“Ik hou elke dag al onze rekeningen in het oog”
Tekst
Peter Ooms

Ik hou elke dag al onze rekeningen in het oog

1 november 2019
De correcte afbetaling van onze leningen is cruciaal voor onze relatie met het bankenconsortium
Sarens is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van kranen. In het hoofdkwartier van het bedrijf in Wolvertem houdt Tim Janssens samen met zijn collega de stand van 250 bankrekeningen van het bedrijf bij. Hij is group treasury manager en beheert dagelijks de cash van de meer dan honderd vennootschappen van Sarens, verspreid over meer dan zestig landen in de wereld.

Sarens is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van kranen. In het hoofdkwartier van het bedrijf in Wolvertem houdt Tim Janssens samen met zijn collega de stand van 250 bankrekeningen van het bedrijf bij. Hij is group treasury manager en beheert dagelijks de cash van de meer dan honderd vennootschappen van Sarens, verspreid over meer dan zestig landen in de wereld.

In het hoofdkwartier van Sarens in Wolvertem houdt Tim Janssens samen met zijn collega de stand van 250 bankrekeningen van het bedrijf bij. Hij is group treasury manager en beheert dagelijks de cash van de meer dan honderd vennootschappen van Sarens, verspreid over meer dan zestig landen in de wereld.

“Het grote aantal rekeningen komt eerder overeen met wat je ziet in een multinational, terwijl Sarens eerder een bescheiden omzet van zeshonderd miljoen euro draait. Ik wil elke dag een zicht hebben op de stand van al onze rekeningen. Daarnaast werken we eraan om straks alle betalingen wereldwijd vanuit Wolvertem te regelen. We kunnen het risico op fraude met betalingen drastisch terugdringen door ze allemaal op één plaats te centraliseren”, zegt Tim Janssens.

Groeistrategie

De aandacht voor cash is het gevolg van de strakke groeistrategie van het bedrijf. Sarens blijft investeren in de modernste kranen. Voor die aankopen maakt het bedrijf in de eerste plaats gebruik van bankleningen, naast een grote bedrijfsobligatie. “De correcte afbetaling van die leningen is cruciaal voor onze relatie met het bankenconsortium. We willen op het eind van de maand niet geconfronteerd worden met een te lage rekeningstand. Ik moet elke dag weten hoe we ervoor staan en indien nodig onmiddellijk kunnen ingrijpen”, zegt Tim Janssens.

Het maken van de cashforecast is al jarenlang de belangrijkste bekommernis van treasurers. “Bij ons blijft dat een moeilijk verhaal. De inkomsten en uitgaven lopen niet parallel. Klanten betalen onregelmatig, naargelang de vooruitgang van de projecten. Toch is het beheer van die cash heel belangrijk in functie van de terugbetaling van de bankleningen. De banken houden bijvoorbeeld voortdurend onze ratio nettoschuld op Ebitda in het oog.”

Nood aan betere beheersinstrumenten

Op dit ogenblik steunen de twee treasurers van Sarens op een combinatie van enkele systemen voor hun dagelijks werk. De basis bestaat uit een eenvoudig treasury management system (TMS). Daarnaast beschikt Sarens over een betalingspakket dat met de meeste banken kan samenwerken. In een aantal gevallen voeren de treasurers nog betalingen uit via de apps voor internetbankieren. Ten slotte maakt Tim Janssens gebruik van de valuta-applicatie van Thomson Reuters voor het beheer van wisselkoersrisico’s.

Overzicht van cashposities

De belangrijkste vraag vanuit het management en de operationele afdelingen is een beter zicht krijgen op de cash van het bedrijf. “Verschillende medewerkers willen een overzicht van de cashposities in functie van regio’s, producten, bedrijven, enzovoort. De ruwe data komen binnen via de MT940-berichten van de banken, maar wij verwerken die tot bruikbare informatie voor het management.”

De bundeling van informatie vanuit tal van banken moet in de toekomst vereenvoudigen dankzij de invoering van de PSD2-richtlijn. “De moeilijkheid is nu om de juiste keuze te maken. De banken zelf beginnen die dienstverlening aan te bieden door rekeningen van andere banken ook te beheren in hun app. Vervolgens heb je nieuwe fintechs die zich hiermee profileren. Ik verwacht dat ook giganten als Google of Amazon zich hierop zullen richten. Aan elke oplossing zijn echter ook nadelen verbonden.”

Geen eenvormige standaard voor betalingen

“De grote uitdaging op het vlak van de betalingen is het gebrek aan een eenvormige standaard. Zelfs binnen de eurozone bestaan afwijkingen. Het verwerken van de betalingen in een ERP-systeem verschilt dan weer tussen de verschillende aanbieders, zoals SAP of Microsoft. Om die reden gebruiken we een pakket van een betalingsspecialist, maar ook die sukkelt soms met de verbinding van een bijkomende bank. Dat moet in de toekomst vlotter verlopen.”

Wisselkoersrisico’s

Een belangrijke taak voor de treasurer is het beheersen van het wisselkoersrisico. “Ik moet zorgen dat de winst die we bijvoorbeeld in Brazilië boeken grotendeels blijft bestaan als die naar België komt.”

De meest eenvoudige oplossing voor het oplossen van wisselkoersrisico’s is het vermijden van betalingen in vreemde valuta. “We hebben nu sneller contact met de teams die nieuwe contracten afsluiten in verre landen. Zo kunnen we hen vaak overtuigen om de klant meteen in euro’s te laten betalen, dan is er helemaal geen risico meer. Aan leverancierskant hebben we dat probleem minder. De meeste grote kranenfabrikanten zijn gevestigd in Duitsland. Die betalen we in euro’s”, zegt Tim Janssens.

Het doel is om op termijn ook de vreemde valuta én de bijhorende hedgingcontracten centraal te beheren in het hoofdkwartier. Nu zijn er in een aantal buitenlandse vestigingen individuele managers die zich daar om bekommeren, maar niet overal is de nodige kennis aanwezig. “Daarnaast willen we de hedgingcontracten, net als alle andere treasurytransacties, automatisch kunnen boeken in ons nieuwe ERP-systeem. Op termijn is het de bedoeling dat alle vestigingen overstappen naar het nieuwe Dynamics 365. Vanaf dan kunnen een reeks thesaurieactiviteiten veel beter vanuit Wolvertem verlopen”, zegt Tim Janssens.

Waterdichte afscheiding tussen gegevens?

Regelmatig analyseert Tim Janssens de behoeften van zijn afdeling en die van het management. Daarbij kijkt hij ook naar het bestaande aanbod van oplossingen. “Ik ben er nog niet uit of we moeten streven naar één overkoepelende software die alles kan, of dat we beter aparte apps kopen die een specifieke nood oplossen. Daarbij is het van belang dat ik rekening houd met ons IT-departement, dat uiteindelijk instaat voor het beheer. Onze IT’ers zitten zeker niet te wachten op de komst van een reeks bijkomende pakketten.”

Tim Janssens heeft bedenkingen bij de tendens waarbij banken beloftevolle fintechs opkopen of financieren. “Dat een bank onze verrichtingen bij een andere bank kan bekijken, stemt me wantrouwig. Daarom ben ik geen voorstander van de bundeling van rekeningen in één bankapp. Alleen als banken garanderen dat er een waterdichte afscheiding zit rond onze gegevens, zouden wij eventueel overwegen om tools van fintechs die in handen zijn van een bank te gebruiken.

Ten slotte bekijkt Tim Janssens de mogelijkheid om het stuk rapportering zelf te ontwikkelen. Sarens heeft niet alleen beslist om één centraal ERP-systeem te kopen, maar overweegt ook de aanschaf van een gemeenschappelijk pakket voor business intelligence. “Daarmee zouden we zelf de rapporten kunnen maken.”

Capco ziet nieuwe ecosystemen van thesaurietools

Capco is vooral bekend van de consultingdiensten die het levert aan banken. Met de opkomst van nieuwe fintechoplossingen – die zowel voor banken als voor financiële afdelingen van (middel)grote bedrijven interessant zijn – bekijkt Capco de optie om zijn consultingdiensten verder uit te breiden met een specifiek aanbod voor de financiële departementen van grote bedrijven.

In de Belgische vestiging mikt Capco specifiek op de trend naar meer automatisering van de thesaurieafdelingen. Gunter Geysen: “Treasurers zijn op zoek naar mogelijkheden in een evoluerende markt van oplossingen. Tot voor kort moesten ze kiezen voor ofwel een complete, maar vaak duurdere oplossing van SAP, Sungard of andere grote spelers, ofwel een veelheid van kleine systemen, uitgebreid met rekenbladen. Er is een grote nood aan een tussenoplossing: goede betaalbare thesauriesoftware. Die kan er nu komen met de invoering van de openbankstandaarden (PSD2) en de doorbraak van fintechs die daarop inspelen.”

Deeloplossingen

“Wat ik zie is dat deze fintechs nu nog deeloplossingen bieden: cash forecasting (bijvoorbeeld Cashforce), reconciliatie tussen betalingen en facturen (Duco), in house-bank en betalingsdiensten (Adjoint) enzovoort. Het moet mogelijk zijn om met een combinatie van verschillende pakketten een volledige oplossing te bouwen of om bestaande oplossingen te verbeteren met de specifieke diensten van de fintechs.”

Samenwerkingsverbanden

Die nieuwe keuze brengt eigen uitdagingen met zich mee. “We zien een aantal belangrijke tendensen. De fintechs zijn vaak kleine bedrijfjes die het moeilijk hebben om de pakketten op grote schaal te implementeren als het aantal klanten stijgt. Dan moeten ze de hulp inroepen van externe consultants en hopen dat die de implementatie en eventueel zelfs de verkoop op zich nemen. Daarnaast merken we dat banken zelf hun dienstverlening naar bedrijven willen uitbreiden, ook op het vlak van thesauriebeheer. Zij nemen daarom contact op met de fintechs. Soms integreren ze die software in hun eigen dienstverlening naar de bedrijven. Of ze investeren actief in die snelgroeiende ondernemingen. Het is best mogelijk dat er verschillende combinaties van samenwerkingsverbanden of ecosystemen ontstaan tussen banken, fintechs en consultants. Capco wil al die partijen ondersteuning bieden.”

Gediversifieerde financiering

Sarens heeft een gediversifieerde financiering uitgewerkt. Enerzijds heeft het een bedrijfsobligatie van 250 miljoen euro met internationale investeerders. Daarnaast rekent het sterk op bankfinancieringen, onder andere bij een syndicaat bestaande uit een aantal Belgische en grote internationale banken. Dat stuk van de financiering bestaat voor een deel uit een klassieke revolving credit facility en voor een deel uit een revolving lease facility. Daarnaast heeft Sarens bilaterale leningen bij de individuele banken.

Sarens, specialist in kranen

Sarens is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van kranen. Het verhuurt een gamma mobiele kranen voor beperkte termijnen. Daarnaast ontwerpt het bedrijf zelf kranen voor heel specifieke toepassingen, bijvoorbeeld de kerncentrale van Hinkley Point (VK) of een nieuw olie- en gasveld in Kazachstan. In die projecten blijft de kraan enkele jaren ter plaatse.

Sarens is actief in 65 landen, verspreid over de hele wereld, vaak met personeel ter plaatse in een eigen vennootschap. Sarens draait een omzet van zeshonderd miljoen euro. Die passeert via een 250-tal bankrekeningen, bij voorkeur bij een van de kernbanken, maar waar nodig ook bij lokale instellingen die inspelen op de plaatselijke behoeften.

www.sarens.be