Belgische verzekeringssector stevent af op verlies van 1,6 miljard euro in 2020

15 oktober 2020
Belgische verzekeringssector stevent af op verlies van 1,6 miljard euro in 2020

Volgens voorlopige cijfers van Assuralia stevent de Belgische verzekeringssector in 2020 af op een omzetverlies van 1,6 miljard euro op jaarbasis. Dat verlies situeert zich vooral in individuele levensverzekeringen, in premies de belangrijkste tak van de sector.

Schadeverzekeringen en groepsverzekeringen zouden ongeveer gelijke premies innen als voorheen. Globaal zou de omzet voor 2020 27,6 miljard euro bedragen. Ondanks de turbulentie die de coronacrisis op de financiële markten teweegbracht bleef de solvabiliteitspositie van de Belgische verzekeringsondernemingen op een ruim toereikend peil van zo’n 1,8 keer het reglementair vereiste niveau.

De lockdown in het voorjaar vertaalde zich vooral in de branches arbeidsongevallen en auto tijdelijk door een mindere schadelast. De teller voor storm en anderenatuurrampen voor dit jaar staat al op een bovengemiddeld peil met de twee pittige stormen van februari en september. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringssector.

2019 was beter

2019 was voor de verzekeraars een goed jaar, zowel wat de omzet als wat het resultaat betreft. De premies stegen met 3 %, iets minder dan in 2018, tot 29,2 miljard euro. Maar ze maar gingen er zowel in levensverzekeringen als in schadeverzekeringen sterker dan de inflatie op vooruit. Er was dus sprake van reële groei.