Vijf problemen houden groei wereldeconomie tegen

30 augustus 2019
Vijf problemen houden groei wereldeconomie tegen

Sinds de financieel-economische crisis van 2008 worstelt de wereldeconomie met een handvol krachten die de groei drukken. Ook na al tijd tijd raken die maar niet bedwongen.

  • Verschuiving van de geopolitieke wereldorde en van democratische systemen naar autocratische regimes
  • Deglobalisering van handel
  • Ontvolking en krimpende beroepsbevolkingen
  • Afnemende of stagnerende productiviteit
  • Schuldenbergen

Deze krachten versterken elkaar op vele manieren. Dalende productiviteit en afnemende beroepsbevolkingen in met name het Westen verkleinen bijvoorbeeld de economische groei die vervolgens op peil wordt gehouden door het verder opblazen van schuldenposities. Deze westerse problemen verschaffen landen als China en Rusland weer kansen om het Westen verder te ondermijnen.

Nu wereldwijd in veel grote economieën de groei afzwakt (Duitsland heeft er al een kwartaal krimp opzitten) en obligatiemarkten en veel grondstoffenprijzen wijzen richting een recessie, is de vraag of bovenstaande negatieve factoren gekeerd kunnen worden of dat onherroepelijk nog langere tijd de basis onder economische activiteit verzwakken.

Bron: ICC Consultants