8 op 10 Belgische ondernemers wil binnen tien jaar bedrijf verkopen

25 november 2021
8 op 10 Belgische ondernemers wil binnen tien jaar bedrijf verkopen

Liefst 73% van de Belgische ondernemers overweegt een andere onderneming te kopen. Daar tegenover staat dat 78% van de ondernemers overweegt het eigen bedrijf te verkopen. Dat was een jaar eerder nog maar 49% .

De wereldwijde coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat eigenaars vaker nadenken over de aan- of verkoop van het bedrijf. Marktlink Fusies & Overnames trekt deze en andere conclusies aan de hand van de jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovernamemonitor. Die wordt voor het achtste jaar op rij gepubliceerd. Daarin worden dit jaar ook cijfers uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken meegenomen .

Met 73% moet het aantal Belgische ondernemers dat overweegt een bedrijf over te nemen enkel de Duitse (77%) en Deense ondernemers (76%) laten voorgaan. De koopmarkt wordt in België met een rapportcijfer van 7,1 gewaardeerd, waarbij de Duitsers met een 7,9 het meest optimistisch zijn.

Gemeten over alle onderzochte landen denkt 86% van de Europese ondernemers binnen tien jaar het bedrijf te verkopen. Het percentage Belgische ondernemers dat verwacht het eigen bedrijf binnen nu en tien jaar te verkopen zit daar met 78% net onder. Het blijft wel onverminderd hoog. In 2021 – na meer dan anderhalf jaar coronapandemie – geeft 47% van de Belgische ondernemers aan meer te zijn gaan nadenken over de verkoop van hun onderneming. Een jaar eerder – na goed zes maanden corona – was dat nog maar 15%. Vandaag geeft ook 9% van de Belgische respondenten aan de afgelopen twaalf maanden zijn onderneming te hebben verkocht. Dat is merkelijk meer dan in de andere landen.