Privacyverklaring

2023 wordt jaar van de fietsvergoeding

4 mei 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Drie op de tien Belgische werkgevers gaven in 2022 een fietsvergoeding. Dat is bijna twee keer meer dan vijf jaar geleden. Ook het aandeel Belgen met een fietsvergoeding verdubbelde op vijf jaar tijd: van 7 procent in 2017 tot 14 procent in 2022.

Dat alles concludeert loonberekenaar SD Worx uit de loonberekeningen van ongeveer een miljoen werknemers in de privésector.

Veerle Michiels, mobiliteitsexperte van SD Worx: “In 2022 kreeg een op de zeven Belgische werknemers (14%) een fietsvergoeding voor de getrapte woon-werkkilometers. In Vlaanderen gaat het om bijna een op de vijf werknemers in de privé (18%), in Brussel om 6%. Gemiddeld genomen namen we ook iets meer de fiets naar het werk. Fietsvergoedingen en -verplaatsingen stijgen opnieuw licht met 5% in 2022, na de terugval in 2020 en 2021. Door de nieuwe afspraken in de Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt 2023 het jaar van de fiets(vergoeding).”

Jaar van de fiets(vergoeding)

“Wie naar het werk fietst en vandaag nog geen recht heeft op een specifieke fietsvergoeding op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), krijgt vanaf 1 mei 2023 een sociaal en fiscaal vrijgestelde vergoeding van 0,27 euro per kilometer. Dat principe kwamen werkgevers- en werknemersafvaardigingen op 24 januari overeen in de Nationale Arbeidsraad. Een werknemer die regelmatig naar het werk fietst, heeft recht op de fietsvergoeding voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer, voor een maximale afstand heen en terug van 40 kilometer per dag. Dit komt neer op een bedrag van maximaal 10,8 euro per dag”, zo verduidelijkt Veerle Michiels.

Al bestaande afspraken

Als een cao op ondernemings- of sectoraal vlak al afspraken bevat over de toekenning van een specifieke fietsvergoeding, dan mag de betrokken werkgever de bestaande afspraken ongewijzigd verderzetten. Ook als het bedrag van de fietsvergoeding lager is dan de afgesproken 0,27 euro per kilometer of als de betrokken cao niet op alle medewerkers van toepassing is.

Werkgevers die nog geen fietsvergoeding toekennen, zullen zich vanaf 1 mei moeten houden aan wat binnen de NAR overeengekomen werd.

Hetzelfde geldt voor werkgevers die al een vergoeding toekenden buiten een cao om, bijvoorbeeld op basis van een gewone overeenkomst op ondernemingsvlak.

“Omdat deze stimulans kostenverhogend werkt voor de werkgevers zou er een compensatie in de maak zijn onder de vorm van een belastingkrediet”, zo weet Veerle Michiels.

Ook meer betaalde fietskilometers in 2022

Omdat de werkgever de fietsvergoeding maar mag toekennen per effectief getrapte woon-werkkilometer, kan SD Worx ook afleiden dat de gemiddelde afstand per jaar in 2022 met 5% is toegenomen. Het jaarlijkse gemiddelde bedrag per fietser steeg met vijf procent: van 336 euro in 2021 naar 352 euro in 2022 (338 euro in 2020).