Eric Van den Broele Eric Van den Broele, directeur research & development Graydon
Tekst
Peter Ooms

Economie in discontinuïteit, zegt Graydon

1 januari 2021
Laat rijke ondernemingen minderheidsparticipaties nemen in andere bedrijven.
Volgens de analyse van Graydon zijn de economische vooruitzichten voor ons land zo dramatisch dat uitzonderingsmaatregelen nodig zijn om de bedrijven er weer bovenop te helpen.

Volgens de analyse van Graydon zijn de economische vooruitzichten voor ons land zo dramatisch dat uitzonderingsmaatregelen nodig zijn om de bedrijven er weer bovenop te helpen.

Faillissement dreigt voor vijftigduizend bedrijven

“Het heeft volgens ons geen zin om de bestaande modellen te hanteren bij de huidige economische situatie in ons land. Dit is een economie in discontinuïteit. Vergelijk het met de periode na een oorlog”, zegt Eric Van den Broele, directeur research & development van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Tijdens het gesprek verwijst hij naar nieuwe analyses die elk ogenblik kunnen binnenkomen, waarna nieuwe data toegevoegd worden aan de berekeningsmodellen. De situatie verandert elke dag.

26,8 procent van de bedrijven in moeilijkheden

“We gaan er nu van uit dat de komende maanden en jaren vijftigduizend bedrijven failliet gaan als gevolg van de coronacrisis. In gewone jaren zijn het er zo’n tienduizend. Het gaat enerzijds om een inhaalbeweging van ondernemingen die op dit ogenblik niet op de fles kunnen gaan omdat de overheid een moratorium heeft afgevaardigd. Dat loopt af op 31 januari 2021. We verwachten bovendien een uitdoofscenario voor een resem andere steunmaatregelen, zoals het uitstel van betaling van sociale zekerheid en fiscale bijdragen, en de betaling van overbruggingspremies. Het gros van de faillissementen zal hieruit voortvloeien. In onze analyses op basis van cijfers van 25 november verkeert 26,8 procent van de ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis. Voor de uitbraak van het covid-19-virus was dat 5,4 procent.”

Sneeuwbaleffect

Als zoveel bedrijven failliet gaan, kan dat een sneeuwbaleffect creëren, meent Graydon. Daarbij kunnen hele sectoren en logistieke ketens in gevaar komen. “De gezonde bedrijven in sectoren als horeca, bouw en transport zouden worden meegesleurd door het verdwijnen van hun klanten en leveranciers. Ook onverdachte sectoren als chemie tellen nu meer bedrijven in moeilijkheden. Als we niets doen, verwacht ik een scenario met een aanzwellend aantal faillissementen vanaf 31 januari”, zegt Eric Van den Broele.

Dit is een stukje uit een groter artikel dat verschijnt in FDmagazine van december. Daarin stelt Eric Van den Broele ook mogelijke remedies voor.