo vragen. We werken het beste samen met financieel directeurs met goede IT-competenties. Zij hebben al te vaak meegemaakt dat de implementatie van een nieuwe software volledig draaide om de techniek en minder om de financiële inrichting. Maar zo koop je als het ware een Ferrari, terwijl je maar zachtjes aan kunt rijden omdat er nog steeds veel handmatig werk bij komt kijken. Om een consolidatieproject of een nieuwe groepsrapportage vlot te laten verlopen, is het vaak beter om bij het boeken van alle transacties net iets meer relevante informatie toe te voegen. Dat is bijvoorbeeld nodig om intercompany boekingen, wisselkoersverschillen of cash flow statements op te vangen. Op die manier kunnen de processen die voortbouwen op die eerste boeking vaak veel vlotter verlopen. Die kennis hebben informatici niet, maar wel onze consultants die in de eerste plaats een financiële achtergrond hebben. In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog bijkomende technische ingrepen te doen. IT-ers zijn al gauw geneigd om de integratie tussen de systemen te bevorderen, maar wij kunnen vaak op eenvoudigere - en goedkopere - manieren hetzelfde doel bereiken. Wij mikken dan ook op een verregaande standaardisering van de rapporterings- en consolidatieprocessen gebaseerd op een uniform en gestandaardiseerd datamodel.

Hoe gaat u dan te werk?

CVL: Wanneer we binnenkomen kijken we eerst naar het bestaande datamodel. We willen snel weten of alle benodigde parameters in het systeem zitten om te kunnen voldoen aan de vereisten van een goede consolidatie, management accounting of externe rapportering. Vanuit onze ervaring weten we welke tekortkomingen in de ERPsystemen kunnen leiden tot moeilijkheden achteraf. Door het datamodel aan te passen, kunnen we de gegevens van bij het begin capteren. Zo kan dat ene datamodel dienen voor alle andere processen rond rapportering en consolidatie.

En heeft u daarbij een voorkeur voor cloudtechnologie? Of liever on premise?

CVL: Wij hanteren vooral Tagetik om een goede CPM-oplossing te verkrijgen. Niet alleen die softwareleverancier, maar ook steeds meer gebruikers zijn vragende partij om de toepassing in de cloud te laten draaien. Op die manier zijn onze klanten verlost van het ingewikkelde beheer van een gesofisticeerde applicatie. Toch kunnen ze genieten van regelmatige updates en nieuwe functionaliteiten zonder dat ze zelf de kennis in huis moeten hebben. Alleen in grotere organisaties kiest men nog wel eens voor een oplossing on premise, meestal vanuit een stringenter en meer intern gericht IT-beleid.