Alleen veel kleine overnames creëren waarde

2 januari 2020
Alleen veel kleine overnames creëren waarde

Nieuw onderzoek van McKinsey toont aan dat bedrijven die regelmatig en systematisch overnames van bescheiden omvang realiseren betere resultaten boeken voor de aandeelhouders.

McKinsey startte bijna tien jaar geleden met een poging om het antwoord te vinden op een eenvoudige vraag. "Welk type van fusies en overname-activiteiten creëren het meeste waarde voor de aandeelhouders?" Uit een cijfermatige analyse van de resultaten van bedrijven tussen 1999 en 2010 kwam een heel duidelijke conclusie. Zorg voor een heel reeks van kleine overnames over een periode van een aantal jaar. Die zullen uiteindelijk een significante marktkapitalisatie vertegenwoordigen. Dat is te verkiezen boven eenmalige big bang transacties. In het algemeen waren de bedrijven met de eerste – programmatische – aanpak succesvoller dan hun collega’s.

Dat patroon is nog meer uitgesproken in de periode daarna. In de tijdspanne tussen 2007 en 2017 hebben de programmatische overnemers meer waarde gecreëerd dan de andere bedrijven. Sterker nog: de andere hebben namelijk eerder verliezen geboekt op het vlak van excess total shareholder return. Het gaat dan om bedrijven die kiezen voor selectieve overnames, zeer grote overnames of organische groei.

Bron: McKinsey

McKinsey onderzocht daarbij ook een aantal managementmethodes bij de bedrijven in het onderzoek. Het blijkt dat de programmatische overnemers bijvoorbeeld meer dan andere een inschatting maken van de synergievoordelen op het vlak van omzet en kosten. Ook waren er duidelijke verantwoordelijkheden voor elke stap in het proces. Het komt erop neer dat deze bedrijven een organisatorische structuur hebben opgebouwd om een overname te managen en tot een goed einde te brengen.

Bron: McKinsey