Finance vraagt nieuwe vaardigheden

20 april 2021
Finance vraagt nieuwe vaardigheden

Als straks het post-covid tijdperk aanbreekt, zal blijken dat veel organisaties voorgoed zijn veranderd. Om die transformatie goed te begeleiden hebben ceo’s financieel managers nodig die kunnen boekhouden, maar ook achtergrond en ervaring hebben in bredere aspecten van de bedrijfsvoering.

2020 was sociaal, politiek en economisch gezien een jaar van veranderingen. Nog nooit eerder hebben zoveel bedrijven in zo’n korte tijd zo rigoureus hun manier van werken moeten aanpassen. Maar uitdagingen geven ook nieuwe mogelijkheden. Je zou kunnen stellen dat dit voor de financiële afdeling een ideaal moment is om zich te laten gelden. Zeker nu de bedrijfstop steeds meer naar de cfo kijkt om de richting en strategie van het bedrijf te bepalen.

Op dit moment combineert de cfo de traditionele verantwoordelijkheden met een groeiende vraag naar datagedreven analyses en inzichten die de groei en strategie van de organisatie ondersteunen. En dat allemaal terwijl organisatiestructuren en wet- en regelgeving snel veranderen.

De rol van de cfo en andere belangrijke financiële functies, zoals controller, financieel planner, treasurer en auditor, worden door zulke factoren beïnvloed. De meeste managers in het financieel departement volgen het traditionele boekhoudkundige carrièrepad. Is dat voldoende om de financieel manager van morgen te worden? Welke capaciteiten, vaardigheden, kennis en focusgebieden heb je nodig om de strategische partner te worden die de C-suite nodig heeft?

Nieuwe verwachtingen en nieuwe vaardigheden

Terwijl de financiële verantwoordelijkheden toenemen en verschuiven, groeit ook de complexiteit van belangrijke taken zoals kasbeheer, belastingen en audits. De financiële rol vraagt steeds meer kennis en ervaring door het tempo waarin veranderingen worden ingevoerd en de impact van de disruptie die we nu meemaken. Financiële teams lopen een serieus risico als ze niet tijdig de juiste vaardigheden ontwikkelen. In de studie "Finance Executive Survey 2020” van PwC geeft 51% van de Belgische cfo’s aan dat hun belangrijkste zorg de digitale capaciteit van hun mensen is.

Dat tegenwoordig andere vaardigheden worden gevraagd, is duidelijk te zien in recent onderzoek van organisatieadviesbureau Korn Ferry. Bij de duizendgrootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven blijkt het aantal gecertificeerde accountants onder cfo’s sinds 2014 met bijna 50% te zijn gedaald, tot ongeveer 36% in 2019.Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde cfo’s (45%) het verzamelen van operationele informatie (rapportages en analyses) en het uitwerken van de bedrijfsstrategie belangrijker vindt dan de meer gespecialiseerde financiële vaardigheden.

Diversificatie is waar het om draait. Het is niet zo dat ceo's een boekhoudkundige achtergrond plots niet meer belangrijk vinden voor de financiële leiders van hun organisaties - ze eisen daarnaast alleen wel een bredere waaier aan capaciteiten.

Data Science is een cruciale vaardigheid

Toegang tot data en inzichten die vertaald kunnen worden in uitvoerbare acties is fundamenteel voor het succes van een organisatie. Het is onmisbaar om bedrijven te helpen nieuwe markten te identificeren, klantervaringen te verbeteren en verandering en innovatie te ondersteunen. Ceo’s zijn op zoek naar cfo’s en financiële teams die de analyses en inzichten kunnen leveren waar een bedrijfsstrategie en besluitvorming op gebaseerd kunnen worden. Cfo’s en hun financiële teams moeten begrijpen dat dergelijke data verder reiken dan alleen financiële cijfers. Ze moeten in staat zijn met data een verhaal te vertellen dat de context en de onderbouwing van een besluit laat zien, en dat rekening houdt met alternatieve scenario’s.

Data moet relevant, toegankelijk en tijdig beschikbaar worden gemaakt. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Nieuwe cloudgebaseerde systemen voor financieel management, in-memory databases, visualisatie en mobiliteit geven financieel managers de mogelijkheid verder te gaan dan alleen het analyseren van historische financiële data. Het geeft realtime inzicht in de prestaties van een organisatie. Gelukkig maakt technologie het ook eenvoudiger om dergelijke inzichten te delen met andere managers, zodat de samenwerking met andere business units verder verbetert.

Financiële teams zullen in de toekomst steeds meer geavanceerde analyses gebruiken om voorspellende modellen te draaien en betere vooruitzichten te ontwikkelen. Van cruciaal belang is een goed begrip van technologie en systemen - en de vraag of die in staat zijn meer efficiency, flexibiliteit en inzichten te bieden.

Robynne Sisco, co-president en cfo bij Workday, zegt hierover: “De financiële leiders van de toekomst doen er goed aan na te denken over hoe ze technologie kunnen inzetten om de manier waarop ze werken te veranderen. Het zou goed zijn als financieel verantwoordelijken minder tijd gaat besteden aan het vastleggen en verifiëren van cijfertjes. Door meer tijd vrij te maken voor het vinden van verbanden in data en de consequenties daarvan uit te leggen aan de organisatie, kunnen ze hun financiële manier van kijken toepassen op de besluitvorming.”

Robynne Sisco, cfo Workday

Deze verschuiving van finance naar meer een strategische functie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het vermogen om nieuwe digitale technologieën toe te passen, zoals artificial intelligence en machine learning. Dat vereist een verschuiving naar meer technische vaardigheden en betere banden met IT-verantwoordelijken.

Hechte samenwerking met de cio

Het rapport “Belgium Finance Executive Survey 2020” van PwC gehouden onder 85 Belgische cfo’s maakt het het belang duidelijk van een goede verstandhouding tussen de financiële leiders (cfo) en degenen die verantwoordelijk zijn voor informatiebeheer en -technologie (cio). De financiële functie zal goed moeten samenwerken met de ceo, cio en IT-organisatie en gebruik moeten maken van de expertise van data scientists en data analisten die werkzaam zijn in de IT of rechtstreeks in de finance functie.

Dr. Ilya Strebulaev, professor of finance aan Stanford University, benadrukt het belang van het partnerschap tussen cfo en cio voor een meer datagedreven organisatie. Door nauwer samen te werken, kunnen beiden evalueren welke technologieën en financiële systemen nodig zijn om de uitgebreide verantwoordelijkheden van cfo's en hun teams te ondersteunen. "cfo's moeten cio's helpen te begrijpen wat voor soort gegevens ze nodig hebben," zegt Strebulaev. "De uitdaging is dat ze vaak verschillende talen spreken, dus het verbeteren van de communicatie is erg belangrijk.”

Bron: Dorien Roes, country manager Workday Belux