“Bereid je nu voor op elektrische mobiliteit”

1 juli 2021
Tekst
Peter Ooms
“Bereid je nu voor op elektrische mobiliteit”

De overheid forceert een snelle omschakeling van de vloot bedrijfswagens naar elektrische motoren. Het aantal elektrische voertuigen zal alleen maar toenemen naarmate constructeurs hun gamma aanvullen met nieuwe modellen.

“De nieuwe plannen van de Belgische regering voor de bedrijfswagens, die we recent konden lezen, mikken op een snelle invoering van volledig elektrische auto’s. Dat past in een visie waarbij tegen 2030 alleen nog wagens verkocht worden die geen CO2 meer uitstoten. Zelfs de hybride voertuigen (met een verbrandings- en een elektromotor, nvdr) die nu nog marktaandeel winnen, zouden al vanaf 2023 stilaan hun fiscaal voordeel verliezen. Dat zou zelfs volledig verdwijnen op 1 januari 2026”, zegt Audi fleet manager Philip Copmans.

Duidelijker op lange termijn

Het nieuwe voorstel van minister Van Peteghem biedt op langere termijn meer duidelijkheid in de bedrijfswagenfiscaliteit. Bedrijven kunnen nu met deze materie aan de slag om na te gaan in welke mate zij hun car policy moeten bijsturen. “Ik voorspel weinig problemen voor bedrijven die vandaag al een gestructureerd vlootbeheer hebben. Waar het vlootbeheer minder nauwgezet is, kan het nieuwe voorstel zonder tijdige bijsturing zware financiële gevolgen hebben.” Ten eerste is er het rechtstreekse effect van de fiscale regels op de kosten voor het bedrijf én de medewerker. Bij de beoordeling van de kost van een bedrijfswagen is het noodzakelijk om de total cost of ownership te hanteren. “De aanschafprijs van elektrische auto’s is hoger dan die van wagens met verbrandingsmotor. Dat kan de gebruiker vaak compenseren door lagere kosten voor onderhoud en brandstof. De gunstige fiscale maatregelen – er is nu sprake van een periode van volledige aftrekbaarheid van elektrische wagens – horen hier ook thuis.”

Restwaarde bepalend voor leasecontracten

Daarnaast komt er een afgeleid effect op de restwaarde van de wagens die in de komende periode nog in dienst worden genomen. “We merken bijvoorbeeld nu al dat de restwaarde van dieselwagens aan het dalen is. Daarnaast wordt de markt voor tweedehandse hybride en elektrische auto’s stilaan matuur en dat doet hun prijs stijgen.”

De restwaarde heeft een grote impact op de leasingcontracten die bedrijven afsluiten. Als die prijs bij de verkoop op de tweedehandsmarkt hoog is, kan de prijs van het leasecontract dalen.

Philip Copmans wijst ook op een positief effect van fiscale regels voor de medewerkers met een geëlektrificeerde bedrijfswagen. “Omdat het voordeel van alle aard rekening houdt met de CO2-uitstoot, zal die bijdrage verminderen voor wie met een volledig elektrisch voertuig rijdt en dus niets uitstoot.” Ook hybride voertuigen zijn in deze optiek interessant, want ook zij laten een verlaagde CO2-uitstoot optekenen ten opzichte van de conventionele verbrandingsmotoren.

“De elektrische transitie van onze mobiliteit is onstuitbaar. Toch mogen we niet blind zijn voor gebruiksprofielen en praktische bezwaren die maken dat deze transitie niet voor iedereen even makkelijk realiseerbaar is. Wie dagelijks grote afstanden rijdt of niet in de mogelijkheid is om aan home charging en office charging te doen, is niet gebaat met een elektrisch voertuig. Bij die transitie spelen de hybride voertuigen een specifieke rol.”

Rijbereikstress

Voor het succes van de elektrische auto is de aanvaarding door de consument belangrijk. Die maakt zich vooral zorgen over het bereik van de voertuigen. “Zal ik comfortabel mijn bestemming bereiken en kunnen terugrijden? In de sector noemen we dat rijbereikstress. Die is volstrekt onnodig, zeker wanneer het om de dagelijkse verplaatsingen gaat, zoals het woon-werkverkeer. Een vlotte elektrische mobiliteit vraagt wel om een ander gedrag. Nu blijven we rijden tot de tank leeg is en vullen die dan op vijf minuten tijd. We moeten er weinig aan denken. Met een elektrische wagen sluit je best, telkens als je langer stilstaat, de laadkabel aan, thuis en op het werk bijvoorbeeld. Vergelijk het met je smartphone die je elke nacht oplaadt ook al is de batterij nog niet volledig leeg. Voor auto’s vereist dat een uitgebreide laadinfrastructuur, thuis, op het werk en onderweg. Die is nu nog niet overal aanwezig. Voor de lange ritten zijn er bijkomend fast chargers nodig om te lange wachtpauzes tijdens het laden te vermijden.”

Bedrijven kunnen intussen voordelig investeren in laadinfrastructuur. “De overheid voorziet in een tweehonderd procent aftrekbaarheid voor laadpalen op een bedrijfsterrein als die ook publiek toegankelijk zijn. Ook bij D’Ieteren kunnen wij een totaalpakket aanbieden met daarin een wagen en een laadoplossing bij het bedrijf of thuis bij de medewerker”, zegt Philip Copmans.

Klaar voor de omslag

In de visie van Audi kan de omslag naar elektrische mobiliteit nu gebeuren. “Wie al eens met een elektrische wagen heeft gereden, zal toegeven dat dit een aangename rijervaring is. Een hedendaags volledig elektrisch voertuig is een honderd procent volwaardig alternatief voor conventionele wagens met verbrandingsmotor. Meer nog, op het vlak van rijcomfort is een elektrische wagen met zijn beperkt geluid en instant beschikbare motorkoppel ongeëvenaard. Het feit dat deze nieuwe generatie van voertuigen op zo’n korte periode zo goed is geworden, is een staaltje van het technische vernuft van de automobielindustrie. De recente lancering van de nieuwe Audi Q4 E-tron en straks de Audi Q4 E-tron Sportback zal op dat gebied een doorbraak betekenen voor Audi in het middensegment. De Audi Q4 E-tron is onze eerste volledig elektrische auto die premium elektrische mobiliteit voor een ruim publiek toegankelijk maakt.”