België kent tweede hoogste aantal faillissementen in Eurozone

1 juni 2022
Beeld
Photo by Stormseeker on Unsplash
België kent tweede hoogste aantal faillissementen in Eurozone

Volgens een recent rapport van Allianz Trade is België koploper met 9.100 verwachte faillissementen dit jaar, of een stijging van 39% tegenover 2021. Alleen Oostenrijk (+63%) gaat België vooraf, maar Nederland (+24%) scoort in de top 3 dan weer beduidend lager dan België.

Ook het IMF en de Europese Commissie riepen België de voorbije weken al op voor een wake-upcall. Wereldwijd stijgen de faillissementen in 2022 trouwens met 10% en in 2023 met 14%. Een gedeeltelijke verklaring voor de koppositie ligt in het feit dat de Belgische staat coronasubsidies toekende en uitgestelde betalingen toestond aan bedrijven die voor de pandemie al niet zo gezond waren. Die worden nu via natuurlijke selectie uitgezuiverd. Want overheid en banken hebben steeds minder schroom om bedrijven te dagvaarden wegens wanbetaling.

Zombiebedrijven

Momenteel zijn 10 à 15% van alle bedrijven in België ‘zombiebedrijven’. Dat zijn bedrijven met onvoldoende Ebitda om de rentelasten gedurende drie opeenvolgende jaren te betalen. “Zij verstoren het economische weefsel. Ze gaan niet massaal failliet maar ze zijn nu wel de eerste die omvervallen”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux bij Allianz Trade. “Zij ontwrichten de reguliere economie omdat ze geen productiviteit in de plaats zetten voor die staatssteun. Ze bleven kunstmatig in leven tot ze het niet meer houden. Het is sowieso geen slechte zaak dat deze bedrijven als eerste wegvallen. Het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven met een slecht management, een gebrek aan innovatie, digitalisering en het niet zoeken van nieuwe afzetmarkten zouden ‘beloond’ worden. Bekijk het als een beukenhaag die af en toe gesnoeid moet worden om dorre takken te verwijderen zodat gezonde takken tot ontplooiing kunnen komen”.

Nederland telt heel wat minder zombiebedrijven waardoor staatssteun ook veel efficiënter werd aangewend voor de bedrijfscontinuïteit. De uitgestelde belastingschuld en achterstallige huurgelden, toegestaan tijdens de pandemie, zullen dit jaar trouwens in België ook nog slachtoffers maken.

Slechts 10 à 15% met kredietverzekering

Als kmo’s met betalingsproblemen bijkomende financiering of overbruggingskredieten vragen aan banken, eisen die meer en meer een bewijs van kredietverzekering tegen wanbetaling. Volgens Allianz Trade Benelux (voorheen Euler Hermes Benelux) hebben in België slechts 10 à 15% van de bedrijven die kredietverzekering. Terwijl er in principe zowat 40.000 bedrijven een beroep zouden moeten op doen.

Nederland doet beter

Het verschil met buurland Nederland (+24% in 2022 en slechts 2.250 faillissementen) is opmerkelijk. “Maar Nederland heeft dan ook veel sterkere ‘fundamentals’ (activeringsgraad, inflatie, werkgelegenheid, openbare schuld, koopkracht) door zijn volgehouden Calvinistisch beleid van goede huisvader. Zo is de werkloosheidsgraad in Nederland al lager, maar bovendien is de activeringsgraad hoger in vergelijking met deze in België. De koopkracht zit er alvast goed en het consumentenvertrouwen is er ook hoger,” schrijft Allianz.