Belgische economie krimpt met 3,9 procent. Grootste daling in bouw

29 april 2020
Belgische economie krimpt met 3,9 procent. Grootste daling in bouw

De flashraming van het bruto binnenlands product van de Nationale Bank van België nam als gevolg van de covid-19-crisis in het eerste kwartaal van 2020 met 3,9 % af ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Bron: Nationale Bank van België

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 daalde het bbp met 2,8 %.

Volgens een eerste inschatting daalde de toegevoegde waarde in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 3,5 % in de industrie, met 6,6 % in de bouw en met 3,6 % in de diensten.