Privacyverklaring
Karolien Vlassenroot Karolien Vlassenroot, Cfo
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Camino telt twaalf gespecialiseerde bouwbedrijven

1 december 2022
Diversificatie maakt ons sterker
Camino verbreedt zijn aanbod. De groep telt intussen twaalf gespecialiseerde bouwbedrijven. Cfo Karolien Vlassenroot geeft aan hoe die diversificatie Camino sterker maakt dankzij meer financiële dienstverlening en een focus op duurzaamheid.

Camino verbreedt zijn aanbod. De groep telt intussen twaalf gespecialiseerde bouwbedrijven. Cfo Karolien Vlassenroot geeft aan hoe die diversificatie Camino sterker maakt dankzij meer financiële dienstverlening en een focus op duurzaamheid.

De laatste tijd is het kommer en kwel voor veel bedrijven. Hoe is de stand van zaken bij de bedrijven uit de Camino Groep?

Karolien Vlassenroot: Uitdagend, maar goed. Onze bedrijven hebben nog veel opdrachten. Dat komt door een doorgedreven diversificatie van ons aanbod en daarom hebben we ook een gezonde financiële basis. De grootste uitdagingen liggen in de toekomst. Bouwgrond wordt schaarser, bouwen en verbouwen zal duurder worden. Zo komt de lat erg hoog te liggen voor gezinnen die voor het eerst een woning aanschaffen. Dat is een belangrijke doelgroep voor ons en die willen we blijven bedienen.

Achterliggend houden we ons aan het model van Barrett met de zeven strategische niveaus voor een duurzaam en futureproofbedrijf. Dat gaat van overleven op het allerlaagste niveau tot en met dienstbaarheid voor de maatschappij. We zijn bijvoorbeeld enkele jaren geleden gestart met het project Toontjeshuis. Toontjeshuis bouwt grote woningen met tien à vijftien studio’s waar personen met een beperking begeleid wonen. Daarnaast willen we meer doen dan een uitstekende service verlenen aan onze klanten en hen een écht goed gevoel geven. Dat noemen we hostmanship. Een voorbeeld: investeerders die vastgoed kopen, willen zich niet altijd met elk detail van het bouwproces bezighouden. Wij werken al een voorstel uit en voorzien ook in de mogelijkheid om het rentmeesterschap op ons te nemen. Zo ontzorgen wij onze klanten.

Het is belangrijk te beseffen dat niet elk van onze bedrijven in de groep even goed kan scoren op elk niveau van het model van Barrett. Met name de nieuwe ondernemingen richten zich nog vooral op overleven en het uitwerken van de relatie met klanten en stakeholders. Hoe volwassener het bedrijf, hoe meer het nood heeft aan actie op elk niveau om zo zijn voortbestaan op de lange termijn te garanderen.

In het kader van die achterliggende strategie komt het erop aan de kritische succesfactoren te vinden en daarop in te spelen. Het is mijn taak als cfo om vanuit macro-economisch perspectief opportuniteiten te vinden. Een van onze vaststellingen is dat er, naast een bevolkingsgroei, ook een andere maatschappelijke trend speelt: in België stijgt het aantal gezinnen, maar tegelijk worden ze kleiner. Er zijn dus meer, maar kleinere woningen nodig. Tegelijk merken we dat mensen dichter bij elkaar gaan wonen. In België gaat het om de Vlaamse ruit tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven, en ook om Zuid-West-Vlaanderen. Voor het ontwikkelen van nieuwe projecten kopen we daarom gronden aan in deze streken en niet in andere.

Wat zijn uw prioriteiten op dit ogenblik?

Karolien Vlassenroot: In deze periode werken we zoals gewoonlijk aan het budget van volgend jaar. Ik maak hiervoor een analyse van de economische en maatschappelijke omgeving en formuleer dan een aantal pistes die nuttig zijn voor iedereen in het bedrijf. Nu leg ik de focus op de stijgende inflatie en de mogelijke impact daarvan op het bedrijf, maar ook op onze klanten. We kunnen er niet omheen dat onze bedrijven onder druk komen door de oplopende materiaalkosten en -schaarste, de stijgende lonen en de oplopende rente. Ik stel vast dat klanten vooral het negatieve aspect oppikken en dat is vooral toe te schrijven aan de media. Als je vanuit een historisch perspectief naar die toestand kijkt, is er misschien iets anders aan de hand. In de jaren 1980-1990 was er niet alleen een hoge inflatie, maar ook een hypotheekrente van tien tot vijftien procent. Daar zijn we nog lang niet. Er is nu nog steeds een mooie opportuniteit om je spaargeld, dat nu elke dag minder waard wordt, te beleggen in vastgoed met een hefboom door een krediet met vaste rentevoet.

Vastgoed biedt een uitkomst voor de ontwaarding van geld. Mensen begrijpen zeer goed dat ze door te investeren in immobiliën aan de inflatie ontsnappen. Historisch gezien loopt de stijging van de vastgoedindex parallel met de inflatie. Huizen of appartementen stijgen na verloop van tijd in waarde en op die manier compenseren ze de inflatie. Niet alleen jonge koppels die hun eerste huis kopen, maar ook personen met wat spaargeld die op zoek zijn naar een manier om te investeren, zouden deze bedenking moeten maken. Wij spelen daar steeds meer op in. We stellen ook vast dat er nog steeds veel families in België zijn die nog heel veel financiële reserves hebben. We moedigen onze potentiële klanten dan ook aan deze financiële middelen te activeren in plaats van te laten devalueren door de inflatie. In die omstandigheden zijn we gestart met Durabrik Invest. Om jonge gezinnen een oplossing te bieden, kunnen ze via rent to own eerst een woning huren en die nadien kopen. Hun huurgeld trekken we na de huurperiode af van de aankoopsom, waardoor het niet verloren is.

Ik vind het belangrijk om rust te brengen in de organisatie door een goed inzicht te bieden in onze eigen sterktes en zwaktes, zodat het mogelijk is in te spelen op opportuniteiten. Dat vloeit allemaal voort uit onze strategie die al een tijd op punt staat. We moeten ons houden aan die rode lijnen en focussen op de terreinen waar we het verschil maken.

Wat zijn de krachtlijnen van de strategie van Camino?

Karolien Vlassenroot: Camino is een organisatie die innovatieve en duurzame woonoplossingen biedt. De laatste jaren, en zeker tijdens corona, hebben we ons aanbod flink uitgebreid door aparte, gespecialiseerde bedrijven op te zetten, zoals Plan E (energie-efficiënte renovatie), Victor (stijlvolle totaalrenovaties), Istoir (ontwikkelaar van historische sites), Ecopuur (energietechnieken), Ebenti (schrijnwerkerij), Fyxt (een professionele klusjesdienst) en zes andere merken. Die zijn alle gericht op duurzaam bouwen. We gebruiken de sterktes van Durabrik en blijven trouw aan onze competenties van aannemer, ontwikkelaar en investeerder in vastgoed. Op die manier voeren we een diversificatie door en blijven we toch verticaal geïntegreerd. We kopen gronden, ontwikkelen projecten en werken die helemaal af. In functie van de toekomstige bouwstop stijgt ook het belang van renovatie van bestaande woningen en reconversie van grote gebouwen. Ook dat doen we nu meer dan ooit, bijvoorbeeld met Plan E, dat zich specialiseert in de isolatie van de bouwschil, Victor dat stijlvolle totaalrenovaties aanbiedt, Fyxt met oplossing voor kleine renovaties en Istoir voor de reconversie van grote historische sites naar residentiële woningen en appartementen.

De diversificatie is een duidelijke boodschap voor de klanten en partners van de groep, maar maakt Camino als geheel ook sterker. Door die bredere activiteiten worden we minder afhankelijk van het succes van één bedrijf in de groep. De risico’s zijn beter verspreid. De inkomstenstromen worden diverser. Ik ben daar een groot voorstander van. Het is een filosofie die ik heb meegekregen uit mijn tijd bij de Colruyt-groep, die toen ook inzette op het verbreden van de activiteiten en daardoor nu ook een stuk sterker staat. Bij Camino is die evolutie versneld ingevoerd tijdens de coronapandemie en vorig jaar hebben we nog een aantal specialiteiten toegevoegd. We zetten ook verder in op geografische expansie en het versterken van onze merken.

Wat is het effect daarvan op de financiële afdeling?

Karolien Vlassenroot: Een belangrijk effect is dat de focus nu veel meer op het realiseren van een betaalbaar product ligt. Toen het bijvoorbeeld duidelijk werd dat door de kostenstijgingen de aankoop van een woning niet meer haalbaar was voor startende gezinnen, hebben we heel snel een nieuw concept gerealiseerd. We bieden klanten de mogelijkheid om een pand eerst te huren en daarna pas te kopen (rent to own). Dergelijke oplossingen leiden bij ons dan weer tot een grotere nood aan financiering.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Durabrik en de hele Camino Groep. Wat is de taak van finance daarin?

Karolien Vlassenroot: Duurzaamheid is een thema dat de hele groep nauw aan het hart ligt en dat ook de eigenaarsfamilie Callens hoog in het vaandel draagt. We zijn erg actief op zowel de klimaat-, milieu- als sociale componenten. Intussen hebben we een duurzaamheidscoördinator. Zij zorgt ook voor de externe rapportering, inclusief de certificatie door Unitar en hopelijk in de toekomst B Corp. Als cfo zit ik samen met de finance controller in de werkgroep om daaraan ons steentje bij te dragen.

Ik vind dat het in de eerste plaats de acties van het bedrijf zelf zijn die het verschil maken. Met de hele groep, maar zeker ook met onze nieuwe activiteiten als Plan E (isolatie bouwschil) en Ecopuur (energietechnieken) werken we mee aan de belangrijkste opdracht in het kader van de klimaatopwarming. In België is 51 procent van de woningen heel slecht geïsoleerd en allemaal samen zijn ze de grootste bron van CO2-uitstoot van ons land. Dat cijfer naar beneden brengen, is de grootste uitdaging in België om het klimaat te redden. Renoveren is dan ook een cruciale inspanning. Het is straks ook een verplichting. Daar helpen wij aan mee.

Ook op het persoonlijke vlak dragen onze medewerkers hun steentje bij. Na de overstroming van de Vesder-vallei zijn we met een grote groep collega’s naar daar vertrokken om te helpen bij het opruimen van de woningen in Trooz. We hielpen ook een woning heropbouwen. Het toont aan hoe die dienstbaarheid bij iedereen aanwezig is. Tegelijk vond ik het zelf heel prettig om met collega’s samen te werken voor het goede doel.

Ziet u eenzelfde dienstbare houding bij de medewerkers van de financiële dienst?

Karolien Vlassenroot: Zeker wel. Er is een nauw contact tussen de boekhouders, en de bedrijven en afdelingen waarvoor ze werken. Een financiële afdeling staat misschien niet bekend om zijn commerciële flair, maar toch doen wij er alles aan om de collega’s te bedienen als interne klanten. Dat is ook belangrijk voor de efficiëntie van de financiële processen. Indien er een goed contact heerst tussen de collega’s, zullen zij ook sneller melden wanneer iets fout gaat. Dan hebben wij nog de tijd om in te grijpen en het recht te zetten.

Hoe staat het met de digitalisering?

Karolien Vlassenroot: Dat is een blijvende focus. Ik ben er een grote voorstander van om bij IT-projecten te starten met een brede consensus van de medewerkers. Het vraagt tijd om het strategisch kader te schetsen, te spreken over de toekomstige uitdagingen, opleidingen enzovoort. Soms kan het niet op die manier omdat de zakelijke noden te groot zijn. Zo implementeren we een nieuwe rapporteringstool waarvan we momenteel de laatste opstartproblemen wegwerken. Het is een belangrijk instrument in deze tijd, omdat we van heel dichtbij onze financiële gezondheid willen opvolgen om waar nodig in de kosten te snijden. Met de uitbreiding van het aantal juridische entiteiten werd het een noodzaak om correct en efficiënt te rapporteren naar het directieteam.