Overheid vraagt banken om bedrijven en burgers te steunen

23 maart 2020
Overheid vraagt banken om bedrijven en burgers te steunen

Dit weekend heeft minister De Croo samen met Febelfin en de NBB een steunmaatregel uitgewerkt voor burgers en bedrijven. Daarin zit een betalingsuitstel voor leningen en een garantieregeling.

De federale regering heeft op initiatief van de Minister van Financiën een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. Dat gebeurde met ondersteuning van de Nationale Bank van België. Doel is de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren.

Twee pijlers

  • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
  • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen. Die mogen een maximale looptijd hebben van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier blijft de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling

  • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
  • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) tot en met 30 september 2020, zullen onder de garantieregeling vallen.

Nadat de garantieregeling is afgelopen, volgt een analyse van de verliezen op de kredieten binnen de garantieregeling. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:

  • De eerste 3% aan verliezen draagt de financiële sector volledig zelf .
  • Verliezen tussen 3% en 5% zullen de overheid en de financiële sector elk voor de helft dragen.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Sector draait op voor verliezen

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, de financiële sector alle verliezen draagt. In dat geval is er geen kost voor de overheid. Wanneer we echter te maken krijgen met een zeer uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeengekomen, houdt in dat de overheid tussenkomt in de kosten wanneer de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.

“Vorige week heb ik de Belgische banken opgeroepen een bijzondere inspanning te doen. Ik ben dankbaar dat zij akkoord gaan om ten volle hun rol te spelen en een verregaand engagement op zich nemen om mee onze gezinnen en bedrijven bij te staan in deze moeilijke periode,” besluit minister van Financiën De Croo.