Aon Global Risk Management Survey: laagste “risk readiness” sinds 12 jaar

3 mei 2019
Aon Global Risk Management Survey: laagste “risk readiness” sinds 12 jaar

Vijf risico’s doen voor het eerst hun intrede in de top vijftien van Aon’s Global Risk Management Survey 2019.

Om de twee jaar ondervraagt risico- en verzekeringsadviseur Aon duizenden risicomanagers, CFO’s en andere bedrijfsverantwoordelijken in zestig landen en drieëndertig bedrijfstakken om vast te stellen wat de belangrijkste risico's en uitdagingen zijn waarmee bedrijven te maken hebben. En dat levert ook dit jaar weer een aantal verrassende conclusies op. Zo doen

Risicomanagers uiten hun zorgen: risico’s onverzekerbaar

De economische teruggang werd door de respondenten als het grootste risico beschouwd. Reputatieschade werd genoemd als de tweede grootste zorg. De steeds sneller veranderende marktfactoren, onder druk van een meer protectionistisch internationaal handelsbeleid, inbegrepen de toenemende regelgeving en geopolitieke spanningen, nemen de derde plaats in.

Opvallend is dat de risicomanagers meldden dat zij sinds twaalf jaar dat Aon dit onderzoek uitvoert, nog nooit zo weinig voorbereid zijn op risico's. Dit komt doordat veel van de toprisico's, zoals economische teruggang en toenemende concurrentie, onverzekerbaar zijn.

Risicomanagement op directieniveau bespreken

“Risicomanagers moeten zich dus meer op risicomanagement dan op risico-overdracht richten om deze bedreigingen te beperken”, aldus Philip Alliet, CEO Aon BeLux. “De toekomst voorspellen op basis van het verleden is niet langer een effectieve strategie voor het vermijden van risico’s. In de huidige complexe en dynamische wereld hebben bedrijven te maken met ongekende volatiliteit en onzekerheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bedrijven worstelen met het voorbereiden op - en beheersen van - nieuwe en veranderende risico’s als cyber, klimaatverandering en geopolitieke risico’s. Dit in samenhang met de meer concurrerende en globaliserende economie zorgt voor de laagste ‘risk readiness’ ooit. Risicomanagement moet mijns inziens dan ook op directieniveau in de organisatie worden besproken en moet meer in samenhang worden gebracht met compliance, crisis management, business continuity management en IT-Security.”