Transportsector heeft genoeg van bodemprijzen

22 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Transportsector heeft genoeg van bodemprijzen

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de transportsector sluiten een protocolakkoord voor maatregelen om de werkomstandigheden in de sector te verbeteren en vooral om het loon aantrekkelijker te maken.

Het tekort aan chauffeurs is nijpender dan ooit en leidt meer en meer tot bijvoorbeeld lege rekken in de retail.

Lonen, prijzen en werkomstandigheden

Het akkoord zet in op drie fronten:

  1. de lonen in de sector,
  2. de veel te lage prijzen die klanten vandaag willen betalen voor transport en
  3. de werkomstandigheden, vooral voor chauffeurs.

Om de lonen te doen stijgen, beslisten de partners om de maximaal toegelaten verhoging van de reële lonen van 0,4 procent door te voeren.

Daarnaast krijgt iedereen in de sector een geschenkencheque ter waarde van 40 euro en voor iedereen die 175 dagen werkte in de periode 1 maart 2020 – 31 mei 2021 ligt een coronapremie van 250 euro klaar.

Nieuwe functieclassificatie

Daarnaast werd een belangrijke nieuwe functieclassificatie goedgekeurd, die zal worden ingevoerd vanaf 1 januari 2023. Vandaag worden de loonbarema’s bepaald op basis van de zwaarte van het voertuig. In de toekomst zal meer rekening worden gehouden met de effectieve functie-omschrijving. Wie bijvoorbeeld de weg op gaat met gevaarlijke goederen, moet daarvoor vaak bijscholing volgen, maar verdient er niet meer om binnen het huidige systeem. Daar zal dus in de nabije toekomst verandering in komen.

De transportsector heeft nood aan een instroom van nieuwe chauffeurs, maar heeft te kampen met onaantrekkelijk lage uurlonen. De activering over een nieuwe functieclassificatie betekent alvast een kleine stap in de goede richting, zo zegt Koen Ryckenboer, Algemeen Sectorverantwoordelijke Transport/Logistiek bij ACV-Transcom.

Bodemprijzen

Een belangrijk element van het akkoord is het gezamenlijk engagement van de werknemers en werkgevers om iets te doen aan de bodemprijzen in de transportsector. De werkgeversfederaties zullen actief mee pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen en correcte prijzen worden betaald. “De race to the bottom met constante druk op de prijzen en lonen moet stoppen”, zegt Tom Peeters van BTB-ABVV.

Werkomstandigheden

Ook zetten de werkgevers hun schouders onder de eis voor veilige en comfortabele parkings en onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. “Al te vaak moeten we vaststellen dat chauffeurs immers ‘als het vuil van de straat’ behandeld worden op laad- en losplaatsen bij de opdrachtgevers”, zegt Bruno Velghe van UPTR. “De toegang tot het sanitair wordt ontzegd. Of het is er gewoonweg vuil. Aan het loket, vooral in de haven, moet men wachten, wachten, wachten, ….” “Zeker tijdens de coronaperiode was het vaak vreselijk voor de chauffeurs. Leven in je camion is sowieso al niet makkelijk”, zegt Tom Peeters van BTB-ABVV.

Concrete acties moeten nog worden bepaald. Ook klinkt de roep om meer en beter uitgeruste parkings langs de autosnelwegen luider dan ooit. “De huidige situatie is een transitland als het onze onwaardig”, volgens Peeters.

“Dit is een evenwichtig akkoord waarmee we de sector opnieuw een positief imago willen aanmeten”, zegt Evy Van Der Paelt, hoofd van de socio-juridische dienst bij Transport en Logistiek Vlaanderen. “Het biedt daarenboven perspectief aan de chauffeur van vandaag en morgen.”

Beeld: Shutterstock